I. KÖTET
Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotásFEJEZETEK

A {X–XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

Szerkesztőbizottság:
Bekény István, Czigány György, Dányi Dezső, Illésfalvi Péter, Nemeskürty István,
Németh József, Tóth Béla, Oros Iván

Főszerkesztő:
Kollega Tarsoly István

Szerkesztők:
Bekény István, Dányi Dezső, Hernádi László Mihály, Illésfalvi Péter, Károly István, Kollega Tarsoly István

A kötet szerzői:
Püski Levente (11–23. és 76–139. old.), Barta Róbert (24–76. old.), Gyarmati György (140–280. old.), Balla Tibor (285–299. old.), Szijj Jolán (300–316. old.), Dombrády Loránd (317–340. old.), Szabó Péter (340–357. old.), Ravasz István (350–396. old.), Markó György (397–412. old.), Horváth Miklós (413–434. old.), Takács Ferenc (435–437. old.), Kulcsár Kálmán (441–490.).

A fotóanyagot válogatta: Bánffyné Kalavaszky Györgyi.

Színes fotók: Reményi István.

A kötetben közölt képeket a Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint az Országgyűlés Hivatala, Irattári és Levéltári Osztálya bocsátotta rendelkezésünkre.