rejtvény

közösségi mulattató műfaj, jelenti a szó-, szám-, kép-, betűrejtvényt. A folklórban csak szó- és kevés számrejtvényt ismerünk, a többi rejtvény csak a városi lakosság körében terjedt el. A rejtvény hagyománya az ókori magaskultúrákból származik. A középkorban ismert és elterjedt Európában, de csak az írástudók körében. A 18. sz.-ban Angliában alakult ki és terjedt el világszerte a mai értelemben vett rejtvény, igazi virágkora az elmúlt 100 év. A Mo.-on is elterjedt rejtvény egyszerűbb formái középkori latin eredetűek, és inkább a játékok, mint a népköltészet világába tartoznak. (→ még: találós kérdés, → találós mese). – Irod. Hain, Mathilde: Rätsel (Stuttgart, 1966); Rauch, Karl: Rätsel aus aller Welt (Köln–Düsseldorf, 1966); Dömötör Tekla–Katona Imre–Ortutay Gyula–Voigt Vilmos: A magyar népköltészet (Bp., 1969).