{V-485.} Bibliográfia az I–V. kötethez

{V-487.}

I. kötet

Politika és társadalom


Általános művek

 • Magyarország története, 1919–1945. Főszerk. Ránki György. (Magyarország története 8. kötet, Bp., 1976).
 • Gergely Jenő: A politikai katolicizmus, 1891–1950. (Bp., 1977).
 • A magyarországi polgári államrendszerek. Szerk. Pölöskei Ferenc, Ránki György. (Bp., 1981).
 • Magyar polgári államrendszerek. Szerk. Pölöskei Ferenc, Ránki György. (Bp., 1981).
 • Magyarország történeti kronológiája. Főszerk. Benda Kálmán. III. kötet: 1848–1944. Szerk. Somogyi Éva, Glatz Ferenc; IV. kötet: 1944–1970. Szerk. Glatz Ferenc. (Bp., 1982).
 • Magyarország a XX. században. Szerk. Balogh Sándor. Írták: Balogh Sándor, Gergely Jenő, Izsák Lajos, Jakab Sándor, Pritz Pál, Romsics Ignác. (Bp., 1985).
 • Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. (Válogatta és szerkesztette Ring Éva, 1–2., Bp., 1986).
 • Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. (Bp., 1991; 2. kiad. Bp., 1999).
 • Bölöny József: Magyarország kormányai, 1848–1992. (Kiegészítette és sajtó alá rendezte Hubai László, Bp., 1992).
 • Honvédelmi miniszterek, 1848–1994. Írták: Ács Tibor, Balogh Gyula, Bencze László, Hegedűs Zoltán, Liptai Ervin, Móricz Lajos, Szakály Sándor. (Bp., 1994).
 • Magyar történeti kronológia, 1971–1990. A függelékben 1992-ig. Összeállította Seifert Tibor. (Bp., 1994).
 • Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Tanulmányok. Szerk. Valuch Tibor. (Bp., 1995).
 • Magyarország története, 1918–1990. Szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos. (Bp., 1995).
 • Benkő Péter: A magyar népi mozgalom almanachja, 1932–1962. (Bp., 1996).
 • Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. (Bp., 1999).


  A századelőtől a II. világháború végéig

 • Gratz Gusztáv: A dualizmus kora, 1867–1918. 1–2. (Bp., 1934; reprint, Bp., 1992).
 • Horváth Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék története, 1896–1914. (Bp., 1961).
 • Horthy Miklós titkos iratai. Sajtó alá rendezte Szinay Miklós, Szűcs László. (Bp., 1962).
 • Mérei Gyula: A magyar polgári pártok programjai, 1867–1918. (Bp., 1971).
 • Galántai József: Magyarország az első világháborúban, 1914–1918. (Bp., 1974).
 • Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon, 1903–1923. (Bp., 1977).
 • Ádám Magda: A kisantant. (Bp., 1981).
 • Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon, 1939–1944. (Bp., 1983).
 • Ormos Mária: Padovától Trianonig, 1918–1920. (Bp., 1983).
 • Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. (Reprint, Bp., 1983).
 • Az 1944. év históriája. Szerk. Glatz Ferenc. (Bp., 1984).
 • Diószegi István: A magyar külpolitika útjai. Tanulmányok. (Bp., 1984).
 • {V-488.} Vígh Károly: Ugrás a sötétbe. (Bp., 1984).
 • L. Nagy Zsuzsa: Liberális pártmozgalmak, 1931–1945. (Bp., 1986).
 • Szakály Sándor: A magyar katonai elit, 1918–1945. (Bp., 1987).
 • Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája, 1919–1945. (Bp., 1988).
 • Braham, Randolph C.: A magyar Holocaust. 1–2. (Bp., 1990).
 • Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria–Magyarország szétrombolása. (Bp., 1990).
 • Galántai József: A trianoni békeszerződés, 1920. A párizsi meghívástól a ratifikálásig. (Bp., 1990).
 • Gosztonyi Péter: A kormányzó Horthy Miklós. (Bp., 1990).
 • Horthy Miklós emlékiratai. Sajtó alá rendezte Sipos Péter. (Bp., 1990).
 • L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története, 1919–1945. (Debrecen, 1991).
 • Magyarországi pártprogramok, 1919–1944. Szerk. Gergely Jenő, Glatz Ferenc, Pölöskei Ferenc. (Bp., 1991).
 • Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. (Bp., 1991).
 • Gratz Gusztáv: A forradalmak kora, 1918–1920. (Reprint, Bp., 1992).
 • Mészáros Károly: Horthy és Teleki. (Bp., 1992).
 • Romsics Ignác: Amerikai béketervek a háború utáni Magyarországról. Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának titkos iratai, 1942–1944. (Gödöllő, 1992).
 • Vígh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre. (Bp., 1992).
 • Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon, 1924–1944. (Bp., 1993).


  A II. világháború végétől napjainkig

 • A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1956–1962. (Bp., 1964, 1979).
 • A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1963–1966. Szerk. Vass Henrik. (Bp., 1968).
 • Donáth Ferenc: Demokratikus földreform Magyarországon, 1945–1947. (Bp., 1969).
 • Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon, 1945–1947. (Bp., 1975).
 • Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája, 1944–1947. (Bp., 1976).
 • Donáth Ferenc: Reform és forradalom. A magyar mezőgazdaság strukturális átalakulása, 1945–1975. (Bp., 1977).
 • Balogh Sándor–Izsák Lajos: Pártok és pártprogramok Magyarországon, 1944–1948. (Bp., 1979).
 • A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1975–1980. Szerk. Vass Henrik. (Bp., 1983).
 • Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája, 1945–1950. (Bp., 1988).
 • Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése, 1945–1950. (Bp., 1988).
 • Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. (Bp., 1989).
 • Bihari Mihály: Magyar politika (1944–1990). (Bp., 1990).
 • Zielbauer György: A magyarországi németség nehéz évtizede, 1945–1955. (Szombathely, 1990).
 • {V-489.} A magyar parlament, 1944–1949. Szerk. Hubai László, Tombor László. (Bp., 1991).
 • Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. 1–2. (Bp.–Párizs, 1991).
 • Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői, 1944–1949. Életrajzi lexikon. (Bp., 1991).
 • Vígh Károly: Tildy Zoltán életútja. (Bp., 1991).
 • A többpártrendszer kialakulása Magyarországon, 1985–1991. Szerk. Bihari Mihály. (Bp., 1992).
 • Donáth Ferenc: A Márciusi Fronttól Monorig. Tanulmányok, vázlatok, emlékezések. Vál., szerk. Szabó Judit, Valuch Tibor. (Bp., 1992).
 • Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon, 1945–1956. (Békéscsaba, 1992).
 • A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. I. kötet, 1956. nov. 11.–1957. jan. 14. Sorozatszerk. Balogh Sándor. (Bp., 1993).
 • Az MSZMP KB 1989. évi jegyzőkönyvei. 1–2. Szerk. Soós László. (Bp., 1993).
 • Föglein Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon, 1944–1949. (Bp., 1993).
 • Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon, 1945–1989. (Bp., 1993).
 • Magyar külpolitika, 1956–1989. Történeti kronológia. Összeállította Nagy Miklós. (Bp., 1993).
 • Fülöp Mihály: A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés, 1947. (Bp., 1994).
 • Izsák Lajos: Polgári pártok és programjaik Magyarországon, 1944–1945. (Bp., 1994).
 • 1956 kézikönyve. I. kötet: Kronológia, II. kötet: Bibliográfia, III. kötet: Megtorlás és emlékezés. Sorozatszerk. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János. (Bp., 1996).
 • Az idő élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon (1944–1949). Szerk. Kovács K. Zoltán, Rosdy Pál. (Bp., 1996).  Honvédelem és hadügyek

 • Gosztonyi Péter: Magyarország a II. világháborúban. 1–3. (München, 1984–1986).
 • Dombrády Lóránd: A Magyar Királyi Honvédség. (Bp., 1987).
 • Galántai József: Az I. világháború. (2. kiad. Bp., 1988).
 • A forradalom sajtója. (Bp., 1989).
 • Bethlen Béla: Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. (Bp., 1989).
 • Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre. 1942–1943. (Bp., 1989).
 • Bangha Ernő: A magyar királyi testőrség, 1920–1944. (Bp., 1990).
 • Gosztonyi Péter: Vihar Kelet-Európa felett. A második világháború utolsó évének magyar vonatkozású eseményei. (Bp., 1990).
 • Szakály Sándor: A magyar tábori csendőrség. (Bp., 1990).
 • Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése, 1945. (Bp., 1990).
 • Vattay Antal naplója, 1944–1945. (Bp., 1990).
 • Csonkaréti Károly: Haditengerészek és folyamőrök a Dunán: a Császári (és) Királyi Haditengerészet Dunaflottilájától a Magyar Királyi Honvéd Folyamerőkig, 1870–1945. (Bp., 1991).
 • {V-490.} Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam, 1942–44: egy nemzet küzdelme a második világháborúban. (Bp., 1991).
 • Szakály Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. (Bp., 1991).
 • Törvénytelen szocializmus: A Tényfeltáró Bizottság jelentése. (Bp., 1991).
 • Borovi József: A magyar tábori lelkészet története. (Bp., 1992).
 • Hollósy-Kuthy László: Élményeim a második világháború alatt, 1939–45. (Székesfehérvár, 1992).
 • Pataky Iván: Légiháború Magyarország felett. (Bp., 1992).
 • Csonkaréti Károly: Horthy a tengerész. (Bp., 1993).
 • Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon, 1945–1989. (Bp., 1993).
 • Montgomery, John Flourney: Magyarország a vonakodó csatlós. (Bp., 1993).
 • Bondor Vilmos: A világégés hadszínterein. (Bp., 1994).
 • Honvédelmi miniszterek, 1848–1994. (Bp., 1994).
 • Sipos Péter: Adattár a II. világháború történetéhez. (Bp., 1994).
 • A magyar katonai gondolkodás története. Tanulmánygyűjtemény. (Bp., 1995).
 • Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. (Róma, 1986; Bp., 1995).
 • Kard és könny. Rehabilitáltak emlékkönyve. Szerk. Máté János. (Bp., 1995).
 • Szabó Péter: Don-kanyar: a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg története, 1942–1943. (Bp., 1995).
 • Tobak Tibor: Pumák és boszorkányok. (Bp., 1995).
 • Bojtásné Damó Csilla: A Zrínyi Kiadó kiadványai, 1981–1995. Bibliográfia. (Bp., 1996).
 • Pataky Iván: A vonakodó szövetséges: a Magyar Népköztársaság és a Magyar Néphadsereg közreműködése Csehszlovákia 1968. évi megszállásában. (Bp., 1996).
 • Magyarország a második világháborúban: lexikon. Szerk. Sipos Péter és Ravasz István. (Bp., 1997).
 • Ravasz István: Erdély mint hadszíntér, 1944. (Bp., 1997).
 • Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. (Bp., 1998).  Jogalkotás és jogrendszer

