{7-819.} SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

Ádám 238, 552

Ady Endre 475, 478

Ágota 402

Albert István 743

Albu Péter 487

Álmos herceg 701

Alver, Bente Gullveig 628

Ambrózy Ágoston 434, 436

Ámi Lajos 508

Anda Tibor 699

András, Szent 210

Angyal Bandi 294, 296

Anjou-ház 333, 516

Anna, Szent 11, 16, 19, 194, 344, 358, 366, 372, 394, 416, 419, 545, 571, 629, 664

Anonymus (P. mester) 502

Antal, Páduai Szent 19, 116, 117, 186, 340, 344, 366, 416, 433, 624

Antal, Remete Szent 116, 186, 416, 516

Antall József 695, 697

Apor Péter 36

Arany János 48, 474, 475

Arisztotelész 738

Artner Edgár 395, 396

Aumüller, Stephan 697, 727

Babus Jolán 111, 136, 151, 258

Bacsó Nándor 542

Bagó Sándor 489

Bak Sándor 485

Bakay Kornél 68, 513

Bakó Ferenc 35, 37, 42, 46, 108, 170

Bakos Noémi 734

Baksay Sándor 456

Balassa Iván 67, 68, 108, 428

Balásy Dénes 560, 683

Balázs, Szent, püspök 121123, 401

Balázs Kovács Sándor 445

Bálint Sándor 6, 69, 106, 107, 109, 110, 116, 120, 126, 137, 139, 143, 144, 147, 148, 150, 154, 155, 157, 164, 174, 175, 186, 192, 199, 202, 203, 219, 331, 340, 342, 343, 345, 351, 353, 354, 362366, 368, 372, 377, 380, 384, 386389, 391393, 395, 396, 431, 433, 435, 438, 439, 441, 445, 447, 482, 508, 509, 532, 545, 555, 576, 581, 597, 624, 634, 641, 657, 696, 712, 714, 722, 724, 729, 730

Balsaráti Vitus János 709

Balogh, Augustinus Florianus 375

Balogh István 445, 447

Balogh Sámuel 34, 41, 43, 53, 57, 64

Bán Aladár 560, 683

Bandié, Dusan 661

Bandinusz Márk 371

Bangó F. Jenő 375

Bányai Jenő 488

Barna Gábor 47, 107, 108, 111, 118, 124, 136, 149, 150, 155, 156, 160, 170, 184186, 197, 200, 202, 209, 210, 212, 222, 225, 226, 228, 241, 243, 253, 259, 264, 331, 348, 356, 360, 372, 381, 382, 388, 395, 396, 436, 437, 508, 509, 511, 536, 566, 592, 593, 596, 607, 642

Bárth János 120, 331, 336, 346, 355, 365368, 375, 379, 380, 384, 385, 387, 390, 392, 399

Bartha Elek 331, 340, 342, 426430, 432436, 438441, 495, 561, 562, 620

Bartók Gábor 445

Batthyányi család 704

Bechtold Jakab 490

Beck Zoltán 108, 211, 260, 433

Békefy Remig 10, 158

{7-820.} II. Béla (Vak) magyar király 701

Bellér Júlia 11

Bellosics Bálint 9, 623, 714

Bencze József 695, 700, 703, 704, 716

Benedek, Szent 344, 412

Benedek Sándor 446

Benkóczy Emil 404

Benkő Loránd 332, 333

Berde Károly 539, 695, 707, 708, 710, 713, 714, 717, 721, 727

Béres András 430, 439, 440, 441

Berze Nagy János 75, 106, 123, 191, 261, 506, 725

Berzeviczy Gergely 445

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 474, 484

Bethlen Miklós 474476

Beythe András 702

Bezerédj család 247, 703

Bihari Anna 508, 547, 558, 604, 607

Bîrlea, Ovidiu 559, 564, 567, 590

Biró Sándor 444

Bizoni Károly 503

B. Bobrovszky Ida 446

Bod Péter 525

Bogatirjov, P.G. 562

Boldizsár (bibliai háromkirályok egyike) 114, 115, 399

Bolgár Ágnes 711

Bondár Ferenc 108, 111, 626, 627

Bonifác, Szent 174

Borbás Vince 727

Borbála, Szent 218, 544, 573

Bornemisza Péter 517, 524, 545, 549, 568, 711

Borosnyai Nagy Zsigmond 474

Boross Géza 495

Borovszky Samu 438, 440

Borsa Gedeon 696, 712

Borus Rózsa 107, 120, 174, 175, 183, 212, 264

Bošković-Stulli, Maja 591

Bosnyák István 107

Bosnyák Sándor 108110, 114, 118, 119, 150, 155, 168, 193, 221, 227, 249, 259, 261264, 532, 544, 562, 568, 570, 583, 595, 621, 625627, 667, 696, 708710, 713, 722

