üléskas

a Kisalföldön és környékén – nagyobbrészt a → görbe oldalú kocsik területén – használt → szekérkas, amelyet úgy fonnak, hogy annak első harmadában ládaszerű és ugyanakkor karos része legyen. Az üléskasok a szekérderékba téve nemcsak a rakodóteret zárják be hátul, de jó ülést is biztosítanak, sőt az ülés ládaszerűen font és fedéllel ellátott részébe rakodni is lehet.