szereposztás

1. a színjáték előadásának előkészítő fázisában az egyes szerepek betöltéséről való döntés. Korábban a színig., ma általában a színpadi mű rendezőjének joga. A szereposztás a művészi feladatok (a szerepek) jellegének és a társ.-i tagok, esetleg vendégművészek képességeinek és adottságainak (lelki, testi, életkori sajátosságainak) figyelembe vételével történik. A szereposztás gyakran már a színre kerülő mű kiválasztásában is döntő szerepet kap, és a műnek önmagában is bizonyos fokú értelmezését jelenti; 2. az előadásra szánt színpadi mű szerepeinek és szereplőinek felsorolása, amelyet a próbák megkezdése előtt a próbatáblán helyeznek el; 3. a szerepek és a szereplők listája a színlapon, a műsorfüzetben.