Botka József 108, 245

Bődi Erzsébet 239242

Brath Ilona 113

Bruncwick Teréz 247

Bucsay Mihály 444, 447

Budenz József 67

Bugát Pál 705

Bugyi Balázs 696, 698, 706

Buss, Reinhard 559

Buttler grófok 372

Buzinkay Géza 695, 697

Büky Béla 702

Calepinus, Ambrosius 702

Caro Baroja, Julio 617

Cecilia (Cecil), Szent 99

Cohn, Norman 617

Cornides Dániel 67, 502

Czeglédy Károly 512

Czeglédy Sándor 446

Czövek Judit 597

Csaba királyfi 536

Csáky Károly 107, 111, 113, 124, 128, 174, 194, 224227, 230, 235, 238, 239, 243, 244, 257, 261

Csalogovits (Csalog) József 564

Csedő Károly 722

Csefkó Gyula 578, 714

Csengery Antal 504506

Csépe Klára 371

Cserbák András 425, 426, 428

Csermák Géza 558

Csetényi Mihályné 11, 734

Csicserov, V. J. 573, 622

Csík Antal 350

Csikesz Sándor 445

K. Csilléry Klára 40, 620

Csiszár Árpád 627, 640, 697, 700, 720

Csizmadia Andor 491

Csohány János 447, 485, 488, 489

Csokonay Vitéz Mihály 473

Csomasz Tóth Kálmán 446

Csonka Géza 491, 493

Csopják Attila 488

Dalmady Zoltán 727

Dám Ince 358, 360

Dán Róbert 484

Dänhardt, Oskar 536

Dankó Imre 415, 425, 654

Daróczi Ferenc 446

Dávid király 259, 515, 532

Dávid László 446, 465

{7-821.} Dégh Linda 35, 266, 508

Delatte, A. 539

Demkó Kálmán 702

Denkel János 487

Dessewffy József 485

Dettmer, Hermann 47

Diana 559, 617

Dienes István 68, 507, 512, 530, 627

Dioszkoridész 701

Diószegi K. István 517, 596

Diószegi Sámuel 705

Diószegi Vilmos 15, 68, 503, 505507, 509, 511, 512, 529, 531534, 577, 583586, 588, 589, 591, 592, 594598, 604, 608, 627, 695, 697, 700, 707, 709

Djordjević, Tihomir R. 591

Dobos Ilona 167, 555, 709, 717

Domanovszky György 550, 563, 567

Domján, Szent 371

Domokos Pál Péter 364, 371

Donát, Szent, püspök 344

Dömötör, Szent 202, 423

Dömötör Sándor 617

Dömötör Tekla 6, 35, 68, 107, 109, 124, 154, 175, 181, 183, 186, 213, 266, 269, 316, 445, 503, 505, 507, 508, 515, 519, 530, 532, 544, 546, 547, 555, 559, 570, 572, 573, 598, 605607, 609, 613, 616, 622, 623, 643, 645, 668, 684

Dörfler Fanny, Wlislockiné 9, 15, 16, 29, 365, 632, 646, 653, 719

Dugonics András 397

Dukova, Ute 557

Dundes, Alan 685

Ébner Sándor 710, 714

Eckert Irma 331

Ecsedi István 720, 736

Égető Melinda 138

Eilers, Wilhelm 569

Eis, Gerhard 683

Eliade, Mircea 527530, 532, 533, 556, 585, 619

Ellis, Hilde R. 642

Endes Miklós 357

II. Endre magyar király 181

Engelmann Pál 487

Enyedi József 161

Eössy András 484

Eötvös Károly 482, 487

Eperjessy Ernő 218

Erdélyi János 106

Erdélyi Zsuzsanna 117, 331, 340, 446, 508, 657, 697

Erdélyiné Fehér Julianna 42

Erdész Sándor 508, 541, 547, 555, 561, 598

Erdődi József 528, 533

Erdődy György 705

Erdős Kamill 10

Éry Kinga 699

Erzsébet, Árpádházi Szent 181, 209, 333, 344

Erzsébet (Keresztelő Szent János anyja) 417

Esze Tamás 447, 485, 486

Eszéki T. István 485

Esterházy Károly 464

Esterházy Miklós 705

Éva 552

Evetovics János 375

Ézsaiás 192, 528

Fábián József 525, 526

Faluvégi Dénes 492

Faragó József 108

Farkas József 714

Fazekas Árpád 696, 710

Fedics Mihály 508

Fehér Gyula 667

Fehér Jenő 727, 739

Fehér M. Jenő 701

Fehér Zoltán 606, 612, 620

Féja Géza 482, 489, 492, 493

Fejős Zoltán 33, 547, 618, 624, 629

Fekete János 353

Fél Edit 10, 21, 40, 58, 355, 447, 730

Felfalusi Mihály 705

Ferenc, Assisi Szent 344

Ferenc, Xavéri Szent 344

I. Ferenc magyar király 420

Ferencz József 484

Ferenczi Imre 68, 108, 284, 554, 585, 598, 601, 604, 606, 608, 672, 696, 697, 708