 • Mártonffy Károly: A mai magyar közigazgatás. (Bp., 1936).
 • Meznerics Iván–Torday Lajos: A magyar közigazgatás szervei, 1867–1937. (Bp., 1937).
 • Mártonffy Károly: A magyar közigazgatás megújulása. (Bp., 1940).
 • Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. század államában. A magyar közigazgatás szerkezete, működése és jogi rendje. (Bp., 1942).
 • Tomcsányi Móric: Magyarország közjoga. (Bp., 1943).
 • Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. (Bp., 1946).
 • Magyar állam- és jogtörténet. Szerk. Csizmadia Andor. (Bp., 1978; 9. kiad. 1998).
 • Hernádi László Mihály: A magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája, 1827–1944. (Bp., 1983).
 • Kulcsár Kálmán: A jogfejlődés sajátosságai: a jog mint eszköz. (Bp., 1984).
 • A magyar állam szervei, 1944–1950. 1–2. Főszerk. Boreczky Beatrix. (Bp., 1985).
 • {V-491.} A magyar állam szervei, 1950–1970. Központi szervek. Főszerk. Boreczky Beatrix. (Bp., 1993).
 • Alkotmánytan. Szerk. Kukorelli István. (Bp., 1994).
 • Kulcsár Kálmán: Két világ között: rendszerváltás Magyarországon, 1988–1990. (Bp., 1994).
 • Magyar alkotmánytörténet. Szerk. Mezey Barna. (Bp., 1998).  II. kötet

  Természeti környezet


  Természetföldrajzi jellemzők

 • Róna Zsigmond: Magyarország éghajlata. (Bp., 1909).
 • Bacsó Nándor–Réthly Antal: Magyarország éghajlata. (Bp., 1938).
 • Aujeszky László–Béll Béla–Berényi Dénes: Mezőgazdasági meteorológia. (Bp., 1951).
 • Dési Frigyes–Aujeszky László: Természetes és mesterséges eső. (Bp., 1954).
 • Bacsó Nándor: Magyarország légterének éghajlati energiaviszonyai. (Bp., 1958).
 • Bacsó Nándor–Kakas József–Takács Lajos: Magyarország éghajlata. (Bp., 1959).
 • Budapest természeti földrajza. Szerk. Pécsi Márton. (Bp., 1959).
 • Magyarország éghajlati atlasza. Szerk. Kakas József. (Bp., 1960).
 • Bacsó Nándor: Magyarország légterének energiaforgalma. (Bp., 1961).
 • Lettrich Edit: Urbanizálódás Magyarországon. (Bp., 1965).
 • A dunai Alföld. Szerk. Marosi Sándor, Szilárd Jenő. (Bp., 1967).
 • A tiszai Alföld. Szerk. Marosi Sándor, Szilárd Jenő. (Bp., 1969).
 • Dési Frigyes: A légkör dinamikája. (Bp., 1970).
 • Juhász János: Vetülettan. (Szeged, 1981).
 • Péczely György: Magyarország szinaptikus helyzetének katalógusa, 1881–1983. (Bp., 1983).
 • Jakucs László: Általános természeti földrajz. 1–2. kötet. (Szeged, 1990–1992).


  Földtani szerkezet, földtörténet, kőzetek

 • Vadász Elemér: Földtörténet és földfejlődés. (Bp., 1957).
 • Vadász Elemér: Magyarország földtana. (Bp., 1960).
 • Kovács József: Bevezetés a földtan tudományába. (Bp., 1979).
 • Némedi Varga Zoltán: Általános és szerkezeti földtan. (Bp., 1991).
 • Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai. (Bp., 1978; 6. kiad. 1997).


  Ásványvilág

 • Dudichné Vendl Mária–Koch Sándor: A drágakövek. (Bp., 1935).
 • Koch Sándor: A magyar ásványtan története. (Bp., 1952).
 • Koch Sándor: Könyv a kövekről. (Bp., 1957).
 • Koch Sándor: Magyarország ásványai. (Bp., 1966; 2. kiad. 1985).
 • Sztrókay Kálmán–Grasselly Gyula–Nemecz Ernő–Kiss János: Ásványtani praktikum. 1–2. (Bp., 1970).
 • Nemecz Ernő: Agyagásványok. (Bp., 1973).
 • Oberfrank Ferenc–Rékai József: Drágakövek. 1–2. (Bp., 1982–1983).
 • Bognár László: Ásványhatározó. (Bp., 1987).
 • {V-492.} Baksa Csaba–Lázár István: Bányavirágok. Ásványok Magyarországról. (Bp., 1989).
 • Balázs Endre–Szakáll Sándor: Magyarországi ásványritkaságok. (Bp., 1991).
 • Szakáll Sándor–Gatter István: Magyarországi ásványfajok. (Miskolc, 1993).
 • Papp Gábor: A magyarországi ásványgyűjtés rövid története. Régi magyarországi magángyűjtők. (Bp., 1994).
 • 100 magyarországi ásványlelőhely. Szerk. Szakáll Sándor. (Miskolc, 1996).


  Talajok

 • Stefanovits Pál: Talajtan. (Bp., 1975; 4. kiad. 1996).
 • Talajművelés másképpen. Összeáll. Seléndy Szabolcs. (Bp., 1986).
 • Szabó István Mihály: Az általános talajtan biológiai alapjai. (Bp., 1992).


  Növényvilág

 • Borbás Vince: A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és edényes növényzete. (Bp., 1900).
 • Fekete Lajos–Blattny Tibor: Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén. I–II. (Selmecbánya, 1913).
 • Jávorka Sándor: Magyar Flóra. Flora Hungarica. I–IV. (Bp., 1924–1925).
 • Jávorka Sándor–Csapody Vera: A magyar flóra képekben. Iconographia Florae Hungariae. (Bp., 1929–1934).
 • Kaán Károly: Természetvédelem és a természeti emlékek. (Bp., 1932).
 • Soó Rezső: A magyar flóra elemzése. Flóraelemek, endemizmusok, reliktumok. (Tihany, 1933).
 • Soó Rezső: Floren- und Vegetationskarte des Historischen Ungarns. (Debrecen, 1933).
 • Gombocz Endre: A magyar botanika története. A magyar flóra kutatói. (Bp., 1936).
 • Zólyomi Bálint: A magyar föld növényzete. (Bp., 1939).
 • Máthé Imre: Magyarország növényzetének flóraelemei. (Kolozsvár, 1941).
 • Pénzes Antal: Budapest élővilága. (Bp., 1942).
 • Soó Rezső: Növényföldrajz. (Bp., 1945).
 • Jávorka Sándor–Soó Rezső: A magyar növényvilág kézikönyve. I–II. (Bp., 1951).
 • Priszter Szaniszló: Adventív gyomnövényeink terjedése. (Bp., 1960).
 • A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve. Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungarae. I–VI. (Bp., 1964–1980).
 • Kovács Margit–Priszter Szaniszló: A flóra és a vegetáció változása Magyarországon az utolsó száz évben. (Botanikai Közlemények, 1974).
 • Papp József: Magyarország védett területei. (3. kiad. Bp., 1975).
 • Csapody István: Védett növényeink. (Bp., 1982).
 • Magyarország Nemzeti Atlasza. Szerk. Pécsi Márton. (Bp., 1989).


  Állatvilág

 • A Magyar Birodalom állatvilága. (Bp., 1894–1918).
 • Chernel István: Magyarország madarai, különös tekintettel gazdasági jelentőségükre. (Bp., 1899).
 • {V-493.} Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról. (Bp., 1901).
 • Méhely Lajos: A Mecsek-hegység és a Kapela herpetológiai viszonyai. (Bp., 1904).
 • Kukuljevic József: Magyarország madárvédelmének története. (Bp., 1906).
 • Ősibb és újabb kori gyíkok. (Bp., 1907).
 • Méhely Lajos: Fibrinae Hungariae. Magyarország harmad- és negyedkori gyökeres fogú pockai. (Bp., 1914).
 • Dudich Endre–Éhik Gyula: A magyarországi emlősök és azok külső rovarélősködőinek határozó táblái. (Bp., 1924).
 • Éhik Gyula: Nagy-Alföldünk állatvilága. Emlősök. (Debrecen, 1925).
 • Dudich Endre: Rendszeres állattan. (Pécs, 1927).
 • Kolosváry Gábor: Magyarország kaszáspókjai. (Bp., 1929).
 • Entz Géza: Általános állattan. (Bp., 1934).
 • Móczár László: Állathatározó. 1–2. (Bp., 1950; 3. kiad. 1984).
 • Magyarország állatvilága. (Bp., 1955–).
 • Móczár László: Rovarok közelről. (Bp., 1957).
 • Dudich Endre–Loksa Imre: Állatrendszertan. (Bp., 1969).
 • Móczár László: Rovarkalauz. (Bp., 1990).
 • Kádár Zoltán–Priszter Szaniszló: Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban. (Bp., 1992).
 • Dobrosi Dénes: A denevérek elterjedése és védelme Magyarországon. (Bp., 1994).
 • Ujhelyi Péter: A magyarországi vadon élő emlősállatok határozója. (Bp., 1994).


  Természetvédelem

 • Védett természeti értékeink. Szerk. Kopasz Margit. (Bp., 1976).
 • Oroszi Sándor: A magyar természetvédelem kezdetei. (Bp., 1986).
 • Rakonczay Zoltán: A magyar természetvédelem 50 éve számokban. (Bp., 1991).
 • Oroszi Sándor: A természetvédelem története Magyarországon 1945-ig. (Bp., 1992).
 • Bándi Gyula: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények. (Bp., 1994).
 • Rakonczay Zoltán: Természetvédelem. (Bp., 1995).
 • Andrési Pál: Cselekvő természetvédelem. (Szeged, 1996).
 • Tardy János: Magyarországi települések védett természeti értékei. (Bp., 1996).
 • Balog Ágnes: Természetvédelem – a nemzeti park rendszer. (Bp., 1997).


  Környezetvédelem

 • Hernádi László Mihály: A környezetvédelem társadalmi, gazdasági és jogi kérdései. Válogatott bibliográfia, 1975–1985. (Pécs, 1985).
 • Fábián Gyula: Ökológiai rendező elvek a környezet- és természetvédelemben. (Bp., 1986).
 • Rakonczay Zoltán: Gondolatok a környezet- és természetvédelem stratégiájáról. (Bp., 1986).
 • Öllős Géza: Szennyvíz és környezet. (Magyar Tudomány, 1989).
 • Sorskérdéseink. Szerk. Csató Éva, Szentgyörgyi Zsuzsa. (Bp., 1989).
 • Környezetvédelmi Lexikon. I–II. Főszerkesztő Láng István. (Bp., 1993).
 • {V-494.} Moldova György: Magyarország szennybemenetele. Riport a környezetvédelemről. (Bp., 1995).
 • Környezetvédelmi jogszabályok teljes körű gyűjteménye. Szerk. Erdey György. (Bp., 1996).
 • Moser Miklós: A környezetvédelem alapjai. (Bp., 1996).
 • Kerényi Ervin: Környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezettudomány. Kislexikon és szótár. (Bp., 1997).
 • Kerényi Attila: Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. (Szeged, 1998).  Népesség és társadalom


