BÁLINT BALASSI - POEZJE
- BALASSI BÁLINT VERSEI LENGYELÜL -

1-10 I 11-20 I 21-30 I 31-40 I 41-51 I 52-60 I 61-66
POSŁOWIE I SPIS RZECZY

<<< I >>>

   
<<<<<<

41

PIOSNKA TURECKA
- Minap mulatni mentemben -
Na nutę Ben sejrane gider-iken

Wczora, gdym szedł na biesiadę, dwie mi panny były rade.
Jedna pyta: "Panie młody, która większej z nas urody?"

Rzekę: "Grzeszne to pytanie, nie chcę odpowiadać na nie.
Spór rozstrzygnę w tym sposobie: podobacie mi się obie.

Czarne oko, pierś nadobna niczym pomarańcza krągła,
Obie zgrabnie ukształcone i słów słodkich przyuczone."

Znowu pyta: "Powiedz, proszę, gdybyś musiał brzęknąć groszem,
Której byś zapłacił drożej? Powiedz prawdę nam co sporzej!"

"Cóż więc czynić? W krótkich słowach osąd swój wypowiem o was:
Znamię ma na piersi niższa, ta jest przecie urodziwsza."

Tłumaczyła Teresa Worowska

42

CARMEN TENUI NEC PINGUI MINERVA COMPOSITUM
- Mint sík mezőn-
Na nutę piosnki wołoskiej Să nu me lase'n casa fata

Jako drzewo w szczyrym polu, tak samotny żywię,
A miłosny płomień serce spala mi prawdziwie.

Kiedy słyszę o poranku jaskółek kląskanie,
Zaraz mi się budzi w sercu wielkie miłowanie.

Słodką postać mojej pani widzę jako żywą,
A jej obraz bólem kole duszę nieszczęśliwą.

Tak ją znowu spotkać pragnę, pomówić na stronie,
Lecz sposobu nie najduję, jak się dostać do niej.

Tak ją ciasno otoczyły wrogi me zawistne
Jako ciernie fiołeczek, ani się docisnę.

Lecz żem od niej oddalony, w onej niebytności
Zawżdy w trosce ją miłuję i w ciężkiej żałości.

Choć jam przepadł, kiedy na mnie jej spojrzenie padnie,
Raczej już mi przy niej bywać i niech ginę snadnie.

Myśli moje szybujące, już co zróbcie przecie,
Jak mi spotkać ukochaną chyba wymyślecie!

O nijaką niebezpieczność nie miejcie obawy,
Nie mnie, a ją ochraniajcie od plotek, złej sławy.

A choćbych i zginął za to, wierę zasłużyła,
Bo mnie życie i swe dobre imię powierzyła.

Teresa Worowska

43

KILKA TURECKICH BEJTÓW
PRZEŁOŻONYCH
NA JĘZYK WĘGIERSKI

[PIERWSZY]
- Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak -
'Alem çiçegi dererisen bir güle degmez, Sohbette güzel olmaziken bir pula degmez:

Interpretatio quam in Iuliam retorsit:

Na szerokim świecie wszelkie rośnie kwiecie,
przedsię róża jedyna,
Gdzie brak pięknej damy, za szeląg złamany
u mnie taka gościna,
Lecz śród panien licznych Julija ma śliczna
palmę pierwszeństwa trzyma.

44

[DRUGI]
Bana geda diyenler, devletlü hanim yok mudur?
Yoksa ben adem degilmiyem ya canum yok mudur?

Interpretatio cum ornatu:

Wy, którym ma nędza sen z powieki spędza,
tuszę, iż to widzicie,
Żem nie braniec, ani wąskobrewa pani
moim nie włada życiem,
Lecz żem duszy zbawion i nie człowiek prawie,
czy tak o mnie sądzicie?


45

[TRZECI]
Yine ebrulerin kurmuş kemani,
Atar gamzen oki, capim nişani,
Yoluna koymişim ben cism ü cani,
Sever dilber beni, ben dahi ani.

Na brwi łuk strzelisty oczu swych ognistych
cięciwę założyła
I miłosna strzała w sercu mym zadrżała,
jakby mnie naznaczyła,
Lecz bym przepadł, czuję, iże mnie miłuje
ta, która mi tak miła.


46

[CZWARTY]
Nigara sende hatmolmuş güzellüg, tazelik, terlik,
Beni bu gam bucaginda koyasun bu mudur erlik?

Julija w swej krasie cudem świata zda się,
gdzie uroki rozwodzi,
Tam słodycz, tam mądrość, dworski wdzięk, łagodność
z pięknością w parze chodzi,
Przecz gdy trwam w żałości, nie czuje litości
dla mnie - czy to się godzi?

47

[PIĄTY]
Beni cevr ile öldürse demen ol yare kanlidur,
Helal olsun ana kanum güzel kanlidur.

Gdy w gniewie Julija nawet mnie zabije,
onaż nie zabójczynia,
Bo nie żadna inna, lecz ona jedyna
wieczna moja władczynia,
Duszy mej panuje, a nie pofolguje,
jeno mi łez przyczynia.


48

[SZÓSTY]
Dedüm ol şah güzele: varm'ola bir mah bedeli?
Gül gibi güldi, dedi kim: ya ne sandin be deli?

Gdym patrzył, jak w pięknym zwierciadle swe wdzięki
Julija oglądała,
Pytam: Z łaski Pana czy innym też dana
piękność tak doskonała?
Ze śmiechem powiada: Czyś rozum postradał?
Moją jest piękność cała!


49

[SIÓDMY]
Kimseler görmüş degildür teneden canun gittigün,
Illa ben gözümle gördüm, işte canumdur giden

Gdy z chorego ciała dusza uleciała,
nikt nie obaczył tego,
Wszak gdy me kochanie, co za duszę stanie,
głowę moją odbiegło,
Oczy to widziały, lecz wierzyć nie chciały,
że wybrała innego.

50

[ÓSMY]
Dilber demişki: mail olanlar belamüze
Layik midür ki kail olanlar cefamiza?

Julija raz sobie pytanie sposobi:
czy ci, co mnie miłują
Na jednakie dobro dane ręką szczodrą
w przyjęciu zasługują?
Nie, bo szczęśliwości, nie sprawiedliwości
ode mnie oczekują.

51

[DZIEWIATY]
Ey benüm gül yüzlü yarim, dünyami zindan eyleme,
Aşigi tepeleyüp kan üstüne kan eyleme.
Vaxt olur ragup gelür, düsersiniz sohbetine,
Sakin ki sen d vaxti kullari, divan eyleme.

Duszo ma różana, słodyczy kochana,
nie zawiązuj mi świata,
Zlituj się nad jeńcem, pomnij, jak się męczę,
gdy mnie gorycz przygniata.
Wzgardź cudze pieszczoty. Bym miał wiedzieć o tym,
lepsza życia utrata.

Teresa Worowska

1-10 I 11-20 I 21-30 I 31-40 I 41-51 I 52-60 I 61-66
POSŁOWIE I SPIS RZECZY