Folklór 1.
MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET


FEJEZETEK
A {X-XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

{5-2.} MAGYAR NÉPRAJZ
nyolc kötetben

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORTJÁBAN

Szerkesztőbizottság

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA
a szerkesztőbizottság vezetője

BALASSA IVÁN
† BODROGI TIBOR
DOMONKOS OTTÓ
† DÖMÖTÖR TEKLA
GUNDA BÉLA
HOFER TAMÁS
OROSZ ISTVÁN
† TAKÁCS LAJOS
† TÁLASI ISTVÁN
VARGYAS LAJOS

Főszerkesztő
VARGYAS LAJOS

Szerkesztő
ISTVÁNOVITS MÁRTON

A szerkesztő munkatársa
SZEMERKÉNYI ÁGNES

{5-4.} A kötet szerzői
† BANÓ ISTVÁN, BIHARI ANNA, † DÖMÖTÖR TEKLA, ERDÉLYI ZSUZSANNA, ERDÉSZ SÁNDOR,
† KÁROLY S. LÁSZLÓ, KRÍZA ILDIKÓ, KÜLLŐS IMOLA, † LENGYEL DÉNES, MÁNDOKI LÁSZLÓ,
NAGY DEZSŐ, NAGY ILONA, PÓCS ÉVA, SÁNDOR ISTVÁN, SZEMERKÉNYI ÁGNES,
† TAKÁCS LAJOS, TÁTRAI ZSUZSANNA, VARGYAS LAJOS

Lektor
ANDRÁSFALVY BERTALAN

A mellékleteket, a képanyagot szerkesztette és a mutatókat készítette
SZEMERKÉNYI ÁGNES