Festetich György 704

Filep Antal 33, 446

Findeisen, H. 588

Fischer András 484

Fischer Ferenc 493

Flórián, Szent 174, 340, 344, 402, 414, 624

Forbes, T. R. 606

Földes László 36, 45, 108

{7-822.} Földesi Béla 108, 138

Frank Tibor 509

Franklin, Benjamin 481

Frankovics György 559

Frankovith Gergely 702

Franz, Adolph 557, 581, 582, 599, 653

Frazer, James 537, 570, 637, 642, 644

Fröhlich, S. H. 487

Funk Márton 490

Filgedi Erik 516

Fülöp, Szent 169

Füzi József 722

Gaál József 596

Gál Kelemen 444

Galenus, Claudius 701

Garády (Fabó András) 9

Gáspár (a bibliai háromkirályok egyike) 114, 115, 399

Gáspár Simon Antal 108

Gaster, M. 598

Gazda Klára 11

Geleji Katona István 467

Gelencsér József 111, 142, 192

Gellért püspök 512

Gémes Balázs 11, 13, 551, 705, 727

Gennep, Arnold van 33, 622, 628, 642, 644

Georgieva, Ivanicska 559, 591

Gergely, Szent (I. [Nagy] Gergely pápa) 102, 109, 138, 139, 573

IV. Gergely pápa 138

Géza fejedelem 332, 513

Geöcze Sarolta 431

Ghitan Teodor 705

Gieysztor, Alexander 483

Ginzburg, Carlo 589, 596, 617

Gombkötő András 486

Gönczi Ferenc 10, 54, 106, 135, 540, 573, 578, 632, 648, 682, 695, 721, 727

Gönyey (Ébner) Sándor 211, 292

Grambo, Ronald 620, 687, 690

Grimm, Jakob 504

Grynaeus Tamás 580, 605, 619, 624, 694, 696, 702, 714, 715, 716, 719, 720, 727

Gulyás Éva 108, 110, 120, 156, 201, 245, 264, 696, 714

Gunda Béla 245, 342, 508, 512, 554, 558, 591, 620, 655, 656, 691, 695, 705, 721, 727, 734, 735, 736

Gurevics, A. J. 530, 619, 625

Gusztáv Adolf svéd király 468

Gyenis Vilmos 446

Gyimesy Károly 445

Györffy György 512

Györffy István 634, 727, 736, 737

György, Szent 147, 344, 413, 524, 555, 556

Györgyi Erzsébet 35, 36, 45, 52, 59, 66, 163168

Gyulai Pál 474, 476

Haase, Felix 561

Habsburg-ház 411

Hagymási Sándor 696, 707, 709, 712

Hajdu Péter 507

Hako, Matti 540

Halmai János 702, 722

Hammes, Manfred 606

Hansen, Joseph 618

Hanuy Ferenc 36

Harmening, Dieter 686

Harsányi István 486

Harva, Uno 553

Hatvani István 604

Hegedűs Lajos 568

Hegyi András 599

Heiler, Friedrich 645, 657

Heim, Ricardus 682

Hekaté 559, 617

Hemerka Olga 149

Hencsei Lajos 487

Henningsen, Gustav 602, 610, 616618

Heppe, H. L. J. 618

Herczeg Éva 727, 739

Herman Ottó 726, 727

Hermann Egyed 362, 444

Heródes 233, 515

Hertz, Wilhelm 577

Hippokratész 701

Hock, Stephan 566

Hocopán Sándor 433

Hodinka Antal 429

Hofer Tamás 58, 67, 355, 447, 730

Hoffmann Tamás 33, 44, 51, 53, 55

Holló Domokos 556, 597

Hollós Korvin Lajos 491

Holme, Charles 67

{7-823.} Honko, Lauri 540, 559, 588, 624, 660

Honti János 508

Hoppál Mihály 6, 67, 68, 108, 245, 503, 507, 509, 528530, 544, 563, 567, 574, 576, 577, 588, 589, 685, 696, 697, 699, 700, 708710, 713, 716, 717, 720, 723, 727

