{7-817.} RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Acta Ethn.Acta Ethnographica
Ad. Ért.A Néprajzi Múzeum Adattári Értesítője
Arch. Ért.Archeologiai Értesítő Béri Balogh Ádám
Múz. Évk.A Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd
Bihari Múz. Évk.A Bihari Múzeum Évkönyve, Berettyóújfalu
Déri Múz. Évk.A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen
DJBVkDeutsches Jahrbuch für Volkskunde, Berlin
EAA Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára
Egri Múz. Évk.Az Egri Múzeum Évkönyve, Eger
EPhKEgyetemes Philológiai Közlöny
Ért. Sz.A magyar nyelv értelmező szótára. I–VII. Budapest, 1959–1962.
Ethn.Ethnographia
FAFolklór Archívum, Budapest
FFCFolklore Fellows Communications, Helsinki
Fil. K.Filológiai Közlöny
Folia Ethn.Folia Ethnographica
FUFFinnisch-ugrische Forschungen, Helsinki
Herman Ottó Múz. Évk.A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc
HITKA Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Újvidék
HKHungarológiai Közlemények
Ind. Ethn.Index Ethnographicus
ItIrodalomtörténet
ItKIrodalomtörténeti Közlemények
JAFJournal of American Folklore, Bloomington
Janus Pannonius Múz. Évk.A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs
Jósa András Múz. Évk.A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Budapest
JSFOuJournal de la Société Finno-Ougrienne, Helsinki
MKSzMagyar Könyvszemle
MMMÉvk.Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve, Budapest
MNAMagyar Néprajzi Atlasz
MNGyMagyar Népköltési Gyűjtemény
MNKMagyar Népmesekatalógus
{7-818.} MNLMagyar Néprajzi Lexikon
MNTA Magyar Népzene Tára
MNyMagyar Nyelv
MNyelvj.Magyar Nyelvjárások
Móra Ferenc Múz. Évk.A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged
Ms.mannuscriptum (kézirat)
MTA Nyelv. K.Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, Budapest
MTA Társ. K.Magyar Tudományos Akadémia Társadalom-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, Budapest
Műv. Hagy.Műveltség és Hagyomány
NK–NTNépi kultúra–Népi Társadalom. A Magyar Tudományos Akadémiai Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, Budapest
Néprajzi Értesítő
Népr. K.Néprajzi Közlemények
Népr. Nyelvtud.Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged
NIFNordic Institute of Folklore, Turku
NKCsMagyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport
NNyNépünk és Nyelvünk, Szeged
Nógrád megyei Múz. Évk.Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján
Nyelv. és Ir. Közl.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár
NyrMagyar Nyelvőr
Rhein. JbVk.Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, Bonn
RMKTRégi Magyar Költők Tára
RMNyRégi Magyarországi Nyomtatványok
SI. Nar.Slovensky Národopis, Bratislava
Stud. Slav.Studia Slavica, Budapest
Szab. Sz. Sz.Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza
Szántó Kovács János Múz. évk.A Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve, Orosháza
Tánctud. Tan.Tánctudományi Tanulmányok
TESzA magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Főszerk. Benkő Loránd. Budapest, 1967–1976.
Ú. Í.Új Írás
ÚMNGyÚj Magyar Népköltési Gyűjtemény
Val.Valóság
Vig.Vigilia
Vil.Világosság
ZfVkZeitschrift für Volkskunde, Stuttgart
ZNZOZbornik za narodni život i običaje zbjužnih slavena, Zagreb