Tarka Színpad

(1960–1963): 1960. nov. 19-én nyílt meg ezen a néven a Dohány u. 12. sz. alatt. Az első műsort Rácz György ig.-főrend. állította össze. Rövid ideig ig.-ja volt Marton Frigyes, itt rendezett Rátonyi Róbert és Gyökössy Zsolt. Átalakított színpada látványos produkciókat tett lehetővé, így többször megfordultak külföldi artisták, gyermekcirkusz, revü, pantomimjáték és táncjáték együttesek is. Műsoraiban a fővárosi színházak művészei léptek fel. 1963 tavaszán szűnt meg.