Horsai Ede 489

Horvát István 503

Horváth Barna 445

Horváth István 108, 113

Horváth János 67, 503, 506

Horváth Zsuzsanna 495

Horváthová, Emilia 561, 564

Hovorka, O. 536

Höfler, Otto 589

Huenergardt János Frigyes 489

Hultkranz, Åke 553, 554, 585, 588

Hunyadi család 333

Hunyadi Ferenc 486

Hunyady család 247

Igmándy József 262

Illés próféta 193, 542, 556

Illyés Endre 444446, 459

Illyés Géza 445

Illyés Gyula 482

Imre (Szent) herceg 333, 344, 367, 373

Imreh István 357

Imreh Péter 67

XI. Ince pápa 109

Incze Miklós 491

Ipolyi Arnold 67, 105, 177, 503506, 512, 728, 729

Irányi Lujza B. 108

I. István (Szent) magyar király 251, 256, 332, 333, 340, 344, 373, 374, 394, 420, 513, 616, 640, 737

István vértanú 397

Istvánffy Gyula 10, 106, 143, 183, 258, 288, 343

Istvánovits Márton 590

Ivanov, V.V. 572, 573

Iványi Béla 704

Jagić, Vatroslav 599

Jahoda, Gustav 602

Jakab, Szent 169, 193

Jakobson, R. 590

Jáky Ferenc 247

Jankó János 10, 34, 507, 598, 682, 727

János, Keresztelő Szent 344, 416, 417, 434, 552, 623

János, Nepomuki Szent 340, 344, 366, 414, 415, 434

János evangélista 397, 418

János vértanú 417

János Zsigmond erdélyi fejedelem (II. János választott magyar király) 392, 448

Jánossy Lajos 446

Jávor Katalin 108, 134, 445

Jeney György 525

IV. Jenő pápa 483

Jerney János 503

Jézus Krisztus 102, 117, 140, 144, 150, 155, 160, 161, 164, 178, 194, 225, 229233, 235, 236, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 248, 249, 252, 256, 258, 262, 340, 344, 345, 352, 353, 354, 360, 361, 363, 366, 374, 394, 397, 398, 403, 404, 406408, 410, 412, 413, 418, 463, 469, 485, 490, 492, 542, 543, 595, 622, 662, 664, 667

Jordánszky Elek 375

József, Szent 142, 143, 232, 233, 344, 366, 394, 433

II. József magyar király 362, 391, 445, 453, 459, 460

József nádor 247

Júdás 202, 203

Júdás Tádé 424

Juhász Ágnes 351

Juhász Kálmán 334, 362

Juhász Máté 705

Julius Caesar 109, 398

Jung, C. J. 508

Jung Károly 69, 107, 509, 598, 632, 634, 637

Justh Zsigmond 482

Kádár Imre 492

Kájoni János 78, 400, 702

Kakas Zoltán 539

Kákosy László 683

Kállay Ferenc 67

Kallós Zoltán 509, 697, 712

Kálmán (Könyves) magyar király 410, 518, 519, 701

Kálmány Lajos 9, 11, 25, 30, 106, 139, 229, 339, 505, 533, 536, 544, 545, 554, 558, 577, 583, 631, 632, 730

