Folklór 2.
NÉPZENE, NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉK


FEJEZETEK
A {X-XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

MAGYAR NÉPRAJZ
nyolc kötetben

KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORTJÁBAN

Szerkesztőbizottság

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA
a szerkesztőbizottság vezetője

BALASSA IVÁN
† BODROGI TIBOR
DOMONKOS OTTÓ
† DÖMÖTÖR TEKLA
GUNDA BÉLA
HOFER TAMÁS
OROSZ ISTVÁN
† TAKÁCS LAJOS
† TÁLASI ISTVÁN
VARGYAS LAJOS

FOLKLÓR 2.

Főszerkesztő
†DÖMÖTÖR TEKLA

Szerkesztő
HOPPÁL MIHÁLY

A szerkesztő munkatársa
NIEDERMÜLLER PÉTER és TÁTRAI ZSUZSANNA

{6-4.} A kötet szerzői
FELFÖLDI LÁSZLÓ, LÁZÁR KATALIN, †MARTIN GYÖRGY, NIEDERMÜLLER PÉTER, PESOVÁR ERNŐ, †PESOVÁR FERENC VARGYAS LAJOS

Lektor
ANDRÁSFALVY BERTALAN

A Táncírástárat összeállította
FÜGEDI JÁNOS

A mellékleteket, a képanyagot szerkesztette
NIEDERMÜLLER PÉTER

A mutatókat készítette
TÁTRAI ZSUZSANNA