Balássy Antal

(?–?): ügyvéd. 1864-ben a budai m. színészet állandósítására részvénytársaság alapítását vette tervbe és folyamodott – Molnár György kudarcai ellenére – a Népszínház megnyitásáért. 1867-ben az ismét megnyíló Népszínház igazgató bizottmánya elnökévé választotta. 1869. dec.-ig töltötte be ezt a tisztet, de a vállalkozás ismét anyagi kudarccal végződött.