úrbér

a földesúrnak járó jobbágyi szolgáltatások összessége. Az úrbér mindenütt, ahol a jobbágyság rendszere kialakult, munka-, termény- és pénzjáradékból állt. Az úrbér összetételét, nagyságát, szolgáltatási módját az → urbárium szabályozta. Első egységes szabályozását Mo.-on az → úrbérrendezés hajtotta végre: (→ még: ajándék, → jobbágy, → jobbágytelek, → kilenced, → robot, → terményszolgáltatás) – Irod. Felhő Ibolya: A Mária Terézia úrbérrendezése során készült adatfelvételek (A történeti statisztika forrásai. Bp., 1957); Maksay Ferenc (szerk.): Urbáriumok. XVI–XVII. század (Bp., 1959).