Rézalja, Rézvidék

a bihari Réz-hegység É-i és Ny-i lejtőin fekvő dombság, Margitta, Telegd, Élesd környéke, ma Romániához tartozik. A Rézalját a magyarság közvetlenül a honfoglalás után benépesítette. A 10–11. sz.-ban Telegd környékén székelyek éltek, akik az Erdélybe vivő utat őrizték. A középkorban a Rézalját Középkalotának nevezték. A Rézalja magyar lakossága a 16–17. sz. háborúiban fontos hadiút közelében feküdvén megritkult, ma a középkor végén feltűnt románokkal vegyesen lakik. A 18. sz.-ban a Réz-hegység fennsíkján létesített üveghuták munkásaiként szlovákokat telepítettek, akik ma is ott élnek. A Nagyvárad és a Réz-hegység közé eső tájat → Hegyköznek hívják. A Réz-hegységtől délre eső vidék neve → Báródság. – Irod. Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt (Bp., 1940).