Kalmár István 487

{7-824.} Kálvin János 447, 449, 457, 463, 468, 469, 471, 475, 479, 480

Kagarov 644

Kanizsai Pálfi János 467

Kandra Kabos 67, 505, 698, 699, 728

Kannisto, Artur 320

Kanyaró Ferenc 484

Kapros Márta 11, 229, 632, 697

Kára Judit 108

Karácsony György 484

Karácsonyi János 519

Kardos László 6, 447, 483, 487, 489, 492, 495

Kardos Tibor 266, 483, 492, 598

Karner Károly 335, 445, 450452

Károli Gáspár 485

I. Károly (Nagy) római császár, frank király 518

Kathona Géza 484

Katona Imre 115, 145, 159, 179, 217, 484

Katona Lajos 106, 503, 504, 571, 596

Kazinczy Ferenc 478, 485

Kelemen Imre 25

Kelemina, Jakob 591, 598

Kemény Lajos 445

Kepes Ferenc 489

Kerekes Antal 128

Kerényi György 108, 181, 508

Kerényi Károly 508

Keresztes-Fischer Ferenc 493

Kereszturi Bálint 485

Kertész Manó 698

Keszeg Vilmos 696

Kirner A. Bertalan 484, 486, 488

Kis János 456, 477

Kisfaludy család 703

Kiss Bálint 476, 503, 526

Kiss Emil 484

Kiss Ferenc 486, 492

Kiss Géza 106, 167, 613

Kiss Lajos (néprajzkutató) 10, 310, 632

Kiss Lajos (népzenekutató) 676

Kiss Lajos (nyelvész) 219

Klaniczay Gábor 544, 545, 589, 592, 599, 602, 618, 624

Kligman, Gail 559

Klintberg, Bengt av 550

Kóczián Géza 696, 722, 727

Kodály Zoltán 69, 106, 129, 149, 153, 154, 187, 190, 195

Kodolányi János 482, 506, 583

Kohn Sámuel 484

Komáromi Csipkés György 415

Komáromy Andor 518, 523, 558, 583, 601, 602, 610, 627, 647, 683

Komoróczy Géza 530

Konsza Samu 160

Korkes Zsuzsa 722

Kornya Mihály 488

Korompay Bertalan 503, 727

Kós Károly 67, 89, 348, 446, 727, 733

Kósa László 232, 445, 447

Kossa Gyula l. Magyary-Kossa Gyula

Kotics József 107, 145, 171, 192, 200, 228

Kovács Ágnes 503, 578

Kovács Endre 634

Kovács Gábor 495

Kovács Imre 489, 492, 493

Kovács János 10, 60, 106, 135, 187, 206, 493, 730, 732, 731

Kovács László 67

K. Kovács László 68, 536, 637, 638

Kovács Mihály 350

K. Kovács Péter 720

Kovács Soma 697

Kovács Zoltán 518, 602, 616, 618

Kováts Gyula 36

Kováts J. István 445

Kozár Mária, M. 11

Kozma, Szent 371

Kozma Ferenc 436, 440, 441

Köleséri Sámuel, id. 485, 486

Kömlei János 705

Könyves Tóth Kálmán 485

Körner Tamás 520, 550, 617, 637, 642

Körösfői-Kriesch Aladár 67

Kőváry László 42

Kralovánszky Alán 699

Kresz Mária 10, 348, 632

Kretzenbacher, Leopold 572, 573, 599

Kriss, Rudolf 580

Kriss-Heinrich, Hubert 580

Kristó Gyula 507

Kriza János 106, 252

Kronfeld, U. 536

Kropacsik János 487

Kubacsek Gyula 489

Kubinyi Ferenc 34

Kunt Ernő 67, 68, 69, 637, 640

Kuret, Niko 572

Kurucz Nándor 489

Küllős Imola 108

{7-825.} Lábadi Károly 118, 119, 121, 124, 135, 174, 224, 225, 258, 259

Lackovits Emőke, S. 11

I. Lajos (Nagy) magyar király 373

II. Lajos magyar király 411

Lajos Árpád 39, 215

Lajtha Béla 97

Lajtha László 69, 126, 554

Láng János 627

Lányi Kamilla 492

I. László (Szent) magyar király 333, 344, 345, 373, 374

László Gyula 68, 89, 506, 512, 608, 698

Lawson, J.C. 559

Leach, Edmund 624

Lele József 368

Liszt Nándor 10, 695

Liungmann, Waldemar 573, 623

Lixfeld, Hannjost 627, 628

Lonovics József 354, 395

Lóránd Klára 698

Lóránd Nándor 697, 698

Lőrinc 142, 197

Lőrincze Lajos 25, 663

Luby Margit 69, 682, 695

Lucia, Luca, Szent 221, 516, 524, 571, 573

Lugossy József 728, 729, 732

Lukács evangélista 402, 409, 651

Lukács László 161, 162, 175, 350

Lükő Gábor 697

Luther Márton 463, 466, 468, 470, 479

Macfarlane, Alan D. J. 602, 610

Mackensen, Lutz 557

Madar Ilona, Pusztainé 695

Madarassy László 414

Magyary-Kossa Gyula 695, 698, 705, 727

Makkai Endre 106, 135, 258

Makkai László 445, 581, 603

Malachiás próféta 363

Malinowski, Bronislaw 643

Malonyay Dezső 67

Mályusz Elemér 445, 446

Mándoki László 528, 570

Manga János 34, 106, 107, 114, 134, 154, 159, 191, 195, 220, 303, 331, 342, 343, 371, 395, 400, 627

Mannhardt, Wilhelm 537, 553, 570, 571

Marchiai Jakab 483

Marczell Béla 143, 147, 176, 187, 196, 197, 200, 210

Margit, Árpádházi Szent 333, 374

Mária, Szűz 16, 19, 190, 199, 229, 232, 233, 236, 256, 339, 340, 344, 361, 362, 366, 371, 378, 379, 383, 385, 392, 394, 395, 401, 413, 417420, 421, 440, 457, 475, 532, 542, 543, 545, 571, 595, 596, 603, 622, 664, 665, 667, 711

