vetőszekér

a székelyeknél ismert kicsi, négykerekű jármű. Tulajdonképpen keskenyvágású → talyiga vagy szekérutó, amely úgy válik négykerekűvé, hogy az eketalyigára kapcsolják. Oldalai lajtorjásak, van két → lőcse és → nyújtója, ill. rúdja, mert ezt a járművet talyigaként emberi erővel is lehet húzni. A székelyek ha vetni mennek, a vetőmagot, a takarmányt, a maguk eleségét és egyéb, a vetéshez szükséges dolgokat a vetőszekéren viszik ki a határba, a szántóföldre. – Irod. Haáz Ferenc Rezső: Az udvarhelyszéki székely szekér (Népr. Ért., 1932).