vőfélykönyv

kézzel írt, másolgatás útján népszerűsödő és gyarapodó lakodalmi versgyűjtemény. A paraszti kéziratok egyik legkorábbi s szinte máig élő kedvelt fajtája (→ paraszti írásbeliség). A 18. sz. végétől nyomtatásban, ponyván is megjelent. A vőfélykönyvek versei mozzanatról mozzanatra követik, majd egyre inkább elő is írják, szabályozzák a lakodalom hagyományos menetét (→ vőfélyvers). A vőfélykönyvek versanyaga koronként és tájaként némi eltérést mutat; egy-egy ilyen könyv több generációt is kiszolgál, belőle tanulják meg a vőfélyek „szerepük” szövegét – a lakodalom különböző mozzanataihoz kapcsolódó szertartásos és tréfás, mulattató versezeteket. – Irod. Volly István: Vőfélykönyv. Lakodalmi versek, dalok, táncok gyűjteménye (Bp., 1947); Lakodalom (A Magyar Népzene Tára, III. A, Bp., 1955); Ujváry Zoltán: Népi kéziratos verseskönyveink (Műveltség és Hagyomány, 1960).

VőfélykönyvekVőfélykönyvek