záp, fog, ín

a → szekéroldalbűrfáit összekötő keresztfák. Vidékenként más és más a zápok sűrűsége és megmunkálása. A legtöbb vidéken laposra faragottak, de van rá eset, pl. a székely hordószekereknél (→ takaruló szekér), hogy a zápok gömbölyű botok, csak a szélsők erősek és laposak, ezeket nevezik csütkének. A zápok sűrű vagy ritka alkalmazása bizonyos vidékek szekereire, kocsijaira jellemző, a falusiak erről azonnal felismerték, hogy az illető jármű mely vidékre való; az ismertetőjelet csak fokozza a közfák egyes vagy kettes volta, esetleges hiánya.