pohárszék, almárium, konyhaszekrény, tálalószekrény

tárólóbútor, melyet általában a díszedény bemutatására is kiképeztek. – A pohárszék a 15. sz.-ra Németalföld, Franciao. területén alakult ki ebédlői díszbútorként. Előzménye a vendéglátás alkalmával pusztán a vagyon érzékeltetése céljából értékes edénnyel megrakott tálalóasztal, ezt váltotta fel az alacsony edénytároló szekrény, amelyre a kitett tárgyak jobb érvényesülése érdekében állvány került. A kifejlődött pohárszék példájára jött létre a konyhaszekrény. Az európai parasztság a pohárszéket a 17–18. sz.-tól vette át, számos változatot alakítva. – A mo.-i parasztságnál a pohárszék használata meglehetősen kései, terjedése sem egyenletes, a palócokhoz hagyományos formájában nem is ért el. Erdélyben viszont már a 18. sz.-ból több népi pohárszék is fennmaradt, s noha a pohárszék általában → asztalosbútor, itt a korai meghonosodás következtében a 19. sz.-ban → ácsolt ládát előállító háziiparosok is készítették, sajátos változatokat alakítva ki. A magyar népi pohárszékek eltérő formai megoldásai többszöri, más-más eredetű átvételre mutatnak. Erre utal a sokféle elnevezés is, így foltokban az egész magyarságnál: almárium, kaszten, kaszli, kászli, kredenc, polc, tálalópolc; az Alföldön: fazekas, tányéros, tejes, kadru; Erdélyben: tálas, álló tálas, tálasszekrény, üveges. A pohárszék Ny-Mo.-on konyhai, a keleti területeken szobai bútor, itt vászonneműt tároltak benne, néhol tekercsekben a tetején is. A pohárszék legfontosabb mo.-i változatai: 1. Egy- vagy kétajtós, alacsonyabb-magasabb szekrényke, egyetlen, esetleg egymás fölött két tárolótérrel. – 2. Kétrészes szekrény, esetleg egybeépítve. Alsó része általában zárt, egy- vagy kétajtós, a fölsőt polcrendszer alkotja, ez nyitott vagy zárt, rácsos vagy üveges ajtóval. – 3. A dunántúli és Duna-Tisza közi forma aszimmetrikus felépítésű: bal oldalt egymás fölött elhelyezett fiókok, jobbra egyajtós zárt tárolótér, felső részén néha tányértartó korlát található. A Duna–Tisza közén néha aszimmetrikus alsó rész fölött több soros polc emelkedik. – Szobában, füsttelen pitvarban díszített, füstös konyhákban egyszerűbb kivitelű bútor volt. Ritkább rajta a faragott dísz, általánosabb a festett → virágozás, különösen gazdagon díszítettek az erdélyi pohárszékek. – Irod. Kardos László: Az Őrség népi táplálkozása (Bp., 1943); Krüger, F.: El mobiliario popular en los países románicos. A. (Coimbra, 1963); Domanovszky György: Népi bútorok (Bp., 1964); K. Csilléry Klára: A magyar nép bútorai (Bp., 1972).

Tálas nyári konyhában (Kászonimpér, v. Csík m., 20. sz. eleje)

Tálas nyári konyhában (Kászonimpér, v. Csík m., 20. sz. eleje)

Tálalószekrény szobában (Szék, v. Szolnok-Doboka m., 1940)

Tálalószekrény szobában (Szék, v. Szolnok-Doboka m., 1940)

Színesen festett tálas, nyitott alsó és fölső résszel (Homoródalmás, v. Udvarhely m., 1873) Bp. Néprajzi Múzeum

Színesen festett tálas, nyitott alsó és fölső résszel (Homoródalmás, v. Udvarhely m., 1873) Bp. Néprajzi Múzeum