  Demográfiai jellemzők és folyamatok

 • A Magyar Szent Korona Országainak 1900, 1901 és 1902. évi népmozgalma. (Magyar Statisztikai Közlemények, 1905).
 • A Magyar Szent Korona Országainak 1903, 1904 és 1905. évi népmozgalma. (Magyar Statisztikai Közlemények, 1907).
 • A Magyar Szent Korona Országainak 1909, 1910, 1911 és 1912. évi népmozgalma. (Magyar Statisztikai Közlemények, 1910).
 • Tauffer Vilmos: A bábaügy országos rendezéséről. (Bp., 1912).
 • A Magyar Szent Korona Országainak 1913–1918. évi népmozgalma. (Magyar Statisztikai Közlemények, 1924).
 • Az 1919–1925. évi népmozgalom. (Magyar Statisztikai Közlemények, 1924).
 • Kovács Alajos: A népesség fejlődése Magyarországon az utolsó félszázad alatt. (Statisztikai Szemle, 1925).
 • Új szülészeti rendtartás. (Bp., 1932).
 • Schuler Dezső: A hajléktalanság kérdése a székesfővárosban. (Statisztikai Közlemények, 1936).
 • Az 1926–1932. évi népmozgalom. (Magyar Statisztikai Közlemények, 1937).
 • A mai magyar szociálpolitika. Szerk. Mártonffy Károly. (Bp., 1939).
 • Csizmadia Andor: Az általános szociálpolitikai tevékenység – szociális gondoskodás – története és elvi kérdései. (Bp., 1960).
 • Acsádi György–Klinger András: Magyarország népesedése a két világháború között. (Bp., 1965).
 • Dányi Dezső: Regionális fertilitási sémák Magyarországon a 19. század végén. (Demográfia, 1977).
 • {V-495.} Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek. (Bp., 1979).
 • A társadalombiztosítás szakszervezeti irányításának 30 éve 1950–1980. Szerk. Martinka Gyula, Kejláné Nagy Ibolya. (Bp., 1980).
 • A Demográfia repertóriuma, 1958–1980. Összeáll. Hernádi László Mihály. (Bp., 1981).
 • Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. (Bp., 1981).
 • Csernák Józsefné: Az első házasságkötések alakulása Magyarországon a II. világháború után. (Népességtudományi Kutató Intézet Közleményei, 1983).
 • A lakosság jövedelme, társadalombiztosítás, családpolitika. (Bp., 1983).
 • A magyar egészségügy 40 éve. (Bp., 1985).
 • A magyar egészségügy fejlődése. Szerk. Kónya István. (Bp., 1985).
 • Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája. (Bp., 1985).
 • Andorka Rudolf: Gyermekszám a fejlett országokban. (Bp., 1987).
 • Utasi Ágnes: Hajléktalanok, csavargók. (Bp., 1987).
 • Utasi Ágnes: Családok és életstílusok. (Bp., 1989).
 • Gárdos Éva: Terhesek és csecsemők egészségügyi és demográfiai vizsgálata. A terhes nők összefoglaló adatai. (Bp., 1990).
 • Győri Péter: Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon. (Bp., 1990).
 • Kamarás Ferenc: A magyarországi demográfiai átmenet sajátosságai. (Bp., 1991).
 • A népegészségtan alapjai. Szerk. Neszner János. (Bp., 1992).
 • Hablicsek László: A magyarországi hosszú távú népességfejlődés vizsgálata modellszámok segítségével. (Központi Statisztikai Hivatal Kutatási Jelentései, 1992).
 • Csernák Józsefné: Újabb tendenciák a házasodási viszonyok alakulásában. (Demográfia, 1994).
 • Faragó Tamás: Házasság, család, háztartás és rokonság a 18–20. században. (INFO Társadalomtudomány, 1994).
 • Józan Péter: A halandóság néhány jellegzetessége Magyarországon az 1980-as években. (Demográfia, 1994).
 • Kamarás Ferenc: Új gyermekvállalási stratégiák. (Demográfia, 1994).
 • Oross Jolán–Kocsis B. Mihály: A hajléktalanellátás intézményrendszere és
 • a szállásokat igénybe vevő emberek a 90-es évek Magyarországán. (Esély, 1994).
 • Valkovics Emil: Néhány gondolat a halálokok szerinti és az egyes halálokok feltételezett kiküszöbölésén alapuló halandósági táblákról. (Demográfia, 1995).
 • A hajléktalanság sebei. Szerk. László Klára, Oross Jolán. (Bp., 1996).
 • Széll Kálmán: Az egészségügy története, (Celldömölk, 1996)  Egyházak és felekezetek


  Katolikus egyház


  Római katolikus

 • Bangha Béla: Magyarország újjáépítése és a kereszténység. (2. kiad. Bp., 1920).
 • A Keresztény Egyház története. 1–9. köt. Szerk. Bangha Béla, Ijjas Antal. (Bp., 1937–1941).
 • Ijjas Antal: A jelenkor egyháztörténete. Az egyházi hatalom fénykora. (Bp., 1941).
 • Nyisztor Zoltán: Ötven esztendő. Századunk magyar katolikus megújhodása. (Bécs, 1962).
 • Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. (München, 1973).
 • Salacz Gábor: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában, 1867–1918. (München, 1974).
 • Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve. (München, 1975).
 • Gergely Jenő: A politikai katolicizmus Magyarországon, 1890–1950. (Bp., 1977).
 • László T. László: Szellemi honvédelem. Katolikus demokratikus mozgalmak és az egyházak ellenállása a második világháború idején Magyarországon. (Róma, 1980).
 • {V-496.} Szilas László: Kis magyar egyháztörténet. (Róma, 1982).
 • Szántó Konrád: A katolikus egyház története a reformációtól napjainkig. (Bp., 1986).
 • Salacz Gábor: A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje, 1948–1964. (München, 1988).
 • A Mindszenty-per. Szerk., bev., jegyz. Gergely Jenő, Izsák Lajos. (Bp., 1989).
 • Gergely Jenő: Katolikus egyház, magyar társadalom, 1890–1986. (Bp., 1989).
 • A magyar katolikusok szenvedései, 1944–1989. Havasy Gyula dokumentumgyűjteménye. (Bp., [1990–1991]).
 • A katolikus egyház Magyarországon. Szerk. Somorjai Ádám, Zombori István. (Bp., 1991).
 • A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 között. 1–2. Összeáll., bev. Beke Margit. (München–Bp., 1992).
 • Hodinka Antal válogatott kéziratai. Szerk., vál., bev. Udvari István. (Nyíregyháza, 1992).
 • Szántó Konrád: A kommunizmusnak sem sikerült. A magyar katolikus egyház története, 1945–1991. (Miskolc, 1993).


  Görög katolikus

 • Grigássy Gyula: A magyar görög katholikusok legújabb története. (Ungvár, 1913).
 • Szabó Jenő: A görög katholikus magyarság utolsó kalvária-útja. 1896–1912. Összeáll. Sztripszky Hiador. (Bp., 1913).
 • Papp György: A magyar görög katolikus egyház partikuláris forrásai. (Bp., 1942).
 • Görögszertartású magyarság. (Kolozsvár, 1942).
 • Timkó Imre: Keleti kereszténység, keleti egyházak. (Bp., 1972).
 • Pirigyi István: A görög katolikus magyarság története. (Nyíregyháza, 1982).


  Görög keleti (ortodox)

 • Reiner Zsigmond: A keleti vallású magyar nemzeti egyház szervezése. (Bp., 1907).
 • Lippay Lajos: A keleti egyházak. (Bp., 1934).
 • Mosolygó József: A keleti egyház Magyarországon. Nemzetiségi tanulmány. (Miskolc, 1941).
 • Berki Feriz: A magyarországi orthodox keleti egyház szervezése. (Bp., 1942).
 • Az orthodox egyház. Összeáll. Berki Feriz. (Bp., 1994).


  Protestáns egyházak

 • Balogh Ferenc: A magyarországi protestáns egyházak története. (Debrecen, 1905).
 • Révész Imre: A magyarországi protestantizmus történelme. (Bp., 1925).
 • A protestantizmus története Magyarországon. I–II. köt. Sajtó alá rend. Vida Gyula. (Bp., 1928).
 • „Tegnap és ma és örökké”. Révész Imre összegyűjtött tanulmányai az egyház múltjából és jelenéből. (Debrecen, 1944).
 • Bereczky Albert: A magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen. (Bp., 1945; Reprint 1984).
 • {V-497.} Bíró Sándor–Bucsay Mihály–Tóth Endre–Varga Zoltán: A magyar református egyház története. (Bp., 1949).
 • Kádár Imre: Egyház az idők viharaiban. A magyarországi református egyház a két világháború, a forradalmak és az ellenforradalmak idején. (Bp., 1957).
 • Kónya István: A magyar református egyház felső vezetésének politikai ideológiája a Horthy-korszakban. (Bp., 1967).
 • Poór József: A protestantizmus XX. századi irányzatai. (Debrecen, 1972).
 • Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon. 1521–1945. (Bp., 1985).
 • Poór József: A protestáns teológia Magyarországon, 1945–1985. Fejezetek a magyarországi református és evangélikus teológia 1945 utáni történetéből. (Bp., 1986).
 • A magyar protestantizmus, 1918–1948. Tanulmányok. Szerk. Lendvai L. Ferenc. (Bp., 1987).
 • Kónya István: A „keskeny úton” és a „szolgáló egyház” felé. (Bp., 1988).
 • A romániai református egyház élete, 1945–1989. (Bp., 1989).
 • Pap László: Tíz év és ami utána következett, 1945–1963. Adalékok a Magyarországi Református Egyház XX. századi történetéhez. (Bern–Bp., 1992).
 • Kósa László: Egyház, társadalom, hagyomány. (Debrecen, 1993).
 • Református ifjúsági egyesületek és mozgalmak Magyarországon a XX. században. Tanulmányok, emlékezések és dokumentumok, különös tekintettel a Soli Deo Gloria történetére. Szerk. Tenke Sándor. (Bp., 1993).
 • Egyházunk a Magyarországi Református Egyház. Összeáll. Dusicza Ferenc. (Bp., 1997; 2. kiad. 1999).
 • Válogatás a Magyarországi Református Egyház művelődéspolitikai dokumentumaiból. Vál. Fürj Zoltán. (Debrecen, 1997).


  Evangélikus egyház

 • Káldy Zoltán: Új úton. (Bp., 1970).
 • Ottlyk Ernő: Az evangélikus egyház útja a szocializmusban. (Bp., 1971).
 • Ordass Lajos: Válogatott írások. Vál., utószó Szépfalusi István. (Bern, 1982).
 • Herényi István: Az evangélikus egyház az egyházjogtörténet tükrében, 1945–1990. (Velem, 1991).
 • Fabiny Tibor: A Magyarországi Evangélikus Egyház történetének vázlata. (Bp., 1993).
 • Fabinyi Tibor: Az evangélikus egyház a magyar művelődés századaiban. (Bp., 1994).
 • Fabiny Tibor: A magyarországi evangélikus egyház rövid története. (2. kiad. Bp., 1997).


  Unitárius egyház

 • Ferencz József: Az unitárizmus és a magyar unitárius egyház története. (Bp., 1950).
 • Négyszáz év, 1568–1968. Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából. (Kolozsvár, 1968).
 • Simor József: Székelyföldi unitárius iratok Sopron megyében. (Bp., 1975).
 • Török Tamás: Unitáriusok. Vallomások, emlékezések. (Bp., 1992).

  {V-498.}
  Izraelita hitfelekezetek

 • Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig. (Bp., 1922).
 • Szabó Imre: Erdély zsidói. Talmudisták, chászidok, cionisták. (Cluj, [1938]).
 • Munkácsi Ernő: Küzdelmes évek. Cikkek és tanulmányok a magyar zsidóság elmúlt évtizedéből. (Bp., 1943).
 • Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez. 1–3. köt. Szerk., bev. Benoschofsky Ilona, Karsai Elek. (1. Bp., 1958; 2. 1960; 3. 1967).
 • Braham, Randolph L.: Hungarian–Jewish Studies. 1–3. (1. New York, 1966; 2. 1969; 3. 1973).
 • Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Tanulmányok. (Párizs, 1984).
 • Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában. Tanulmányok. Szerk. Miszlivetz Ferenc, Simon Róbert. (Bp., 1985).
 • Hét évtized a hazai zsidóság életében. 1–2. Szerk. Lendvai Ferenc, Sohár Anikó, Horváth Pál. (Bp., 1990).
 • Gonda László: A zsidóság Magyarországon, 1526–1945. Sajtó alá rend. Gál Éva. (Bp., 1992).


