vadgalamb és a szarka, a, (büdösbanka)

hangutánzó, → természetmagyarázó mese, → állatmese. A vadgalamb arra kéri a szarkát, hogy tanítsa meg őt fészket rakni. A szarka rá is áll, s közben mind azt mondogatja: – Csak így, csak úgy! – A vadgalamb sem állhatja meg szó nélkül, s rámondja: – Túdom, túdom, túdom! – A szarka végül megharagszik, s ott hagyja a vadgalambot. Azóta sem tud fészket rakni (azóta lakik fa odvában; AaTh 236). A vadgalamb és a szarka beszéde ismeretes a mesétől függetlenül állathangutánzóként is. A mesét Arany János, Arany László és Benedek Elek feljegyzéséből ismerjük. Arany László változata iskoláskönyvek és gyermekmeséskönyvek közvetítésével országosan elterjedt. A mese különben Európa-szerte ismert. – Irod. Dänhardt, O.: Natursagen (I–IV., Leipzig–Berlin 1907–12); Aarne, A.: Verzeichnis der finnischen Ursprungssagen und ihrer Varianten (FFC 8.: Helsinki, 1912); Aarne, A.: Variantenverzeichnis der finnischen Deutungen von Tierstimmen und anderen Naturlauten (FFC 9., Helsinki, 1912); Kovács Ágnes: A XX. században rögzített magyar népmeseszövegek XIX. századi nyomtatott forrásai (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1969).