Kutatóhelyek

A pszichológia a magyarországi kutatói kapacitás 1,5–3%-át teszi ki, attól függően, hogy a támogatásból, a kutatók számából vagy a közleményekből indulunk-e ki. A főbb főhivatású kutatóhelyek az alábbiak: az MTA Pszichológiai Kutató Intézete; az egyetemi és főiskolai pszichológiai tanszékek (főként a szakképzést is folytató intézmények); az Országos Kriminológiai Intézet; az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet és az Oktatáskutató Intézet.