ágál (latin)

régi jelentésben ’szerepet játszik’, ’színpadon fellép’; később jelentésváltozással ’sok taglejtéssel beszél, szerepét túljátssza’.