Mária Dorottya (József nádor felesége) 247

Mária Magdolna 194, 344, 418

Mária Terézia magyar királynő 459, 461, 476, 520, 703

Marinov, D. 561, 567, 591

Marjalaki Kiss Lajos 704

Márk evangélista 414

Markos Györgyi 11

Márkus J. András 490

Márkus Mihály 428, 697, 727

Marót Károly 106, 107, 186, 342, 508, 623, 642

Márton, Szent 208, 209, 344, 424

Máté evangélista 402, 422, 463, 485

Matolay Magda 495, 771

Mátyás 127

Mátyás Ernő 491

K. Mátyus István 723

Medgyesi Pál 457, 485

Meester, P. Placidus de 440

Megas, G. A. 623

Meisen, Karl 685

Melius Juhász Péter 515, 697, 702, 722, 723

Melles Emil 436, 440, 441

Melotai Nyilas István 468

Menyhért (a bibliai háromkirályok egyike) 114, 115, 399

Mészöly Gedeon 52, 55

Meyer Henrik 488

Mezősi József 157, 438

Migray József 489

Mihalik Sándor 446

Mihály, Szent 75, 200, 344, 366, 422, 556

Mihályfi Ákos 363, 365

Mihók Imre 492

Miklós, Szent, püspök 219, 344, 430, 433, 516

Miklóssy V. Vilmos 696, 736, 737

Mikolai Hegedűs János 474

Mindszenthy Antal 383

Moldován Gergely 598

Molnár Ágnes 47

Molnár Ambrus 446, 447, 486

Molnár Gyula 696

{7-826.} Molnár István (19. század) 51, 58

Molnár István (20. század) 159

Molnár Mária 43

Móricz Zsigmond 36, 456, 482

Morvay Judit 10, 21, 25, 68, 632

Mosolygó József 431

Moszyński, Kazimierz 566, 590, 591

Mózes 485, 490

Mozsolics Amália 31, 387

Munkácsi Bernát 67

Muraközi Ágota 563

Murko, Matthias 640

Murray, Margaret 617

Muşlea, I. 559, 564, 567, 590

Müller, Konrad 577

Nádasdy Ferenc 702

Nagy Ilona 365, 544, 568, 609

Nagy János 491

Nagy József 308, 631

Nagy Olga 734

Nagy Ödön 106, 135, 258

Nagyfalusy Lajos 361, 362, 372

Nagyváthy János 735

Natter-Nád Miksa 722

Nedeliczi Váli Mihály 704

Nemes Dezső 491

Nemeskéri János 699

Németh Gyula 69

Németh Lajos 348

Németh László 446, 474

Niedermüller Péter 33, 108, 431, 434, 435, 651, 671

Nilsson, Martin P. 580, 623

Noé 202

Novák Antal 488

Novák József Lajos 358

Novák László 35, 67

Nyisztor Zoltán 491

Ojtozi Eszter 429

Oláh Andor 693, 696, 698, 699, 703, 714, 718, 723, 727, 731, 732

Orbán, Szent 175, 340, 344, 415, 516

II. Orbán pápa 148

Orbán Balázs 34, 60, 63, 65, 106, 303, 321

Orosz István 363, 368, 380

Ortutay Gyula 108, 137, 159, 170, 217, 266, 508

Otrokocsi Fóris Ferenc 67, 502

Ottlyk Ernő 444

Ottilia, Szent 516

Öhler Anna 712

Paasonen, H. 628

Padányi Biró Márton 423

Pais Dezső 332, 544, 585, 599, 601, 602, 626, 628, 640, 657, 663, 698, 700

Pál, Szent, apostol 344, 374, 691

Pál vértanú 417

Paládi-Kovács Attila 105, 108, 129, 132, 303, 425, 426

Palotay Sándor 492

Pápai Páriz Ferenc 696, 699, 703, 720

Pap Bálint 486

Papp János 446

Papp József 702

Papp L. 178

Pásztor Lajos 334, 361, 373, 376, 377, 379, 383, 385

Patay Pál 445

Paulovits Sándor 375

Paulson, I. 553, 588, 626

Patkó Bandi 296

Patrick, Szent 516

Payr Sándor 444, 445, 446

Pázmány Péter 468

Pechtol János 489

Péchi Simon 484

Pécsi Tamás 483

Penavin Olga 69, 107, 110, 116, 118, 120, 123, 125, 126, 128, 137, 142, 143, 146, 148, 184, 186, 193, 194, 201203, 509, 696, 697, 712, 713, 717

Péntek János 697, 727, 734

Pentikäinen, Juha 550, 551, 552, 628

Pesovár Ferenc 291

Petercsák Tivadar 108, 142, 430, 432

Péter, Szent 99, 126, 127, 193, 262, 344, 417, 544, 572, 691

Péterfy Gyula 446

Pétery József 363

Petőfi Sándor 357

Petőcz Pál 491

{7-827.} Pettyéni Borbély Márton 704

Peuckert, Will-Erich 564, 577

Piaschewski, Gisela 631

Piccolomini, Aeneas Sylvius l. II. Pius pápa

Pilátus 154

Pintér István 696, 722, 727

Pirigyi István 425

Pirnát Antal 484

II. Pius pápa 510

Plinius, Gaius P. Secundus 738

Ploss, Heinrich 632

Pócs Éva 11, 68, 108, 146, 155, 174, 197, 224, 244, 508, 547, 550, 551, 559, 563, 567, 568, 572, 576, 577, 592, 595, 606, 616, 618, 621, 623, 624, 637639, 641, 649, 654, 657, 658, 662, 664, 665, 668, 682, 685, 695, 697, 707, 708, 711, 712, 719

Podmaniczky család 247

Pokoly József 444

Polner Zoltán 697

Pongrác, Szent 174

Pór Anna 294

Porkoláb István 477, 486

Propp, Vlagyimir Jakovlevics 622, 670

Pucz Antal 526

Putz Éva 35

Rab János 734

Rácz Gábor 697, 722

Rácz Sámuel 704

Radó Polikárp 395

Radvánszky Béla 36

Radványi Sándor 442

Rároha Dezső 492

Rajeczky Benjamin 252

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 474, 476, 484

Ränk, Gustav 561, 620, 623, 668

Ranke, Kurt 561, 566, 640

Rantasalo, A.V. 623, 670

Rapaics Raymund 539

Ráth-Végh István 485

Rhédei Ferenc 485

Reguly Antal 13, 507

Regiomontanus (Müller) Johannes 738

Reindl Román 395

Reizner János 364, 519

Relković Davorka 106, 111

Réső Ensel Sándor 34, 35, 51, 64, 106, 114, 115, 133, 138, 139, 153, 158, 159, 164, 169, 176, 183, 195, 203, 204, 206, 213216, 220, 249, 289, 292

