{IV-658.} Vetőmagtermesztés

Magyarország természeti adottságai kiváló minőségű vetőmagvak termesztését teszik lehetővé. A 19. század második felére fokozatosan kialakult a magyar magtermesztés és -kereskedelem. Entz Ferenc 1850-ben zöldség- és virágmagárjegyzéket jelentetett meg, 1861-ben már működött Mayer Károly, Fleischmann Rudolf, gróf Haller Ferenc magkereskedése, 1866-ban Sopronban a Meyne-féle magtermelő intézet. Külföldi cégek hazánkban termesztették saját elit magvaikat.

A forgalomba kerülő vetőmagvak minőségének állami ellenőrzésére megalapították 1878-ban a magyaróvári Gazdasági Akadémián működő Vetőmagvizsgáló és Növényélettani Állomást (első igazgatója Deninger Imre). 1897-től Magyar Királyi Állami Vetőmagvizsgáló, Növényélettani és Kórtani Állomás néven működött, majd 1913-ban Budapestre helyezték.

A 19. század végén–20. század elején több nagy magtermesztő és forgalmazó cég alakult. Mauthner Ödön világhírű vállalata 1874–1948 között működött. A cég több szaklapot is megjelentetett, amelyekben nemcsak a magvakat hirdette, hanem termesztési útmutatást is közölt. Ilyen kiadvány volt a Kertészeti Füzetek (1878–1880), a Mauthner útmutatója (1899–1912), A kert (1895–1919) és a Kertészeti Káté (1948). A vállalatnak három nagyobb kísérleti és magtermelő gazdasága is volt. 1890-ben kezdett magtermesztéssel foglalkozni. A derekegyházi gazdaságban különleges öntözési rendszer és magtisztító üzem működött. Mühle Vilmos 1904-ben Temesvárott alapított magtermelő vállalatot. Földbirtokosok alapították a Magyar Magtenyésztési Részvénytársaságot, amelynek telephelye Monoron volt, ahol magtisztító üzem és fajtaértékelést végző kísérleti telep is működött. A részvénytársaságot 1948-ban államosították, a kísérleti telepet 1952-ben a Növénytermesztési és Minősítő Intézethez csatolták. 1939-ben mintegy 50 magkereskedelmi cég működött az országban, a vetőmagexport évi 840 tonnát tett ki (Németországba, Ausztriába, Csehszlovákiába, Franciaországba, Hollandiába, Dániába, Angliába, Olaszországba). 1945 előtt 17–35 000 ha-on folyt zöldség- és fűszernövény-magtermesztés.