  Kisegyházak

 • Nyisztor Zoltán: Baptisták és adventisták. (Bp., 1925).
 • Nyisztor Zoltán: Szekták Magyarországon. (Bp., 1926).
 • A metodista egyház hitelveinek és történetének kézikönyve. (Bp., 1963).
 • A nazarénusok. Szerk. Palotay Sándor, Szigeti Jenő. (Bp., 1969).
 • Kereszténység és közösség. Tanulmányok a kisközösségekről. (Róma, 1981).
 • Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról”. Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. (Bp., 1981).
 • Emlékkönyv a Baptista Teológiai Szeminárium alapításának 75. évfordulójára. Szerk. Somogyi Barnabás. (Bp., [1981]).
 • Fodor József: A magyarországi kisegyházak története, elterjedtségük és befolyási övezetük, hitéletük és szociáletikai tanításainak főbb jellemzői. (Bp., 1984).
 • Fodor József: Vallási kisközösségek Magyarországon. (Bp., 1986).
 • „Senki titeket meg ne tévesszen”. Szektajelenség Magyarországon. (Bp., 1992).
 • Tarnay Brunó: Katolicizmus és kultuszok. (Pannonhalma, 1992).  Gazdaság


  Mezőgazdaság

 • Konkoly Thege Gyula: Magyarország mezőgazdasági kivitele. (Mezőgazdasági Közlöny, 1930).
 • Matolcsy Mátyás: Magyarország nemzeti jövedelme, 1927–1938. (Bp., 1942).
 • Kiss Albert: Mezőgazdaságunk fejlődése. 1895–1935. (Bp., 1944).
 • Matolcsy Mátyás: A magyar mezőgazdaság adósságterhének alakulása az 1924–1944. években. (Bp., 1944).
 • Sajóhegyi István: Magyarország mezőgazdasági viszonyai. (Bp., 1945).
 • Adatok és adalékok a népgazdaság fejlődésének tanulmányozásához. 1949–1955. (Bp., 1957).
 • {V-499.} Erdei Ferenc: Mezőgazdaság és szövetkezet. (Bp., 1959).
 • Mezőgazdasági Adattár. (Bp., 1965).
 • A mezőgazdaság termelési értéke, termelői- és árumérlegei. (Bp., 1966).
 • Gunst Péter: A mezőgazdasági termelés története Magyarországon, 1920–1938. (Bp., 1966).
 • Erdei Ferenc–Fazekas Béla: A magyar mezőgazdaság huszonöt éve. (Bp., 1970).
 • Gunst Péter: A mezőgazdaság fejlődésének megrekedése a két világháború között. (Bp., 1970).
 • Fazekas Béla: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom Magyarországon. (Bp., 1976).
 • Csizmadia Ernő–Vági Ferenc: A mezőgazdaság az ágazati kapcsolatok rendszerében. (Bp., 1977).
 • Donáth Ferenc: Reform és forradalom. A magyar mezőgazdaság strukturális átalakulása, 1945–1975. (Bp., 1977).
 • Mezőgazdasági Adattár. I. 1961–1976. (Bp., 1978).
 • Agrárpolitika és agrárátalakulás Magyarországon, 1944–1962. Szerk. Balogh Sándor, Pölöskei Ferenc. (Bp., 1979).
 • Mezőgazdasági Adattár. III. Munkaügy, gépesítés, agrotechnika. (Bp., 1980).
 • Molnár István–Szabóné Medgyesi Éva: Termelőerők és a vállalatok fejlődése a mezőgazdaságban. (Bp., 1981).
 • Németi László: Magyarország élelmiszer-gazdasága a hetvenes években. (Bp., 1981).
 • A mezőgazdaság története. Szerk. Gunst Péter, Lőkös László. (Bp., 1982).
 • Az Agrártörténeti Szemle repertóriuma, 1957–1982. Összeáll. Hernádi László Mihály. (Bp., 1983).
 • A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei repertóriuma, 1962–1983. Összeáll. Hernádi László Mihály. (Pécs, 1984).
 • Mezőgazdasági szövetkezetek Magyarországon. Szerk. Gulyás Pál. (Bp., 1985).
 • A magyar mezőgazdaság a XIX–XX. században. 1849–1949. (Agrártörténeti Tanulmányok. Bp., 1986).
 • A szántóföldi növénytermesztés átalakulása Magyarországon, 1950–1980. Szerk. Hajdu Miklós. (Bp., 1987).
 • Molnár István–Szabóné Medgyesi Éva: Az állami gazdaságok Magyarországon. (Bp., 1987).
 • A föld tulajdoni és használati viszonyai Magyarországon, 1949–1989. (Bp., 1990).
 • A mezőgazdasági vállalatok gazdálkodása, 1966–1988. (Bp., 1990).


  Ipar

 • Déry Károly: A magyar szénbányászat ismertetése. (Bp., 1900).
 • Edvi Illés Aladár: A magyar vaskőbányászat és vaskohászat ismertetése. (Bp., 1900).
 • Gömöri Lajos: A magyar ipar és kereskedelem korszakai. (Bp., 1901).
 • Fellner Frigyes: A nemzeti jövedelem becslése. (Bp., 1903).
 • Fellner Frigyes: Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme. (Bp., 1916).
 • Buday László: A megcsonkított Magyarország. (Bp., 1921).
 • {V-500.} Laky Dezső: Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai. (Bp., 1923).
 • Fenyő Miksa: A gyáripar a magyar termelésben. (Bp., 1931).
 • Dános Árpád: Az iparszabadság a magyar ipari közigazgatási jogban. (Bp., 1933).
 • Balla Antal: A legújabb kor gazdaság története. (Bp., 1935).
 • Magyar gyári munkásság. Szociális helyzetkép. Szerk. Rézler Gyula. (Bp., 1940).
 • A magyar ipar. Szerk. Árvay József. (Bp., 1941).
 • Bud Melitta: A Valero Selyemgyár. Az első pesti gyár története. (Bp., 1941).
 • Eckhart Ferenc: A magyar közgazdaság száz éve, 1841–1941. (Bp., 1941).
 • A magyar gyáripar a két világháború között. 1919–1939. (Bp., 1942).
 • Futó Mihály: A magyar gyáripar története. (Bp., 1944).
 • Jócsik Lajos: A Közép-Dunamedence közgazdasága. (Bp., 1944).
 • Berend T. Iván–Ránki György: Magyarország gyáripara, 1900–1914. (Bp., 1955).
 • Berend T. Iván–Ránki György: Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a háború időszakában, 1933–1944. (Bp., 1958).
 • A magyar magánkisipar. 1938–1960. (Bp., 1961).
 • Berend T. Iván–Ránki György: Magyarország gazdasága az első világháború után. 1919–1929. (Bp., 1966).
 • Berend T. Iván–Ránki György: A magyar gazdaság 100 éve. (Bp., 1972).
 • Berend T. Iván–Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon. 1848–1944. (Bp., 1973).
 • Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből. 1945–1949. (Bp., 1975).
 • Erdmann Gyula–Pető Iván: A magyar szénbányászat a felszabadulástól a hároméves terv végéig. (Bp., 1977).
 • Dombrády Loránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938–1944 között. (Bp., 1981).
 • A Magyar Gazdaságtörténeti Szemle repertóriuma, 1894–1906. Összeáll. Hernádi László Mihály. (Bp., 1982).
 • Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés, 1956–1965. (Bp., 1983).
 • Fülöp József: Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon. (Bp., 1984).
 • Pető Iván–Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945–1985. (Bp., 1985).
 • A magyar élelmiszeripar története. (Bp., 1986).
 • Berend T. Iván: A magyar gazdasági reform útja. (Bp., 1988).
 • A magyar bányászat évezredes története. 1–2. köt. Főszerk. Benke István. (Bp., 1996–1997).


  Kereskedelem és idegenforgalom

 • A magyar–szovjet gazdasági kapcsolatok 30 éve. Szerk. Farkas István. (Bp., 1978).
 • A Közgazdasági Szemle repertóriuma, 1893–1949. Összeáll. Hernádi László Mihály. (Bp., 1983).
 • Somogyi Sándor: Magyarország természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése. (Bp., 1987).
 • {V-501.} A gyógy-idegenforgalom fejlesztésének időszerű kérdései. Szerk. Sándor Judit, Makay István. (Bp., 1991).
 • A volt KGST-térség országainak agrár-kereskedelmi helyzete és a jövőbeni együttműködés lehetőségei. (Bp., 1992).
 • Bánfalvi József: Magyarország idegenforgalmi földrajza. (Bp., 1995).
 • A gazdaságtörténet kihívásai. Tanulmányok Berend T. Iván 65. születésnapjára. Szerk. Buza János, Csató Tamás, Gyimesi Sándor. (Bp., 1996).
 • Vendégváró Budapest. A fővárosi vendéglátás és idegenforgalom a városfejlődés tükrében, 1873–1930. Összeáll. Csapó Katalin, Karner Katalin. (Bp., 1996).
 • Fejezetek a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara életéből. Szerk. Bognár Nándor. (Bp., 1997).


  Bankvilág, pénzvilág

 • Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, 1841–1941. (Bp., 1941, 1992).
 • Pénzügyi és kereskedelmi enciklopédia. Szerk. Bácskai Tamás, Bánfi Tamás, Sulyok-Pap Márta, Száz János. (Bp., 1988).
 • Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez. Összeáll. Tallós György. (Bp., 1989).
 • Botos János: A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank története. (Bp., 1991).
 • Botos János: Az Általános Értékforgalmi Bank Rt. és jogelődeinek története, 1922–1992. (Bp., 1992).
 • A Magyar Nemzeti Bank története. Szerk. Balogh Sándor. (Bp., 1993).
 • Az Osztrák Nemzeti Banktól a Magyar Nemzeti Bankig, 1816–1924. Szerk. Bácskai Tamás. (Bp., 1993).
 • Magyarország bank- és hitelrendszere. Szerk. Bogyó Tibor. (Bp., 1995).
 • Tallós György: A Magyar Általános Hitelbank, 1867–1948. (Bp., 1995).
 • Tomka Béla: A magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836–1947. (Bp., 1996).


  Privatizáció és kárpótlás

 • Ki fizet a végén? Vita a magyar gazdaság pénzügyi helyzetéről. (Bp., 1991).
 • Matolcsy György: A magyar privatizáció. Trendek, tények, privatizációs példák. (Bp., 1991).
 • Privatizáció a gyakorlatban. Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás. Szerk. Huszár Péter. (Bp., 1991).
 • Sárközy Tamás: A privatizáció joga Magyarországon. Indulatok nélküli elmélkedés tényekről, lehetőségekről. (Bp., 1991).
 • Matúz György: Magántulajdonba adás. Privatizáció, reprivatizáció, kárpótlás. (Bp., 1992).
 • Privatizáció a kereskedelemben, vendéglátásban. (Bp., 1993).
 • Brezsnyánszky Ágnes: A privatizáció története. (Bp., 1994).
 • Osman Péter: Privatizáció és iparjogvédelem. (Bp., 1994).
 • Matúz György: A helyi önkormányzatok privatizációs ingatlanügyei: az állam kontra Tocsik-per tükrében. (Bp., 1997).
 • Kárpótlás és kárrendezés Magyarországon, 1989–1998. Szerk. Petri Edit. (Bp., 1998).
 • Mihályi Péter: A magyar privatizáció krónikája, 1989–1997. (Bp., 1998).

