visszajáró halott, hazajáró lélek

a népi hitvilágban a halott lelke, maga a halott, a halott külsejére emlékeztető, megfoghatatlan szellemlény, kísértet vagy a halott testrésze (pl. koponyája), amely a hit szerint különböző céllal, különböző okok miatt az élők előtt megjelenik (→ lélek, → kísértet). A → mágikus-mitikus balladák közé tartoznak a visszajáró halottat szerepeltető balladák. → Hiedelemmondákban is szerepel, amelyek egy része → memorat (igen sokszor a mesélő saját élményeit mondja el), nagyobb része → fabulat. A magyar hiedelemmonda-katalógus elkészült részletében a visszajáró halottról szóló mondák tipizálása a következő fejezetekben történik: II. A halott megjelenési formái (emberi, állati alakban, lovas, élettelen tárgy alakjában, láthatatlanul). A visszajárás okai: III. A halott nyugalmának megzavarása. A sír és a temetői rend megbolygatása. A túlságosan gyászolt halott. A hazahívott halott. IV. A ki nem elégített halott. A helytelenül (nem kívánsága szerint) eltemetett halott. A halott emlékének tiszteletben nem tartása. V. A bűnös halott. Visszajárás, mint a bűn folytatása, ismétlése. A bűnös halott megkísérli jóvátenni hibáját. A bűn beismerése. Kísértés a bűn helyén, a bűnjellel. VI. A letöltetlen élet. Az erőszakosan, idő előtt végetért élet. Sikertelen, nem megfelelően alakult életmód. Az életben nem teljesített kötelesség. VII. Az elszakíthatatlan kapcsolat. A segíteni szándékozó halott. A megígért hazalátogatás. Az egykori életformához való kötődés. VIII. A megnyugvást nem találó halott megváltása. Megváltás vallásos úton. A halott megváltása az élők (gyakran nem tudatos) cselekedetei révén. Az élők bátorsága megváltja a holtat. Megváltás bűnhődéssel. IX. Rosszindulatú halott. A gyilkos (szándékú) halott. A rosszindulatú holttest. A kiprovokált rossztett. A rosszindulatú halott elűzése. XI. Az igazságot szolgáltató halott. – Irod. Györffy István: A lélek hazajárásának megakadályozása (Ethn., 1921); Csiszár Árpád: A hazajáró lélek (A nyíregyházi Jósa András Múz. Évkve, 1967); Müller, I.–Röhrich, L.: Deutscher Sagenkatalog X. Der Tod und die Toten (Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, 1967); Körner Tamás: Mutatvány a készülő magyar hiedelemmonda-katalógusból. B.) A halál és a halottak (Ethn., 1970).