Janovics Jenő

(Ungvár, 1872. dec. 8.–Kolozsvár, 1945. nov. 16.): színész, rendező, színházigazgató, színháztörténeti szakíró. Főiskolás éveinek elején párhuzamosan látogatta a bp.-i Műegyetem és a SzAk kurzusait. Több mo.-i és erdélyi városban színészkedett, 1896-ban szerződött a Kolozsvári Nemzeti Színházhoz, és az itteni egyetemen Csiky Gergely realizmusa c. tanulmányával doktorált. 1902-től három évig a szegedi társ. ig.-ja, 1905–1930-ban a kolozsvári színházat vezette, majd 1930–1932 között főrend. A trianoni békeszerződés megkötését, Erdély Romániához csatolását követően felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a m. színjátszás ügyének bátor vállalásával és az új intézményi keretek kiépítésével. 1936-ban több régi színésztársával megszervezte a Szegedi Szabadtéri Játékokat. A harmincas évek végétől kezdve a méltatlan kirekesztettség körülményei között irodalmi munkásságára helyeződött át a hangsúly. 1945. jún.-ban újra átvette a kolozsvári színház igazgatását, a Bánk bán-bemutató előkészületei közben érte a halál. Színészként gazdag jellemformáló képességét bizonyította. Mint rend. és színházigazgató a hagyományokat és az újításokat ötvözte, de mindig hű maradt a humánus eszményekhez. A tízes és a húszas években rendezett drámaciklusai, ifjúsági és munkásmatinéi, pl. az Erdélyi magyar drámaciklusok színháztörténeti jelentőségűek. A m. filmgyártás úttörője volt. Az 1914-ben alapított PROJA – Projectograph Janovics – később Corvin, majd Transsylvania Filmgyár 1920-ig 48 filmet forgatott. F.R. Katona J.: Bánk bán (színészként Biberách); Sh.: Hamlet (1914-ben a címszerepet is játszotta); Madách I.: Az ember tragédiája; Strindberg: Mámor; Lengyel M.: Tájfun; Wedekind: A tavasz ébredése; Csiky G.: Buborékok; Blaga: Zamolxe. Könyvei: Csiky Gergely élete és művei I–II. (1900–1902); A magyar dráma irányai (1908); A magyar dráma fejlődése (1913); A Farkas utcai színház (1914); A Bánk bán nyomában (Kolozsvár, 1942); A Hunyadi téri színház (kézirat, Kolozsvár, 1942).– Ir. Imre S.: Dr. J. J. és a színház (Kolozsvár, 1922), Dr. J. J. harmincéves színészi és huszonkét éves igazgatói jubileuma (Nagyvárad, 1924); Jordáky L.: J. J. és Poór Lili (Bukarest, 1971); Jordáky L.: Az erdélyi némafilmgyártás története (1980).

JANOVICS JENŐ

JANOVICS JENŐ