Réthei Prikkel Marián 351

Révész Imre 444, 483, 484, 485

Révész István 446

Révész Kálmán 445

Richter M. István 10

Rochholtz, E. L. 640

Rohde, Erwin 637

Róheim Géza 68, 106, 145, 154, 186, 505, 506, 508, 533, 536, 544, 550, 552, 553, 556, 558, 559, 562, 567, 572, 573, 576, 578, 583, 585, 589, 597, 598, 608, 634, 653, 654, 672, 682, 685, 689

Róna-Tas András 506, 507

Rothari longobárd király 518

Rottmayer János 488, 489

Rózsa Balázs 379, 380

Rózsa Sándor 296

Röhrich, Lutz 545

Ruitz Izabella 210

Sahlins, M. D. 642

Sajnovics János 510

Sakrausky, Oskar 44

Salamon Anikó 27, 107, 112, 132, 145, 205, 206, 540, 547, 548, 554

Samarjai János 467

Sándor István 109

Sándor János 113

Sándor Mihályné 128, 174, 221, 224, 264

Sárkány Mihály 33, 47, 146

Sartori, Paul 640

Sasvári László 425, 436, 439, 441

Schaefer Jakab S. J. 375

Scheffelowitz, I. 649

Schmidt, Bernhardt 561

Schmidt, Leopold 619, 655, 670

Schmitt Jenő Henrik 489

Schneeweiss, Edmund 566, 567, 623, 668

Schneller Károly 445, 452

Schram Ferenc 107, 116, 148, 160, 179, 205, 211, 331, 375, 509, 521, 522, 524, 559, 601, 637, 642

Schrőter Kristóf 484

Schwartz Elemér 331, 435, 609

Sebestyén Ádám 151, 161, 233

Sebestyén Gyula 106, 508, 585

{7-828.} Seemayer Vilmos 65

Selené 617

Seligmann, Siegfried 655, 685

Selmeczi Kovács Attila 607

Semayer Vilibald l. Seemayer Vilmos

Senn, Harry 577

Sergő Erzsébet 697

Siikala, Anna-Leena 588

Simon 202, 203, 424

Sinka István 446, 475

Soldan, W. G. 618

Solymár Pál 446

Solymossy Sándor 67, 68, 506, 508, 555, 609

Sólyom Jenő 447

Somogyi Imre 491

Sós József 695

Sörös Béla 446

Spielmann József 697, 702, 705, 718, 720

Spener, Philipp Jakob 477

Stemplinger, Eduard 557, 620, 686

Strausz Adolf 559

Summer, Montague 545

Süli Éva 696

Sydow, C. W. von 570

Szabadfalvi József 201, 623

Szabó Dezső 456, 482

Szabó Imre 572

Szabó István 696, 722

Szabó Jenő 426

Szabó Lajos 446

Szabó László 489

Szabó László Gy. 696, 722, 727

Szabó T. E. Attila 697, 702, 722, 727, 734

Szabó Pál 36

Szabó Zoltán 445, 447

Szabóné Futó Rózsa 722

Szacsvay Éva 108

Szamota István 36

Szántay Széman István 436, 440, 441

Szántó Kovács János 487

Szathmári Ibolya, V. 11

Szebeni Olivér 484, 488, 491

Szegfű László 483

Szeftel, M. 590

Székely György 483, 514

Székely László 331, 369, 392, 394, 417, 446

Szelestey család 703

Széman Zsuzsa 33, 47, 540

Szemerszky József 435

Szenci Molnár Albert 468, 486

Szendrey Ákos 10, 34, 68, 106, 331, 366, 377, 394, 503, 506, 508, 511, 565, 616, 623, 626, 628, 637, 671, 672, 694, 695, 717

Szendrey Zsigmond 10, 34, 68, 106, 107, 331, 506, 508, 536, 537, 541543, 547, 560, 579, 604, 623, 644, 654, 655, 657, 660, 694, 695, 712, 713

