Magyar Színház

(1897–1948): az Izabella (ma Hevesi Sándor) téren 1897. okt. 16-án nyílt, a Rákosi–Beöthy család vezetésével alapított színház. Relle István (1897–1898) és Beöthy László (1898–1900) vezetése alatt francia (Varney: A báránykák), angol (Jones: Gésák) darabokat, ill. ez utóbbi sajátosságait felhasználó, látványos operetteket játszott (Goldfaden: Szulamit, Rosenzweig: Az asszonyregement). Leszkay A. (1901–1907) vezetése idején az új m. és a bécsi operett otthona (Lehár F.: A víg özvegy, Ascher: A koldusgróf, Jacobi V.: A legvitézebb huszár). E korszak egyik legsikeresebb előadása már a revü felé hajlott (Rajna F.: Ex-lex). 1907-től 1918-ig ig.-ja Beöthy László, rend.-i Márkus László, Vajda László. Műsorát ekkor külföldi és m. kortárs drámák és klasszikusok alkották (Földes I.: A császár katonái, Rostand: A sasfiók, Sh.: Hamlet, Bíró L.: Sárga liliom, Shaw: Warrenné mestersége, Ibsen: Peer Gynt, Bródy S.: Lyon Lea). 1918-tól 1925-ig az Unió Rt. egyik színháza. 1924–1929 között műv.-i vez.-je Faludi Jenő, az 1929–30-as évadban Bródy István, Relle Pál, ill. Pünkösti Andor, az 1930–31-es évadban Bárdos Artúr. 1932-től 1939-ig Wertheimer Elemér és Bródy Pál igazgatta, rend.-i ekkor Hevesi Sándor, Lóránth Vilmos, Vaszary János voltak. E két évtizedben kortárs drámai műsora (Szomory D.: II. Lajos király, Neumann: Oroszország, Shaw: Szent Johanna, Lavery: Az Úr katonái, Heltai J.: A néma levente), néha operettel (Huszka J.: Erzsébet, Ábrahám P.: Bál a Savoyban) és klasszikusokkal (Büchner: Danton halála, Jonson: Volpone, Sh.: III. Richárd) bővült. 1941-től 1944 végéig Bánky Róbert Új Magyar Színház néven vezette. 1945-től 1948 jún.-áig változó műsora (Katscher: Csodabár, Békeffy I.–Stella A.: Janika, Hervé: Lili) és egymást gyorsan váltó ig.-i (Both Béla, Sárosi Ferenc, Gáspár Margit) voltak. Épületében 1945 után időnként a Nemzeti Színház is játszott. 1948–1951 között az épület már hivatalosan is a Nemzeti Színház kamaraszínháza, 1951–1961 között a Madách Színház, 1962–1964 között a Petőfi Színház játszott benne. – Ir. Koch L.: A budapesti M. Sz. műsora (1960); Magyar B.: A M. Sz. története (1984).

MAGYAR SZÍNHÁZ

MAGYAR SZÍNHÁZ