szólásformájú csúfoló

a szólások egyik csoportja, mely jellemző rövidséggel, frappánsan, szemléletesen gúnyol ki egyfajta helytelen, ostoba vagy célszerűtlen emberi magatartást, az általánostól eltérő foglalkozást, vallást, nemzetiséget. A szólásformájú csúfoló él az → irónia, a → gúny eszközeivel, élesen bírálva azt, akivel nem ért egyet. A gúny mindig a kisebbségben levőket sújtja, r. k. vidéken a ref.-t csúfolják és fordítva. Az epikai háttér itt ugyanúgy megvan, mint a szólások többi csoportjában, ennek ismerete nélkül is általában jól alkalmazzák a szólásformájú csúfolót, megérezve a pejoratív hangsúlyt. Pl. Ideje már, mint Pöre Vera férjhezmenésének; Bátor a kemence mögött; Elandalodott, mint Kelemen Mári galuskája. A szólásformájú csúfolóhoz rövid, epikus történet járulhat, amely megmagyarázza a szólásformájú csúfolót, ez azonban az esetek nagy százalékában már lekopott, nem ismeretes. Élő és virágzó műfaj, napjainkban is születik, a különböző népköltési és szólásgyűjteményekben nagy számmal található. (→ még: csúfoló, → falucsúfoló, → mesterségcsúfoló, → valláscsúfoló)