Wesselényi Miklós, báró, id.

(Zsibó, 1750. dec. 11.–Zsibó, 1809. okt. 25.): drámaíró és -fordító, mecénás, színházbérlő és -igazgató. 1795-ben az erdélyi országgyűlés által kiküldött színházi bizottság tagja. 1797-ben a bukástól mentette meg az 1792 óta működő erdélyi m. színtárs.-ot, mert kifizette adósságaikat. 1797–1809 között a társ. vállalkozó ig.-ja, aki szervezett turnékkal biztosította Nagyvárad, Debrecen, Marosvásárhely, Dés, sőt Szeged és Miskolc időleges m. színházi ellátását is. 1806-ban társ.-a egy részét Mo.-ra küldte, akik 1807–1815 között Pesten játszottak. Klasszicista drámákat fordított, eredeti szomorújátékait (Attila, a hunnusok királya; Hyppárchus és Hyppiás) csak a zsibói kastélyban adták elő (1798). Az előbbi elveszett, az utóbbi kézirata az OSzK Kézirattárában található. Színházi működésének dokumentumai: W. M. színházi levelezése (1983); Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai (1990). – Ir. Kemény Zs.: W. M. (Pest, 1854); Trócsányi Zs.: W. M. (1965); Enyedi S. előszava és jegyzetei W. M. színházi levelezéséhez; Enyedi S.: Az erdélyi magyar színjátszás kezdetei (Bukarest, 1972).