Pogány Péter (Bp., 1923–)

középiskolai tanár, r. k. lelkész, folklorista. Bölcsészettudományi doktorátust szerzett a bp.-i tudományegy.-en (1948). A bp.-i Népművészeti Intézet tudományos előadója (1951–58). A magyar folklórtörténet összes verses szövegemlékének forrására vonatkozó feltáró-elemző, rendszerező munkát végez. A magyar népdal-szövegkataszter megszervezője és gondozója. – F. m. Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése nyomán (1770–1823) (I. Vásári ponyvairatok, Bp., 1959); A magyar ponyva tüköre (Bp., 1978).