  {V-502.}

  III. kötet

  Művészet és kultúra


  Képzőművészet

 • Kállai Ernő: Új magyar piktúra 1900–1925. (Bp., 1925).
 • Péter András: A magyar művészet története I–II. (Bp., 1930).
 • Genthon István: Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig. (Bp., 1935).
 • Nagy Zoltán: Új magyar művészet. (Bp., 1941).
 • Gombosi György: Új magyar rajzművészet. (Bp., 1945).
 • Pogány Ö. Gábor: A magyar festészet forradalmárai. (Bp., 1946).
 • Kassák Lajos: Képzőművészetünk Nagybányától napjainkig. (Bp., 1947).
 • Gádor Endre–Pogány Ö. Gábor: Magyar szobrászat. (Bp., 1953).
 • Lyka Károly: Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig. 1896–1914. (Bp., 1953).
 • Lyka Károly: Festészetünk a két világháború között. (Bp., 1956).
 • A magyarországi művészet története II. Magyar művészet 1800–1945. (Bp., 1958).
 • D. Fehér Zsuzsa–Pogány Ö. Gábor: Magyar festészet a XX. században. (Bp., 1959).
 • Pogány Ö. Gábor: Magyar festészet a XX. században. (Bp., 1959).
 • Körner Éva: Magyar művészet a két világháború között. (Bp., 1963).
 • A magyarországi művészet története II. Főszerk. Fülep Lajos. Szerk. Zádor Anna. (Bp. 1964).
 • Művészeti lexikon. I–IV. Főszerk. Zádor Anna és Genthon István. (Bp., 1965–1968).
 • Passuth Krisztina: A Nyolcak festészete. (Bp., 1967).
 • Németh Lajos: Modern magyar művészet. (Bp., 1968).
 • Mai magyar rajzművészet. A bevezető tanulmányt írta: Solymár István. (Bp., 1972).
 • Művészeti kislexikon. Szerk. Lajta Edit. (Bp., 1973).
 • Oelmacher Anna: A szocialista képzőművészet nyomában. (Bp., 1975).
 • Passuth Krisztina: Magyar művészek az európai avantgarde-ban. A kubizmustól a konstruktivizmusig 1919–1925. (Bp., 1975).
 • Kritikák és képek. Válogatás a magyar képzőművészet dokumentumaiból 1945–1975. Művészet és elmélet. (Bp., 1976).
 • Mihályfi Ernő: Művészek, barátaim. Válogatott képzőművészeti írások. Művészet és elmélet. (Bp., 1977).
 • Szabadi Judit: A magyar szecesszió művészete. Festészet, grafika, szobrászat. (Bp., 1979).
 • Kállai Ernő: Művészet veszélyes csillagzat alatt. Válogatott cikkek, tanulmányok. Művészet és elmélet. A cikkeket válogatta, a jegyzeteket és a bibliográfiát összeállította Forgács Éva. (Bp., 1981).
 • A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig. Szerk. Aradi Nóra. (Bp., 1983).
 • Magyar művészet 1919–1945. I–II. kötet. Szerk. Kontha Sándor. (Bp., 1985).
 • 20. századi magyar festészet és szobrászat. A Magyar Nemzeti Galéria állandó katalógusa. Szerk. Szinyei Merse Anna és Egry Margit. (Bp., 1986).
 • {V-503.} Andrási Gábor–Pataki Gábor–Szűts György–Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20. században. (1999).
 • Lóska Lajos: Tény – kép. Válogatás húsz év képzőművészeti írásaiból. (1999).


  Fotóművészet

 • Hevesy Iván: A magyar fotóművészet története. (Bp., 1958).
 • Fotolexikon. (Bp., 1963).
 • Szilágyi Gábor: A fotóművészet története. A fényrajztól a holográfiáig. (Bp., 1982).
 • Leletek. A magyar fotográfia történetéből. Vál. Szilágyi Gábor, Kardos Sándor. (Bp., 1983).
 • Új Fotolexikon. Főszerk. Morvay György. (Bp., 1984).
 • Montvai Attila: Fotográfia és kultúra. (Bp., 1985).
 • Albertini Béla: A magyar fotokritika története 1839–1945. (Bp., 1987).
 • Szilágyi Gábor: A magyar fotográfia története. A fémképtől a színes fényképig. (Bp., 1996).
 • Albertini Béla: A magyar szociofotó története a kezdetektől a második világháború végéig. (Bp., 1997).
 • Szakács Margit: Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon. (1840–1945). Adatok a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményéből. (Bp., 1997).
 • Győri Lajos: Magyar fotográfiai évkönyv és adattár 1998. (Bp., 1999).
 • Szilágyi Gábor: elemi KÉPTAN elemei. Az álló és mozgófényképről. (Bp., 1999).


  Iparművészet

 • Divald Kornél: A magyar iparművészet története. (Bp., 1929).
 • Weiner Mihályné: Felszabadult iparművészet. (Bp., 1952).
 • P. Brestyánszky Ilona: Modern magyar kerámia. (Bp., 1961).
 • Bieber Károly: Kovácsművészet. (Bp., 1963).
 • Albert Péter Pál: Tűzzománcozás. (Bp., 1966).
 • Weiner Mihályné: Ónművesség. (Bp., 1971).
 • Zákány Eszter: Agyagművesség. (Bp., 1973).
 • Borsos Béla: Magyar üvegművesség. (Bp., 1974).
 • Koczogh Ákos: Mai magyar iparművészet. Kerámia, porcelán, üveg. (Bp., 1975).
 • Koczogh Ákos: Mai magyar iparművészet. Textil. (Bp., 1975).
 • Koczogh Ákos: Mai magyar iparművészet. Fémművesség. (Bp., 1977).
 • Katona Imre: A magyar kerámia és porcelán. (Bp., 1978).
 • Koczogh Ákos: Szép tárgyak dicsérete. A tárgyak világa. (Bp., 1978).
 • Vadas József: A Művészi Ipartól az Ipari Művészetig. Tanulmányok. Művészet és elmélet. (Bp., 1979).
 • Frank János: Az eleven textil. Új magyar textilművészet – térbeliség – tárgyak. (Bp., 1980).
 • Pereházy Károly: Magyarországi kovácsoltvas-művesség. (Bp., 1982).
 • Grofcsik János–Reichard Ernő: A magyar finomkerámiaipar története. (Bp., 1985).
 • {V-504.} Pálosi Judit: A magyar gobelinszövés húsz éve 1960–1980. (Bp., 1994).
 • Ernyey Gyula: Tárgyvilágunk 1896–1996. Iparművészet-történeti és -elméleti vázlatok. (Bp.–Pécs, 1998).


  Építészet

 • Bierbauer Virgil: A magyar építészet története. (Bp., 1937).
 • Merényi Ferenc: A magyar építészet 1867–1967. (Bp., 1969).
 • Rados Jenő: Magyar építészettörténet. (Bp., 1971).
 • Jékely Zsolt–Sódor Alajos: Budapest építészete a XX. században. (Bp., 1980).
 • Kubinszky Mihály: Régi magyar vasútállomások. (Bp., 1983).
 • Pintér K. Tamás: Századeleji házak Budapesten. (Bp., 1987).
 • Moravánszky Ákos: Építészet az Osztrák–Magyar Monarchiában 1867–1918. (Bp., 1988).
 • Gerle János–Kovács Attila–Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. (Bp. 1990).
 • Postaépítészet Magyarországon. Szerk. Bakos János–Kiss Antalné–Kovács Gergelyné. (Bp., 1992).
 • Kállay István–Pusztai László–Stipta István: Bírósági épületek Magyarországon. (Bp., 1993).
 • Déry Attila: Nemzeti kísérletek építészetünk történetében. (Bp., 1995).
 • Épülettípusok a kiegyezés utáni Magyarországon. Szerk. Császár László. (Bp., 1995).


  A magyar nyelv

 • Bárczi Géza: Bevezetés a nyelvtudományba. (Bp., 1955).
 • Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet. (Bp., 1957).
 • A mai magyar nyelv rendszere I–II. Szerk. Tompa József. (Bp., 1961–1962).
 • Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. (Bp., 1963).
 • Bárczi Géza–Benkő Loránd–Berrár Jolán: A magyar nyelv története. (Bp. 1967).
 • Bencédy József–Fábián Pál–Rácz Endre–Velcsov Mártonné: A mai magyar nyelv. (Bp., 1968).
 • Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. (Bp., 1971).
 • Ladó János: Magyar utónévkönyv: (Bp., 1971).
 • Temesi Mihály–Rónai Béla: A leíró magyar nyelvtan alapjai. (Bp., 1972).
 • Kálmán Béla: A nevek világa. (Bp., 1973).
 • Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Szerk. Rácz Endre, Szathmári István. (Bp., 1974).
 • Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Szerk. Rácz Endre, Szathmári István. (Bp., 1974).
 • Kálmán Béla: Nyelvjárásaink. (Bp., 1975).
 • Deme László: A beszéd és a nyelv. (Bp., 1976).
 • Grétsy László: Mai magyar nyelvünk. (Bp., 1976).
 • Szabó Zoltán: A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai. (Bukarest, 1977).
 • Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. (Bp., 1978).
 • Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! (Bp., 1978).
 • Nyelvművelő kézikönyv. I–II. Szerk. Grétsy László, Kovalovszky Miklós. (Bp., 1980–1985).
 • {V-505.} Nagy Ferenc: Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába. (Bp., 1981).
 • Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. (Bp., 1982).
 • Mező András: A magyar hivatalos helységnévadás. (Bp., 1982).
 • Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerk. Rácz Endre, Szathmári István. (Bp., 1983).
 • Fábián Pál: Nyelvművelésünk évszázadai. (Bp., 1984).
 • Balázs János: A szöveg. (Bp., 1985).
 • Békési Imre: A gondolkodás grammatikája. (A szövegfelépítés tartalmi-logikai szabályrendszere.) (Bp., 1986).
 • A magyar nyelv rétegeződése. Szerk. Kiss Jenő, Szűts László. (Bp., 1988).
 • Szerdahelyi István: Alkalmazott nyelvészeti alapfogalmak. (Bp., 1989).
 • A magyar nyelv könyve. Főszerk. A. Jászó Anna. (1991).
 • Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai I–II. (Bp., 1994).
 • Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. (Bp., 1996).
 • Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. (1997).
 • Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Szerk. Kontra Miklós, Saly Noémi. (Bp., 1998).
 • Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Főszerk. Kiss Gábor. (Bp., 1999).


  Irodalom

 • Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. (Bp., 1937; 1990).
 • Magyar Irodalmi Lexikon 1–3. k. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965).
 • A magyar irodalom története VI. Főszerk. Sőtér István. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. Szerk. Szabolcsi Miklós. (Bp., 1966).
 • Bori Imre: A magyar irodalmi avantgarde 1–3. (Újvidék, 1969–1971).
 • A magyar irodalom története 1905-től napjainkig. Szerk. Béládi Miklós és Bodnár György. (Bp., 1971).
 • Vargha Kálmán: Álom, szecesszió, valóság. Tanulmányok huszadik századi magyar prózaírókról. (Bp., 1973).
 • Szauder József: Tavaszi és őszi utazások. Tanulmányok a XX. század magyar irodalmáról. (Bp., 1980).
 • A magyar irodalom története 1945–1975. I–IV. Szerk. Béládi Miklós. (Bp., 1981–1990).
 • Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 1945–1981. (Bp., 1982).
 • Bori Imre huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. (Újvidék, 1984).
 • Béládi Miklós–Pomogáts Béla–Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után. (Bp., 1986).
 • Kortárs Magyar Írók Lexikona. Főszerk. Fazakas István. (Bp., 1989).
 • Czigány Lóránt: Nézz vissza haraggal! Államosított irodalom Magyarországon 1946–1988. (Bp. 1990).
 • Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945–1991. (Bp., 1993; 2. kiad. 1994).
 • {V-506.} Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1–3. k. Főszerk. Péter László. (Bp., 1994).
 • Nagy Pál: Az irodalom új műfajai. (Bp., 1995).
 • Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. (Bp., 1997).
 • Bodnár György: Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák. (Bp., 1998).


