Brachfeld Siegfried

(Berlin, 1917. ápr. 17.–Bp., 1978. jún. 22.): újságíró, konferanszié. Középiskoláit nem tudta befejezni, a harmincas évek végén alkalmi munkákból élt. 1939-ben letartóztatta a Gestapo, majd 1942-ben Bp.-re szállították. Munkaszolgálat után szovjet hadifogságba került. Hazatérése után 1949–1965 között a Magyar Rádió német nyelvű bemondója, riportere volt. 1957-ben már konferált a Vidám Színpadon. 1970-ben filozófiai doktorátust szerzett. Később az Országos Rendező Iroda főrendezője, majd a Budapester Rundschau újságírója-szerkesztője volt. Sajátos, egyéni stílusa nemcsak kétnyelvűségéből – a két nyelv eltéréseiből vagy félreértéseiből – fakadt, hanem megnyerő, jól poentírozó előadásmódjából is. Több m. filmben is szerepelt. Also nein, dieses Ungarn! (Novobáczky Sándorral) írt kötete 1974-ben jelent meg Berlinben, az Aufbau kiadónál.