szeremlei viselet

A → sárközi viselethez hasonló, annak változásait szerényebben és elkésve követte. Miként az érsekcsanádi viseletben, úgy itt is hordtak → lázsiást.