szűrkankó

szűrposztóból készült kabát féle, amelyet felöltve viseltek. Szűrposztó anyaga a szűrnél keskenyebb, maga a szűrkankó a szűrnél kisebb ruhadarab volt. Nagyságban hasonló lehetett a dunántúli kisszűr, ill. a sárközi szűrdolmány-szűr nevű ruhákhoz (→ kankó). – Irod. Jankó János: Kalotaszeg magyar népe (Bp., 1892); Györffy István: Magyar népi hímzések I. A cifraszűr (Bp., 1930); Györffy István: Népviselettörténeti adatok (Népr. Ért., 1933); Nyárády Mihály: Az ajaki népviselet (Szabolcs vármegye vázlatos tárgyi néprajza, Nyíregyháza, 1939).