Szentágothai János 492

Szente Mihály 489

Szentesi Tóth Kálmán 304

Szenthelyi-Molnár István 372, 375

Szentpéteri József 475

Szepsi Csombor Márton 481

Szeremlei Sámuel 447

Szerencse Benedekné 517

Szervác, Szent 174

Szigeti Jenő 446, 483, 484, 486489, 491, 492, 494, 495

Szikszay György 475

Szikszai János 464

Szilágyi István építész 352

Szilágyi István lelkész 444

Szkhárosi Horváth András 516

Szlatky Mária 704

Szombathy Sándor 355

Szőnyi Benjámin 455

Szuhay Benedek 464

Szűcs Sándor 506, 529, 555, 556, 584, 585, 589, 598, 605, 695

Tagányi Károly 637

Takács Béla 445, 489

Takács János 495

Takács Lajos 409

Tálasi István 447

Tamási Áron 482

Tankó Magdolna 734

Tankó Péter 734

Tar Lőrinc 596

Tárkány Szücs Ernő 35, 41, 42, 44, 58, 69, 445

Tasnádi Kubacska András 727

Tátrai Zsuzsanna 108, 113, 149, 157, 180, 182, 207, 209, 215, 224, 238, 244, 246, 250, 259, 263

Téglás Gábor 598

Teleki Mihály 484

Temesvári Pelbárt 413, 515

Temesváry Rezső 10, 632, 695

{7-829.} Tessedik Sámuel 175, 445, 456, 463, 473, 481

Tettamanti Sarolta 68, 530

Thomas, Keith 548, 581, 582, 602, 643, 682, 683, 686

Tillhagen, Carl-Herman 687

Timaffy László 714, 715

Timárné Balázsy Ágnes 737

Timkó Imre 425

Tisza István 478

Tokarjev, Sz. A. 550, 670

Tolnai Lajos 456

Tolnai Vilmos 646

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 489

Tombor Ilona 445

Toroczkói Wigand Ede 728730, 732

Tót Lőrinc 130

Tóth Dezső 444, 456

Tóth Endre 445, 446, 467, 468

Tóth Izabella, Danterné 696, 697

Tóth József 11

Tömörkény István 412, 482

Törő László 699, 700, 704, 710, 723, 729

Török Károly 9

Tranovszky György 468

Trevor-Roper, Hugh R. 618

Tumer, V. M. 628

Tüskés Gábor 331, 354

Tylor, E. B. 627, 642

Ujlaki Bálint 483

Újszászy Kálmán 445, 447

Ujváry Zoltán 35, 68, 107, 108, 131133, 184, 205, 207, 210, 213, 216, 220, 281, 284, 288, 289, 291, 295, 301, 303, 306, 308, 313, 316, 319, 322, 508, 570, 571, 578, 623, 624, 653, 665, 670, 696, 712

II. Ulászló magyar király 411

Ullmann Péter 69

Ungvár Aladár 492

Urbas, W. 564

Vahot Imre 34

Vajda László 588, 668

Vajda Tibor 495

Vajkai Aurél 10, 331, 354, 372, 388, 542, 605, 607, 646, 657, 693695, 696, 698, 702704, 713, 714, 717, 719, 720, 727, 732, 740

Vakarcs Kálmán 10

Valburga 169

Vámszer Géza 736, 737

Vankóné Dudás Juli 108, 134, 155, 156, 166, 216

Varga Zoltán 445

Vargyas Lajos 69, 332, 528, 544, 596, 627

Varjas Béla 695, 702

Varró Aladár Béla 727

Vasady Béla 447

Vasas Samu 27, 107, 112, 132, 145, 205, 206

Vass Vince 491

Vendel, Szent 201, 339, 340, 344, 366, 423

Verebélyi Kincső 505

Veres Miklós 485

Veres Péter 489, 492

Veress Endre 701

Vergilius, Publius Maro 682

Versényi György 9, 321, 560

Veszely Kálmán 357

Vető Lajos 447

Vida Tivadar 701

Viga Gyula 735

Vigh János 490

Vilkuna, Asko 632

Vilkuna, Kustaa 665

S. Vincze Edit 487

Viski Károly 34, 67, 106, 107, 265, 266

Viszkok (Vető) Lajos 447

Vita Zsigmond 718, 723

Voetius, Gysbertus 477

Vohmann Péter 492

Voigt Vilmos 63, 507, 589, 628

Vojnits András 739

Volly István 106, 331, 379

Vuorela, Toivo 685

Waldmann József 368

Waschnitius, V. 572

Weber, Max 447, 479, 480, 481

Webster, Hutton 580

Weichhart Gabriella 36

Weiser, Lily 561

Wichmann Györgyné 691

Wichmanné Hermann Júlia 58

Wieder Gyula 683

Winkler, H. A. 569 .

Wlislocki Henrik 67, 505, 537, 566, 713

Wolf, Werner 533

{7-830.} Xantus János 727

Zadravecz István 390

Zalabai Zsigmond 217

Zalán Menyhért 364

Zay Anna 697, 704, 713

Zečević, Slobodan 557, 559, 564, 566, 577, 591

Zelenin, Dmitrij 623, 668

Zelenyák János 727

Zentai János 738

Zentai László 492

Zentai Tünde 108, 146, 227, 508, 547549, 557, 559

Zolotarjov, A. M. 544

Zoványi Jenő 484

Zwingli, Ulrich (Huldreich) 447

Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király 411

Zsilinszky Mihály 446

Zsova Ilona 719