Vas Gereben, Radákovics József (Fürged, 1823–Bécs, 1868)

ügyvéd, újságíró, író. A szabadságharc alatt a Nép Barátja c. népszerű lap szerk.-je volt, ezért diplomájától megfosztották, fogságba vetették. Szabadulása után Jókai mellett legnépszerűbb írónk lett. Anekdotagyűjteményei több mint 1200 történetben adnak színes képet kora társadalmáról; e műfaj minden írását bőven fűszerezi. Korában igen elterjedtek, a parasztság műveltségére ható népművelő kiadványai (A falu könyve, 1851; Falusi esték, 1853 stb.), hírlapjai, naptárai, füzetes elbeszélései csakúgy, mint igényesebb regényei telve vannak népéletbeli, főként dunántúli néprajzi vonatkozással. – F. m. Nevessünk (Pest, 1855, 1856); No még egyet nevessünk (Pest, 1856); Régi képek (I–II.; Pest, 1856). – Irod. Váli Béla: V. G. élete és munkái (Bp., 1883); Zsigmond Ferenc: V. G. (Irodalomtört. Közl., 1919); György Lajos: A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai (Bp., 1934).

Vas Gereben

Vas Gereben