Tanulmányok Pápa város történetéből

A kezdetektől 1970-ig

 

PÁPA, 1994.

 

Főszerkesztő:
Dr. Kubinyi András

Szerkesztőbizottság:
Dr. Bodolay Géza
Ilon Gábor
Kövy Zsolt
Dr. Németh Zoltán
Dr. Pölöskei Ferenc

A szerkesztőbizottság titkára:
Dr. Hermann István

A rezüméket fordították:
Balogh Veronika, Fridrich Albrecht,
Gáspár Elke, Hanák Ferencné, Soós István

A tanulmányokat lektorálták:

Dominkovits Péter
Engel Pál
Gecsényi Lajos
Gyimesi Sándor
Hajdu Tibor
Kubinyi András
Lackovics Emőke
Madarász Lajos
Nádasdy Lajos
Németh Tibor
Szakács Sándor
Szakály Ferenc
Vitális György

 

ISBN: 963 03 3768 1

 

© PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a szerzők

 

Szerkesztés: Jókai Mór Városi Könyvtár

Kiadja Pápa Város Önkormányzata

Felelős kiadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

 


 

TARTALOM

Kovács Zoltán: Ajánlás

Németh Zoltán: Bevezető gondolatok

Ferencz Károly: Pápa és tágabb környékének földtörténeti és földrajzi ismertetése

Ilon Gábor: Régészeti emlékek az őskortól a honfoglalás koráig

Haris Andrea: A települések halmazától a városig

Kubinyi András: A középkori Pápa

Szakály Ferenc: Pápa a török korban

Bánkúti Imre: Pápa története a török kor végétől a szatmári békéig

Fülöp Éva Mária: A pápa-ugod-devecseri Esterházy-uradalom megszervezése
és gazdálkodása a 18. század folyamán

Hudi József: Pápa város önkormányzatai a 18. században

Hudi József: Pápa város önkormányzata 1848/49-ben

Somfai Balázs: Pápa mezőváros igazgatása 1848/49 után

Pölöskei Ferenc: Pápa a polgári korszakban

Orbán Sándor: Pápa negyedszázada (1945-1970)

Ács Anna: Fejezetek Pápa népéletéből

Fabinyi Tibor: Az evangélikusok Pápán

Kövy Zsolt: A református egyház szerepe Pápa város életében

Hermann István: Utószó