Makó színészete

1833-ból való az első adat hivatásos színjátszótársaság szerepléséről – Jánosy János együttese számára dobogószínpadot emeltek a fogadó épületében. A 19. sz. második felében több neves ig. járt Makón Aradi Gerő, Szuper Károly, Rakodczay Pál, Krecsányi Ignác. A színielőadásokat eleinte a városháza nagytermében tartották. Az első nyári színkör 1877-ben épült, a második 1886–1902 között működött. 1902 júniusában Csanád megye vezetősége állami színház létesítéséről döntött. Egyidejűleg Színpártoló Egyesületet alapítottak. Az építendő színház javára Lonovics Gyula, L. Hollósy Kornélia fia 4000 koronát adományozott. Makó színészete téglával és 10 esztendőn át évi 1000 korona segéllyel támogatta az építkezést. Ugyanennyit adott a megye is. 1903. aug. 18-án nyílt meg az 1176 személyes Hollósy Kornélia Színház, amelynek terveit Orbán Ignác készítette el és amelyet Köves Antal vállalkozó épített. Nyaranta kiváló vidéki társ.-ok keresték fel a várost, Zilahy Gyula (1903–1904), Mariházi Miklós (1909–1910), a szegedi színház (1929, 1932), Sebestyén Mihály (1933–1934) egy.-e. Az utolsó nyári színiévad 1936-ban volt. Az épületet 1941-ben lebontották. 1958-tól a József Attila Művelődési Központban tájelőadásokat fogadnak. – Ir. Barna J.: A makói Hollósy Kornélia Színház története (Makó, 1929); A makói második színkör és a Színpártoló Egyesület története (Makó, 1933).