Folyóiratok, kiadványok

A magyar pszichológiának két nagy hagyományú folyóirata van: a Magyar Pszichológiai Szemle évenként négy számban jelenik meg. A pszichológia összes területéről közöl tanulmányokat, téma-összefoglalókat, könyvismertetéseket s emellett a hazai és nemzetközi pszichológiai élet eseményeiről is beszámol. Kiadja a Magyar Pszichológiai Társaság, szerkesztősége Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Tanszékén működik, Pléh Csaba vezetésével.

A Pszichológia c. folyóirat kiadója az MTA Pszichológiai Intézete. A folyóirat évente négy számban, Budapesten jelenik meg. Elsősorban a pszichológia alapkutatási területeiről közöl tanulmányokat s vitaanyagokat. Főszerkesztője Halász László.

A Thalassa időszaki folyóirat elsősorban a pszichoanalízis és kulturális hatásai köréből közöl tanulmányokat. Kiadója a Ferenczi Társaság, főszerkesztője Erős Ferenc.

Az Alkalmazott Pszichológia c. folyóirat 1999-től az alkalmazott lélektan területét lefedő tematikával jelenik meg. Főszerkesztője Balogh László, a debreceni tudományegyetemen.

Számos magyar könyvkiadó ad ki pszichológiai tárgyú könyveket. Évente 20–25 színvonalas könyv lát napvilágot. Ugyanakkor a magyar könyvnyilvántartásban jelenleg több mint ezer pszichológiai témájú könyv szerepel. Ezeknek 80%-a ezoterika, illetve önsegítő könyv.