  Dráma és színház

 • Magyar Színművészeti Lexikon. A magyar színjátszás és drámairodalom enciklopédiája. Szerk. Schöpflin Aladár. I–IV. (Bp., 1929–1931).
 • Magyar színháztörténet. Szerk. Hont Ferenc. (Bp., 1962).
 • Magyar Bálint: A Nemzeti Színház története a két világháború között (1917–1944). (Bp., 1977).
 • Magyar Bálint: A Vígszínház története. Alapításától az államosításig 1896–1949. (Bp., 1979).
 • Magyar Bálint: A Magyar Színház története (1897–1951). (Bp., 1985).
 • Székely György: A magyar színészet nagy képeskönyve. (Bp., 1985).
 • A Nemzeti Színház 150 éve. Szerk. Kerényi Ferenc. (Bp., 1987).
 • Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpadon (1933–1968). (Bp., 1990).
 • Magyar Színháztörténet. Szerk. Kerényi Ferenc. (Bp., 1990).
 • Kortárs Magyar Színészlexikon. Szerk. Fábri Magda. (Bp., 1991).
 • A magyar színjátszás története. Szerk. Kerényi Ferenc. (Bp., 1992).
 • Magyar Színházművészeti Lexikon. Főszerk. Székely György. (Bp., 1994).
 • Mészáros Tamás: „A Katona”. Egy korszak határán. (Bp., 1997).
 • Gajdó Tamás–Korniss Péter–Szegő György: Színházkutatás Nagymező utca 22–24. (Bp., 1998).


  Film

 • Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig. A magyar filmesztétika története (1907–1930). (Bp., 1961).
 • Filmkislexikon. Szerk. Ábel Péter. (Bp., 1964).
 • A magyar film húsz éve, 1945–1965. Szerk. Homoródi József. (Bp., 1965).
 • Nemeskürty István: A magyar film története (1912–1963). (Bp., 1965).
 • Új Filmlexikon I–II. Főszerk. Ábel Péter. (Bp., 1971).
 • Nemes Károly: A magyar filmművészet története 1957 és 1967 között. (Bp., 1978).
 • Nemes Károly: Sodrásban. A magyar film 25 éve, 1945–1970. (Bp., 1972).
 • A magyar film három évtizede. (Bp., 1978).
 • Nemes Károly: A magyar filmművészet története 1968 és 1972 között. (Bp., 1979).
 • Magyar filmkalauz. Negyven év száz magyar nagyjátékfilmje. Vál. és szerk. Karcsai Kulcsár István, Veress József. (Bp., 1985).
 • Nemeskürty István–Szántó Tibor: A magyar filmművészet képeskönyve, 1901–1984. (Bp., 1985).
 • Filmlexikon I–II. (Bp., 1994).
 • Zsugán István: Szubjektív magyar filmtörténet 1964–1994. (Bp., 1994).
 • Magyar filmográfia. Játékfilmek Hungarian Feature Films 1931–1997. (Bp., 1998).

  {V-507.}
  Magyar Rádió, Magyar Televízió

 • Hermann István: Televízió, esztétika, kultúra. (Bp., 1976).
 • Nánay István: Magyar televízióművészet 1957–1977. (Bp., 1979).
 • Lévai Béla: A rádió és a televízió krónikája 1945–1978. (Bp., 1980).
 • Magyar Televízió 1957–1982. Szerk. Koncsol Judit. (Bp., 1982).
 • Palotás Ágnes: Rádióművészeti bibliográfia. (Bp., 1982).
 • Zentai János: Rádió és irodalom. 25 év a Magyar Rádióban. (Bp., 1983).
 • Lévai Béla: A rádió és a televízió krónikája 1979–1985. (Bp., 1987).
 • Lévai Béla: A rádió és a televízió krónikája 1986–1990. (Bp., 1992).
 • A magyar rádiózás hőskora. Szerk Békefi Ferenc, Furkó Zoltán. (Bp., 1993).
 • Sugár Gusztáv: A néprádiótól a műholdas televízióig. (Bp., 1993).
 • Sugár Gusztáv: Megszólal a rádió. A kezdetektől 1945-ig. (Bp., 1993).
 • Heckenast Gábor: A stúdiók világa. A Rádióstúdió műszaki története 1925–1993. (Bp., 1994).
 • Ki kicsoda a hírközlésben? Szerk. Bodrits István, Viczián János. (Szekszárd, 1994).
 • Sugár Gusztáv: A színes televízió és a sztereó rádiózás korszaka. (Bp., 1994).
 • A tízéves Magyar Rádió 1925–1935. (Bp., 1936; Reprint 1995).
 • Koreny János: A Magyar Televízió története kezdetektől – napjainkig. (Bp., 1995).
 • Randé Jenő: Azok a rádiós évtizedek. (Bp., 1995).
 • 70 éves a Magyar Rádió 1925–1995. Szerk. Furkó Zoltán. (Bp., 1996).
 • Borbándi Gyula: Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története. (Bp., 1996).


  Zene

 • A magyar muzsika könyve. Szerk. Molnár Antal. (Bp., 1936).
 • Szelényi István: A magyar zene története. 1–2. (Bibliotheca Musica 1–2., Bp., 1959).
 • Legány Dezső: A magyar zene krónikája. (Magyar zenetudomány 4., Bp., 1962).
 • Földes Imre: Harmincasok. Beszélgetések magyar zeneszerzőkkel. (Bp., 1969).
 • Breuer János: Harminc év magyar zenekultúrája. (Bp., 1975).
 • Kroó György: A magyar zeneszerzés 30 éve. (Bp., 1975).
 • Maróthy János: Zene, forradalom, szocializmus. Szabó Ferenc útja. (Bp., 1975).
 • Magyar zenetörténeti tanulmányok 4. Kodály Zoltán emlékére. Szerk. Bónis Ferenc. (Bp., 1977).
 • Kroó György: Bartók-kalauz. (Bp., 1980).
 • Zenekultúránkról. Szerk. Balázs István. (Bp., 1982).
 • Dobszay László: Magyar zenetörténet. (Budapest, 1984).
 • Breuer János: Negyven év magyar zenekultúrája. (Bp., 1985).
 • Bónis Ferenc: Hódolat Bartóknak és Kodálynak. (Bp., 1992).
 • Fejezetek a Zeneakadémia történetéből. Szerk. Kárpáti János. (Bp., 1992).


  Táncművészet

 • A magyar balett történetéből. Szerk. Vályi Rózsi. (Bp., 1956).
 • Körtvélyes Géza: A magyar táncművészet tizenöt éve. Szerk. Dienes Gedeon, Morvay Péter. (Bp., 1960).
 • {V-508.} Dallos Attila: A Pécsi Balett története. (Bp., 1969).
 • Balett és néptánc kapcsolata Magyarországon. Szerk. Dienes Gedeon, Maácz László. (Bp., 1970).
 • Körtvélyes Géza–Lőrinc György: Budapesti Balett. A Magyar Állami Operaház balettegyüttese. (Bp., 1971).
 • Keresztury Dezső–Staud Géza–Fülöp Zoltán: A magyar opera- és balettszcenika. (Bp., 1975).
 • Körtvélyes Géza: Budapesti Balett. (Bp., 1981)
 • Magyar táncművészet. Szerk. Kaposi Edit, Pesovár Ernő. (Bp., 1983).
 • Mészáros Tamás: Markó táncszínháza. (Bp., 1984).
 • A színpadi tánc története Magyarországon. Szerk. Dienes Gedeon, Fuchs Lívia. (Bp., 1989).
 • Mozdulatművészet. Dokumentumok egy letűnt mozgalom történetéből. Összeáll. Lenkei Júlia. (1993).
 • Magyar táncművészet 1990–1995. (Bp., 1996).


  Folklór

 • Malonyay Dezső: A magyar nép művészete. (Bp., 1907).
 • Magyarság Néprajza I–IV. (Bp., 1933–1937).
 • Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz. (Bp., 1966).
 • Maácz László: Új alkotók, új jelenségek a néptáncművészetben. Szerk. Dienes Gedeon, Maácz László. (Bp., 1970).
 • Pesovár Ernő: A magyar tánckutatás 25 éve. Szerk. Dienes Gedeon, Maácz László. (Bp., 1970).
 • Hofer Tamás–Fél Edit: Magyar népművészet. (Bp., 1975).
 • Kósa László–Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. (Bp., 1975).
 • Magyar Néprajzi Lexikon 1–5. Főszerk. Ortutay Gyula. (Bp., 1977–1982).
 • Balassa Iván–Ortutay Gyula: Magyar néprajz. (Bp., 1979).
 • Magyar néptánchagyományok. Szerk. Lelkes Lajos. (Bp., 1980).
 • Mai magyar népi iparművészet. Bev. Domanovszky György. Összeáll. Varga Marianna. (Bp., 1983).
 • Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. (Bp., 1989).
 • Néprajz a magyar múzeumokban. Szerk. Selmeczi Kovács Attila, Szabó László. (Bp.–Szolnok, 1989).
 • Tarján Gábor: Folklór, népművészet, népies művészet. Bevezetés a népművészeti jelenségek tanulmányozásába. (Bp., 1991).
 • Bálint Sándor–Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. (Bp., 1994).
 • Néptánc kislexikon. Vál. Pálfy Gyula. (Bp., 1997).
 • A magyar folklór. Szerk. Voigt Vilmos. (Bp., 1998).  Sport, szórakozás


  Sport

 • Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. I–III. (Bp., 1927–1929).
 • Szerelemhegyi Ervin–R. Szabó Béla: A modern olimpiai játékok. (Bp., 1932).
 • {V-509.} Mező Ferenc: Magyarok az olimpián. (Bp., 1932).
 • Mező Ferenc: Negyven év a magyar sport múltjából. (Bp., 1935).
 • A magyar sport évkönyvei. (Bp., 1945-től).
 • Mező Ferenc: Az újkori olimpia Athéntől Melborne-ig. (Bp., 1956; 2. kiad. Az újkori olimpia Athéntől Rómáig címmel. Bp., 1960).
 • Kun László: Egyetemes és magyar vívástörténet. (Bp., 1963).
 • Kun László: Hazánk 20 éves sporttörténete. (Bp., 1965).
 • Kahlich Endre–Gy. Papp László–Subert Zoltán: Olimpiai játékok. (Bp., 1968; 3. kiad. 1977).
 • Keresztényi József: Az olimpiák története. (Bp., 1968; 4. kiad. 1980).
 • Keresztényi József: A Magyar Olimpiai Bizottság története. I–II. köt. (Bp., 1971).
 • Lukács László–Szepesi György: 100+1. A magyar olimpiai aranyérmek története. (Bp., 1976; 3. kiad. 1993).
 • Földes Éva–Kun László–Kutassi László: A magyar testnevelés és sport története. (Bp., 1977; 3. kiad. 1989).
 • Kun László–Sipos Péter: A sport Magyarországon. (Bp., 1979).
 • Kun László: A szabadidő-mozgalom és munkássport Magyarországon. 1935–1944. (Tanárképzés–testnevelés–sport, 1980).
 • Kutassi László: A szocialista testnevelés és sport általános kibontakozásának kezdetei Magyarországon. 1–2. (TF Közlemények, 1981).
 • Kun László: Az aranyérmek árnyékában. (Bp., 1984).
 • Kutassi László: Az MKP sportpolitikája. (Bp., 1987).
 • Magyar Olimpiai Kronológia. (Bp., 1987-től).
 • Kutassi László: A magyar népi demokratikus sporttörténet válogatott kronológiája. (Bp., 1988).
 • Ki kicsoda a magyar sportéletben I–III. Szerk. Kozák Péter. (Szekszárd, 1994–1995).


