Szűcs Marcsa

új stílusú → ballada. Az új stílusú népköltészetben gyakori témát mond el. Számos változatban csak sejteni lehet az eseményt: este a → fonóba menve meggyilkolja kedvesét a legény, valószínűleg azért, mert a lány titkon más szeretőt tartott. Motívumai összefüggnek az Erdélyben és Moldvában feljegyzett Este a guzsalyosban típusú balladás dallal, amelyben hasonlóképpen homályos, jelképes kifejezések utalnak arra, hogy az ártatlanságát sirató lányt apa megbünteti, kedvese elhagyja. – A Szűcs Marcsa valós történeti magvát Vikár Béla kutatta, szerint egy 1825 körüli mezőcsáti eseményre vezethető vissza. A gyilkosság történetét Új Péter a század közepén írt döcögő verselésű, népies hangvételű versében örökítette meg, amely egyéb köszöntő versével együtt, kéziratos gyűjteményben maradt fenn (→ históriás). Változatai az egész országban ismertek. Eseményfűzése a folklorizálódás során kibővült, moralizáló részt illesztettek hozzá. A természeti kezdőkép miatt népdalszerű. Dallama Szentirmai Rezső szerzeménye. – Irod. Vikár Béla: A „Szűcs Marcsa” balladáról (Ethn., 1905).