Kovács Ferenc

(Sáromberke, 1927. jan. 2.– ): dramaturg, rendező. 1950-ben végzett a Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán. 1953 nyaráig az Utunk c. lap szerk.-je. 1953–1956 között a nagybányai, 1956–1988 között a szatmárnémeti társ. dramaturgja, a hatvanas évektől kezdve rend.-je. Szépen dolgozta ki előadásainak drámai helyzeteit, kerülte a sablonos megoldásokat. Legfőbb sikereit a lírai töltetű drámák színpadra állításával érte el. F.R. Osborne: Dühöngő ifjúság; Anouilh: Becket; Csehov: Három nővér; Pirandello: IV. Henrik; Németh L.: A két Bolyai; Kányádi S.: Ünnepek háza; Mrożek: Tangó; Albee: Nem félünk a farkastól.