Fészek Klub

1901-ben alakult meg Bp.-en a Kertész utca 36. sz. alatt a Fészek Klub. Elnevezése a Festők, Építészek, Szobrászok, Énekesek és Komédiások Klubjának kezdőbetűit rejti. A Fészek Klub létrehozásának célja az volt, hogy „művészeink eddigi szétszórt csoportjai egy kedves, meleg fészekben kölcsönös szeretetben és becsületben találkozhassanak”. 1944-ben, a nyilas kormányzás alatt Magyar Művészek Háza, 1950-től 1958-ig az épület Művészeti Szövetségek Háza néven működött. A II. világháborúban megsérült, 1965-ben átépítették. 1959-től a Fészek Klub gazdája a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége volt. A Fészek Klub a színművészek találkozóhelye, itt üléseztek az érdekvédelmi szervezetek, sajtótájékoztatókat, hangversenyeket, bálokat, banketteket rendeztek; kártyaszobája és étterme is népszerű. A Fészek Klub állandó anyagi nehézségek között működött és működik. 1991-től alapítvány segíti fenntartását. – Ir. Fészek. Emlékkönyv a Fészek Klub alapításának 60. évfordulójára (1962).