Szakmai intézmények

A Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) a legrégebbi magyar tudományos társaságok közé tartozva 1928-ban alakult Ranschburg Pál elnökletével. Az 1940-es évek körül feloszlatták, és stabilan csak 1962-ben sikerült ismét újjászervezni Gegesi Kiss Pál vezetésével. Később elnökként a hatvanas-hetvenes években Kardos Lajosnak volt nagy szerepe abban, hogy a társaság elismert tudományos szakmai fórummá vált. A MPT legfőbb célkitűzése megfelelő szakmai fórum biztosítása az új kutatások, tudományos eredmények bemutatásához és közléséhez (tudományos ülések, kongresszusok), másrészt a pszichológusok egymás közötti és külföldi kapcsolatainak elősegítése, továbbképzések szervezése. Kétévenként tudományos nagygyűlésen foglalják össze az eredményeket. A társaság kidolgozta az Etikai Kódexet és a pszichológusképzési szakmai minimumot. Tevékenységét tematikus és regionális szekciókban fejti ki. Jelenleg 15 szekciója működik, mintegy 1400 taggal. A felvétel kritériuma pszichológus diploma, illetve más diplomával a pszichológia területén végzett kutatómunka, valamint két tag ajánlása. Elnöke: Bányai Éva, az ELTE Pszichológiai Intézet Kísérleti és Általános Pszichológiai Tanszékének vezetője. (Megválasztott elnöke 2000-től Ritoók Pálné Ádám Magdolna, ELTE {V-113.} Pszichológiai Intézet Pályaszocializációs és Munkapszichológiai Szakcsoport). Főtitkára: Münnich Iván. Főtitkárhelyettese, aki egyben a szervezési felelőse is és az MPT havonta megjelenő hírlevelének szerkesztője: Csépe Valéria, az MTA Pszichológiai Intézetéből. A társaság szakmai folyóirata a Hírlevél.

A Magyar Pszichológiai Társaság mellett számos speciálisabb szakmai csoportnak megfelelő szakmai társaság is tevékenykedik. A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, a Ferenczi Társaság, az Individuálpszichológiai Egyesület mellett a klinikai – és tanácsadási pszichológiában számos módszerspecifikus – egyesület működik.