  Vadászat

 • A vadászati ismeretek kézikönyve. (Bp., 1892; reprint 1993).
 • Bencze Lajos: A vadállomány fenntartásának lehetőségei. A vadászati ökológia alapjai. (Bp., 1979).
 • Vadgazdálkodás, vadászat. (Bp., 1982).
 • Kölűs Gábor: A vadászat történetének áttekintése és a vadászati oktatás helyzete az ősi Georgikontól napjainkig. (Keszthely, 1989).
 • Kőhalmy Tamás: Vadgazdálkodás. (Bp., 1990).
 • Vadászati alapismeretek. Szerk. Borzsák Benő. (Bp., 1991).
 • Ádámfi Tamás: Vadászbibliográfia. (Bp., 1993).
 • Tóth Sándor: A hírnév kötelez. Vadászat és vadgazdálkodás Magyarországon 1945–1990. (Százhalombatta, 1998).


  A cirkusz

 • Baross Gábor: Akrobatika. (1957).
 • Szekeres József: Magyarországi artisták és cirkuszok története. (1966).
 • Szekeres József–Szilágyi György: Circus. Fejezetek a magyar cirkuszművészet történetéből. (1979).
 • Szilágyi György: Komédia nagyban és kicsiben. (é. és h. n.).

  {V-510.}

  IV. kötet

  Tudomány

  Műszaki és természettudományok


  Matematika

 • Szénássy Barna: A magyarországi matematika története (Bp., 1970).
 • Szőkefalvi-Nagy Béla: Riesz Frigyes. (Magyar Tudomány, 1980).
 • Tandori Károly: Fejér Lipót. (Magyar Tudomány, 1980).
 • Sain Márton: Nincs királyi út! Matematikatörténet. (Bp., 1986).
 • Goldstine, H. H.: A számítógép Pascaltól Neumannig. (Bp., 1987).
 • Pólya György: A plauzibilis következtetés. (Bp., 1989).
 • Sain Márton: Matematikatörténeti ABC (Bp., 1993).


  Csillagászat

 • Tass Antal: A magyar csillagászat története. (Bp., 1928).
 • Kelényi B. Ottó: A Pázmány Péter Tudományegyetem csillagvizsgáló intézete. (Bp., 1929).
 • Az egri érseki Lyceum csillagvizsgálójának története (Eger, 1930).
 • A magyar csillagászat története (Bp., 1930).
 • Kulin György–Róka Gedeon: A távcső világa (Bp., 1941; 2. átd. kiad. Zerinváry Szilárddal. Bp., 1958; 3. átd. kiad. Szerk. Kulin György, Róka Gedeon. Bp., 1975).
 • Dezső László: A magyar csillagászat története. (Bp., 1944).
 • Bartha Lajos: A magyar csillagászat történetéből. 1–3. (Csillagászati Évkönyv, 1958–1960).
 • Csillagászati kisenciklopédia. Szerk. Kulin György, Róka Gedeon. (Bp., 1969).
 • A magyarországi csillagászok szerepe az asztrofizika megalapozásában 1871–1921. Vázlat a magyarországi asztrofizika történetéhez (Technikatörténeti Szemle, 1982).
 • Balázs Béla–Bartha Lajos–Marik Miklós: Csillagászattörténet A–Z (Bp., 1982).
 • Gazda István–Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC. (Bp., 1982).
 • Both Előd: Csillagászati megfigyelési módszerek (Bp., 1983).
 • Mojzes Imre: A kalocsai Haynald obszervatórium története. (Bp., 1986).
 • Horváth József–Vincze Ildikó: A Gothard Asztrofizikai Obszervatórium (Bp., 1987).
 • Csillagászat. Szerk. Marik Miklós (Bp., 1989).
 • Marik Miklós: Helyünk a világmindenségben. A csillagászat alapjai (Bp., 1989).
 • A kalocsai Haynald-Obszervatórium és csillagászainak jelentősége a tudománytörténetben. (Bp., 1992).
 • Marik Miklós: Bevezetés a csillagászatba (15. kiad. Bp., 1996).
 • Szabó Árpád: Antik csillagászati világkép (Bp., 1998).


  Űrtan

 • Űrhajózási lexikon. (Bp., 1981; 2. kiad. 1985).
 • Both Előd: Űrkutatás. (Bp., 1989).
 • 50 éves a magyar űrkutatás. Szerk. Both Előd, Horváth András. (Bp., 1996).
 • SH Atlasz. Űrtan. Szerk. Almár Iván, Both Előd. (Bp., 1996).

  {V-511.}
  Mechanika

 • Budó Ágoston: Mechanika. (Bp., 1951; 9. kiad. 1991).
 • Budó Ágoston: Kísérleti fizika. (Bp., 1961; 14. kiad. 1997).
 • Sályi István: Műszaki mechanika. (Bp., 1979).
 • Halász Ottó–Platthy Pál: Acélszerkezetek. (Bp., 1987).
 • Statika. Szerk. M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő. (Bp., 1996).
 • Mozgástan. Szerk. M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő. (Bp., 1997).


  Fizika, műszaki és alkalmazott fizika

 • M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. (Bp., 1961).
 • M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVII században. (Bp., 1964).
 • Gyulay Zoltán: Science of Physics. Science of Hungary. (Bp., 1965).
 • Marx György: Az elméleti fizika száz esztendeje a pesti egyetemen. (Fizikai Szemle, 1970).
 • Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. (Bp., 1978; 4. átd. kiad. 1998).
 • Válogatás A magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában című konferencia előadásaiból. (Bp., 1987).
 • ATOMKI Kronológia. 1954–1989. Összeáll. Medveczky László. (Debrecen, 1989).
 • Gazda István: Fizikatörténeti ABC. (Bp., 1989).
 • Bay Zoltán : Az élet erősebb. (Debrecen–Bp., 1990).
 • A PKI (Posta Kísérleti Intézet) 100 éve. Szerk. Sallai Gyula. (Bp., 1991).
 • A technika kronológiája. (Bp., 1991).
 • Staar Gyula: Megszállottak. Öt magyar fizikus. (Bp., 1991).
 • Fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből. 1891–1991. Szerk. Kovács László. (Bp., 1992).
 • Magyarországi fizikus útikönyv. Szerk. Kovács László, Buján Gyöngyi. (Fizikai Szemle, 1992, 1996).
 • Marx György: Beszélgetés marslakókkal. Elsőkézből az atomenergia magyar úttörőiről az első atomreaktor indulásának 50. évfordulóján. (Veszprém, 1992; angolul Bp., 1997).
 • Vekerdi László: Tudás és tudomány. (Bp., 1994).
 • Hungarian Physicists Welcome the World Science Congress and the New Century. (Fizikai Szemle [angol nyelvű különszám], 1995).
 • Marx György: Atommagközelben. (Szeged, 1996).
 • A Telefongyár helye és szerepe a Magyarországi műszaki fejlődésben I–II. (Bp., 1997).
 • A SIEMENS Cégek szabadalmai Magyarországon. Szerk. Faics Lajos. (Bp., 1999).


  Kémia

 • Szabadváry Ferenc: Az analitikai kémia módszereinek kialakulása. (Bp., 1960).
 • A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának centenáriumi emlékkönyve 1871–1971. (Bp., 1972).
 • Szabadváry Ferenc–Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon. (Bp., 1972).
 • {V-512.} Móra László: A Magyar Kémikusok Egyesületének 90 éve. (Magyar Kémikusok Lapja, 1975).
 • Kálmán Alajos: Megemlékezés dr. Náray-Szabó Istvánról (Magyar Kémikusok Lapja, 1983).
 • Kisfaludy Lajos: Zemplén Géza születésének 100. évfordulójára. (Magyar Kémikusok Lapja, 1983).
 • Proder István: Magyar vonatkozású kémia- és vegyipartörténeti évfordulók. Évfordulónaptár. (Magyar Kémikusok Lapja, 1984–1997).
 • Balázs Lóránt: Kémiatörténeti abc. (Bp., 1987).
 • Móra László: Wartha Vince szellemi hagyatéka. (Magyar Kémikusok Lapja, 1994).
 • Egy mindig megújuló vállalat: a Chinoin története 1910–1995. Szerk. Koroknai Ákos. (Bp., 1996).
 • Markó László: Osztályelnöki beszámoló. (Kémiai Közlemények 1996).
 • Fonyó Zsolt–Fábry György: Vegyipari művelettani alapismeretek. (Bp., 1998).


  Kohászat

 • Iratok a Csepel Vas- és Fémművek történetéhez. 1892–1977. Szerk. Baczoni Gábor. (Bp., 1977).
 • Berend T. Iván: Az Ózdi Kohászati Üzemek története. (Ózd, 1980).
 • Varga László: A csepeli gyáróriás kialakulásának története. (Bp., 1981).
 • A Magyar Alumínium 50 éve. Főszerk. Várhegyi Győző. (Bp., 1984).
 • Zsámboki László: A Nehézipari Műszaki Egyetem története. 1735–1985. (Miskolc, 1985).
 • Tar Sándor–Zsámboki László: Selmectől Miskolcig. 1735–1985. A magyarországi műszaki felsőoktatás megindulásának 250. évfordulójára. (Miskolc, 1985).
 • Vivat Academia! Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és az Országos Erdészeti Egyesület emlékkönyve a bányászati, kohászati és erdészeti felsőoktatás 250. évfordulójára. 1735–1985. Főszerk. Bakó Károly. (Bp., 1985).
 • Sziklavári János: Őszintén a magyar vaskohászatról. (Magyar Tudomány, 1988).
 • 40 éves a Dunai Vasmű. Dokumentumok a vállalat történetéből. Főszerk. Korompay János. (Bp., 1990).
 • Az állami alumíniumipar ötven éve. 1948–1997. Szerk. Klug Ottó, Radnai József. (Bp., 1997).
 • Kiszely Gyula: A diósgyőri Magyar Állami Vas- és Acélgyár története. (Miskolc, 1997).
 • Babus Gyula–Liptay Péter: A Salgó-Tarjáni Vasfinomító Társulattól az Acélgyár Rt.-ig. (Salgótarján, 1998).


  Géptan

 • Technikai fejlődésünk története 1867–1927. (Bp., 1929).
 • Pattantyus Á. Géza: Gépészeti zsebkönyv I–II. (Bp., 1937).
 • Pattantyús Á. Géza: A gépek üzemtana. (Bp., 1944; 14. kiad. 1983).
 • Schimanek Emil: Bánki Donát tudományos munkássága és alkotásai. (Bp., 1954).
 • Csonka Pál: Csonka János élete és munkássága. (Bp., 1960).
 • A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának centenáriumi emlékkönyve 1871–1971. (Bp., 1972).
 • {V-513.} Az áramlástan és hőtan úttörői. Szerk. Korényi Zoltán, Tolnai Béla. (Bp., 1978).
 • Rosta István: Fejezetek Magyarország technikatörténetéből. (Bp., 1995).
 • Magyar feltalálók és találmányaik. Magyar Szabadalmi Hivatal. (Bp., 1996).
 • Terplán Zénó: Az én gépészeim. (Miskolc, 1998).
 • Gépészet. A Gépészmérnöki Kar 50 éves jubileumi évkönyve. (Miskolci Egyetem Közleményei, 1999).


