Magyar közgazdászok külföldön

Ugyanúgy, mint más tudományágakban, különféle történelmi és személyes okok miatt sok tehetséges, magyar származású közgazdász tevékenységének súlypontja hosszabb-rövidebb időre külföldre helyeződött át. A 20. századi vázlatos áttekintés nem lenne teljes legalább néhányuk említése nélkül.

Polányi Károly (1886–1964) a gazdasági antropológia nemzetközileg is elismert kutatójává vált. 1919-et követően Ausztriába ment, majd 1933-tól Angliában és az USA-ban élt.

Varga Jenő (1879–1964) 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején népbiztos, majd évtizedekig a Szovjetunióban tevékenykedett mint befolyásos marxista gazdasági szakértő.

Káldor Miklós (1908–1986) Angliában vált ismert, befolyásos közgazdásszá, a baloldali keynesianizmus kiemelkedő képviselőjévé.

{V-103.} Neumann János (1903–1957) a közgazdaság-tudomány egyik új ágának, a játékelméletnek a megalapozója lett az 1930–1940-es években.

A pénzügytan nemzetközi hírű szaktekintélye Lámfalussy Sándor, a Nemzetközi Fizetések Bankja (Basel) volt elnöke, az euro egyik megalkotója.

Harsányi János (1920–) játékelméleti munkásságáért kapott közgazdaság-tudományi Nobel-díjat 1994-ben.

Szintén külföldön vált ismert közgazdász tekintéllyé Balogh Tamás (1905–1985), Balassa Béla (1928–1991), Fellner Vilmos (1905–1983), Scitovsky Tibor (1910–).