ujjkiolvasó

tréfás → dajkarím. Megfogják a gyermek egyik kezét, s hüvelykujjával kezdve sorba mindegyik ujját megmozgatják, s közben mondják: „Ez elment vadászni –, ez meglőtte –, ez hazavitte –, ez megsütötte – az ici-pici mind megette”. Más változatban is ismert. Az ujjkiolvasókat egész Európában megtaláljuk. Szlovák változatának kezdő sora: „A mama kását főzött...”; a zürjén változat: „Szarkának való kását főztünk...”; míg a finneknél: „A szarka kását főz...”; a németeknél: „Ez elment vadászni...” (mint a magyar változatban) vagy „Ez a mama, ő kedves és jó...” stb. – Irod. Solymossy Sándor: Az „ujjkiolvasó” gyermekvers (Ethn., 1926); Gyermekjátékok (A Magyar Népzene Tára, I., Bp., 1951); Bakos József: Mátyusföldi gyermekjátékok (UMNGY, VII., Bp., 1953).