A múlt magyar finnugrista tudósai

A több mint kétszáz esztendős múltra visszatekintő tudományterület kimagasló művelői egyszersmind a magyar tudományos életnek is jeles alakjai. Az Akadémiai Kiadónál megjelenő A múlt magyar tudósai című sorozat közel 60 kötetéből nyolcat finnugrisztikát művelő szakembernek szenteltek: Lakó György: Sajnovics János (1973); Lakó Gy.: Budenz József (1980); Lakó Gy.: Szinnyei József (1986); Domokos Péter–Paládi-Kovács Attila: Hunfalvy Pál (1986); Domokos Péter: Barna Ferdinánd (1991); Gulya János: Gyarmathy Sámuel (1978); Kálmán Béla Munkácsi Bernát (1981); Kiss Jenő: Zsirai Miklós (1995).

Az uralisztika személyekre lebontott tudománytörténete megtalálható néhány kézikönyvben, pl. Hajdú Péter–Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink; Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai; Zsirai {V-247.} Miklós: Finnugor rokonságunk (ennek különösen Zaicz Gábor szerkesztette 1994. évi kiadásában). A tudományág történetének a nyelvrokonság és az őstörténet irodalmi visszhangja alapján megírt krónikája Domokos Péter Szkítiától Lappóniáig (1990) című könyve.