Plánder Ferenc (Kiskanizsa, 1796–Nova, 1867)

r. k. lelkész, Nován (Zala m.) esperesplébános. Alapos ismerője volt a dél-zalai népéletnek. A reformkorban a paraszti élet viszonyai iránti érdeklődés ösztönzésére a Tudományos Gyűjteményben két forrásértékű néprajzi-népnyelvi leírást tett közzé → Göcsej területéről. – F. m. Zala vármegyei göcseji szóejtés s annak némely különös szavai (Tudományos Gyűjtemény, 1832. 3. sz.); Göcseinek esmérete (Tudományos Gyűjtemény, 1838. 6. sz.). – Irod. Tálasi István: Néprajzi életünk kibontakozása (Bp., 1948); Plander Ferenc Göcsejről (Zalaegerszeg, 1970).