Timár Sándor

(Szolnok, 1930. okt. 2.– ): koreográfus, táncpedagógus. 1951–1955 között a SZOT Együttes táncosa, 1958-tól az amatőr Bartók Béla Táncegyüttes vezetője. Színpadi művei előkészítésére az 50-es évektől kiterjedt gyűjtőmunkát folytatott, majd a SzAk koreográfus szakát is elvégezte. Már korai kompozíciói is a különböző regionális stílusok elmélyült ismeretét tanúsítják. A hetvenes évektől a születő táncházmozgalom egyik elindítója és ösztönzője lett. A felnőttek mellett a gyermekek néptánctanításával is foglalkozott („Aprók tánca”). 1971-től az ÁBI néptánctagozatának tanára, később 1990-ig tanszékvezetője. 1981-től az Állami Népi Együttes műv.-i vez.-je, a társ. megújuló arculatának kimunkálója. A hetvenes években számos vidéki egy.-ben vállalt vendégbetanításokat, majd gyakran oktatott külföldön is – pl. Japánban – m. néptáncokat, így felbecsülhetetlen érdemeket szerzett az újfolklorista szemlélet hazai és külföldi elterjesztésében. Állami-díjas (1985), érdemes művész (1990). F.K. Fehér liliomszál; Méhkeréki táncok; Öt legény tánca; Szlavóniai leánytánc; Táncbéli táncszók; Dudálás; Tardonai leánytánc; Széki táncrend; Lakodalmas.