pint

űrmérték, amely különböző helyeken és időben más és más nagyságú volt. Folyadék különösen bor (→ borűrmértékek), de gabonaféleségek mérésére is használták. Mo.-on a pint két → iccével, azaz négy meszellyel (→ meszely), kb. 1,6 literrel volt egyenlő. 32 pint egy akó, 16 pint tett ki egy régi magyar akót, egy erdélyiköböl pedig 64 pint volt. A magyar icce egyenlő nagyságú volt a bécsi pinttel (0,5979 l). A németországimérő 4–16 pint között ingadozott. – A szó a pinctus ’jelzett’ jelentésű latin szóból származik.