zsoltárfogó, zsoltárszorító

egy darab fából faragott kétágú villaszerű csiptető, amivel templomban a kinyitott zsoltár lapjait rögzítik. Egyszerű → ékrovásos és vésett, geomterikus díszítés került rá. Csak Kalotaszeg néhány községéből ismert, ott is régiesnek számított már a századfordulón. – Irod. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete (I., Bp., 1907).