Folyóiratok, sorozatok

Az 1900-ban, a Munkácsi és Kunos alapította Keleti Szemle megszűnte után Németh Gyula indított egy folyóiratot Túrán címmel, amelynek mindössze egy évfolyama jelent meg. 1922–1943 között, változó időszakonként látott napvilágot a Kőrösi Csoma-Archívum. 1950-től jelenik meg a Ligeti Lajos által létrehozott Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae c. folyóirat. Az Akadémia Kiadónál gondozza a Bibliotheca Orientalis Hungarica és a Kőrösi Csoma Kiskönyvtár c. sorozatot. A szegedi Altajisztikai Tanszék és a Finnugor Tanszék közös kiadványa az időszakosan megjelenő a Studia Uralo-Altaica c. periodika. Az 1970-es évek elején négy kötet jelent meg Keletkutatás címmel, amelyet Kakuk Zsuzsa indított újra 1986-ban, évente két füzetben megjelenő folyóiratként.