  Építőmérnöki tudományok

 • Technikai fejlődésünk története 1867–1927. (Bp., 1929).
 • Palotás László: Mérnöki Kézikönyv. 1–5. (Bp., 1951).
 • Vásárhelyi Boldizsár: A közlekedéstudományok időszerű kérdései. Egy. jegyz. (Bp., 1959).
 • Palotás László: Vasbeton statika. (Bp., 1962).
 • Vásárhelyi Boldizsár: Útépítéstan. (Bp., 1963).
 • Mihailich Győző: Vasbetonépítéstan. I. (Bp., 1964).
 • Vásárhelyi Boldizsár–Szabó Dezső: Vasúti Közlekedési kézikönyv. (Bp., 1965).
 • Koller Sándor: Közúti forgalomtechnika. (Bp., 1966).
 • Nemesdy Ervin: Vasútépítéstan. II. Egy. tankönyv. (Bp., 1966).
 • Kerkápoly Endre: Út-vasútépítéstan. I. Egy. tankönyv. (Bp., 1968).
 • Palotás László: Előregyártás a mélyépítésben. (Bp., 1973).
 • Kézdi Árpád: Talajmechanika. I. Egy. tankönyv. (Bp., 1977).
 • Hidak Magyarországon. Szerk. Kozáry István. (Bp., 1980).
 • Tóth László: Magyarország közútjainak története. (Bp., 1995).


  Elektrotechnika

 • Boleman Géza: Elektrotechnika. (Selmecbánya, 1917).
 • Verebélÿ László.: Tanulmány Csonka-Magyarország villamosításának tervszerű fejlesztésére. (Bp., 1935).
 • Verebélÿ László: A villámkutatás legújabb eredményei. (Bp., 1940).
 • Halácsi Endre: Áramirányítók. (Bp., 1943).
 • Halácsi Endre: Nagy egyenirányító berendezések. (Bp., 1944).
 • Verebélÿ László: Villamos erőátvitel I–IV. Gyakorlati elektrosztatika, Elosztóvezetékek és távvezetékek, Kábelek és szabadvezetékek, Kapcsoló- és védőberendezések, túláramok, túlfeszültségek. (Bp., 1946–1960).
 • Liska József.: Villamos gépek I–IV. Transzformátorok, Egyenáramú gépek, Szinkron gépek, Aszinkron gépek. (Bp., 1949–1960).
 • Simonyi Károly: Elméleti villamosságtan. (Bp., 1952, 10. kiadás 1988).
 • Eisler János: Villamos készülékek számítása és szerkesztése. (Bp., 1953).
 • Simonyi Károly: Villamosságtan. (Bp., 1962, 5. kiadás 1983).
 • Eisler János: Bevezetés a nagyfeszültségű technikába. (Bp., 1965).
 • {V-514.} Csáki Frigyes–Barki Kálmán–Ganszky Károly–Ipsits Imre: Ipari elektronika. (Bp., 1966).
 • Geszti P. Ottó: Villamos művek I–II. (Bp., 1967).
 • Csernátony Hoffer András–Horváth Tibor: Nagyfeszültségű technika. (Bp., 1968, 1976, 1978).
 • Fodor György: Elméleti elektrotechnika I–II. (Bp., 1970, 1984).
 • Csáki Frigyes–Ganszky Károly–Ipsits Imre–Marti Sándor: Teljesítményelektronika. (Bp., 1971, 1973).
 • Benkó Sándor: Számítógépes módszerek az erősáramú elektrotechnikában. (Bp., 1977).
 • Horváth Tibor–Csernátony Hoffer András: Nagyfeszültségű technika. (Bp., 1986).
 • Retter Gyula: Villamosenergia-átalakítók I–II. (Bp., 1986, 1987).
 • Automatizált villamos hajtások I–II. Szerk. Halász Sándor (Bp., 1989, 1998).
 • Horváth Tibor: Családi házak villámvédelme. (Bp., 1993).


  Távközlés

 • Postamérnöki Szolgálat 50 éve. 1887–1937. Szerk. Rimótzy Mihály. (Bp., 1938).
 • Valkó I. Péter: Az elektroakusztika alapjai. (Bp., 1963).
 • Horváth János: Optika. Elektromágneses fényelmélet. (Bp., 1966).
 • Lajtha György: Távközlő-hálózatok elmélete és tervezése. (Bp., 1971).
 • Almássy György: Mikrohullámú kézikönyv. (Bp., 1973).
 • Egri János–Hegyi Gábor–Villányi Ottó: Űrtávközlés. (Bp., 1974).
 • Ferenczy Pál: Hírközléselmélet. (Bp., 1974).
 • Lajkó Sándor–Lajtha György: PCM a távközlésben. (Bp., 1978).
 • Nándorfiné Somogyvári Magdolna: Távbeszélő hálózat megbízhatósági kérdései. (Bp., 1978).
 • A magyar híradástechnika évszázada. Szerk. Vajda Endre. (Bp., 1980).
 • Frigyes István–Szabó Zoltán–Ványa Pál: Digitális mikrohullámú átviteltechnika. (Bp., 1980).
 • Bali József–Kántor Csaba–Stefler Sándor: Mikrohullámú analóg hírközlés. (Bp., 1983).
 • Fritz József–Csiszár Imre: Információelmélet. (Bp., 1983).
 • Dallos György–Szabó Csaba: Hírközlő csatornák véletlen hozzáféréses módszerei. (Bp., 1984).
 • Domokos Györgyné: Távérzékelés a műszaki gyakorlatban. (Bp., 1984).
 • Ferenczy Pál: Video- és hangrendszerek. (Bp., 1986).
 • Információ közlése és feldolgozása. Szerk. Csibi Sándor (Bp., 1986).
 • Tamási Ferenc: Rádiólokátor technika. (Bp., 1986).
 • Lajtha György–Szép Iván: Fénytávközlő rendszerek és elemeik. (Bp., 1987).
 • Buzás Ottó–Nándorfiné Somogyvári Magdolna: Távbeszélő hálózat üzemeltetése. (Bp., 1988).
 • Linder Tamás–Lugosi Gábor: Bevezetés az információelméletbe. (Bp., 1990; 2. kiad. 1995).
 • Czeiner Antal–Nándorfiné Somogyvári Magdolna: Használhatóság
 • a távközlésben. (Bp., 1993).
 • Mikroelektronika és elektronikai technológia. Szerk. Mojzes Imre. (Bp., 1995).
 • Ferencz Csaba: Elektromágneses hullámterjedés. (Bp., 1996).
 • A Telefongyár helye és szerepe a magyarországi műszaki fejlődésben. (Bp., 1997).
 • A távközlési és információtechnológia jogi szabályozása. Szerk. Sallai Gyula, Aranyosné Börcs Janka. (Bp., 1998).
 • Hírközlési Főfelügyelet: Távközlés-statisztikai évkönyv. 1997. (Bp., 1998).

  {V-515.}
  Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika

 • Méréstechnikai kézikönyv. Főszerk. Lukács Gyula. (Bp., 1963).
 • Csáki Frigyes–Bars Ruth: Automatika. (Bp., 1968. 5. kiadás 1986).
 • Csáki Frigyes: Bevezetés az automatikába. (Bp., 1973).
 • Csáki Frigyes–Barki Kálmán: Vezérléstechnika. (Bp., 1975, 1977).
 • Méréstechnikai kislexikon. Főszerk. Helm László. (Bp., 1976).
 • Radnai Rudolf: Automatikus mérőműszerek és mérőrendszerek. (Bp., 1981).
 • Lukács Gyula: Színmérés. (Bp., 1982).
 • Automatika mérnököknek. Szerk. Oláh Miklós. (Bp., 1994).
 • Szentiványi Tibor: A számítástechnika kezdetei Magyarországon. (Természet Világa, 1994).
 • A Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Centenáriumi Évkönyve. (Bp., 1998).


  Közlekedéstechnika

 • Technikai fejlődésünk története. 1867–1927. (Bp., 1929).
 • Winkler István: A magyar folyamhajózás múltja és mai helyzete. Magyarország közlekedésügye. (Bp., 1937).
 • Balogh Béla–Vikár Tamás: A hajók elmélete. (Bp., 1955).
 • Jurek Aurél: Belsőégésű motorok. (Bp., 1955).
 • Csermák Géza: A magyar hajózás múltjából. A siófoki múzeum kiállításának ismertetője. (Bp., 1956).
 • Fejéregyházi Sándor: Belvízi hajók építése. (Magyar Hajó- és Darugyár Műszaki Tájékoztatója, 1958).
 • Mikó György: Úszódaruk építése. (Magyar Hajó- és Darugyár Műszaki Tájékoztatója, 1958).
 • Németh Károly: Folyam-tengeri és tengeri hajók építése. (Magyar Hajó- és Darugyár Műszaki Tájékoztatója, 1958).
 • Székely János: Hajóépítés Vácott. (Magyar Hajó- és Darugyár Műszaki Tájékoztatója, 1958).
 • Wagner Imre: Sporthajóépítés Balatonfüreden. (Magyar Hajó- és Darugyár Műszaki Tájékoztatója, 1958).
 • Terplán Sándor: Gépjárművizsgálatok. (Bp., 1961).
 • Sitkei György: Hőátadás és hőterhelés belsőégésű motorokban. (Bp., 1962).
 • Jurek Aurél: Automobilok. (Bp., 1963).
 • Erdősi Mária: Százéves az angyalföldi hajógyár. (Bp., 1966).
 • Kósa Levente–Kovács Attila: Hajók. (Bp., 1967).
 • Jankó Béla: A magyar dunai gőzhajózás története. (Bp., 1968).
 • Kádár Ferenc: A magyar tengeri kereskedelmi hajózás története. (Bp., 1968).
 • Csanádi Norbert–Nagyváradi Sándor–Winkler László: A magyar repülés története. (Bp., 1974; 2., bőv. kiad. 1977).
 • 25 éves az Autóipari Kutató Intézet. Szerk. Ratskó István. (Bp., 1975).
 • Lévai Zoltán: Gépjárművek szerkezettana. (Bp., 1978).
 • Benedek Zoltán: Repülőgépek és hajók. (Bp., 1980).
 • Kom Ferenc: Hajók. Kézikönyv. (Bp., 1981).
 • Benedek Zoltán: Hajószerkezettan II. (Bp., 1986).
 • Benedek Zoltán: Hajók I. Egy. tankönyv. (Bp., 1987).
 • Kovács Attila–Benedek Zoltán: A hajók elmélete. (Bp., 1988).
 • {V-516.} Velch István–Fogarasi Gábor: Régi magyar autók. (Bp., 1988).
 • Kürtös László: Hajók IV. (Bp., 1991).
 • Repülési lexikon. Főszerk. Szabó József. (Bp., 1991).
 • Benedek Zoltán: Hajók II. Egy. tankönyv. (Bp., 1992).
 • Licskó György: A technikatörténet vázlata. A tűzgyújtástól az automatizálásig. (Bp., 1993; 3. kiad. 1995).
 • Zsuppán István: A magyar autó. (Bp., 1994).
 • A Közlekedési Múzeum évkönyve 1896–1996.(Bp., 1996).
 • Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997).
 • Kalmár István–Stukovszky Zsolt: Belsőégésű motorok folyamatai. (Bp., 1998).
 • Élen az iparban. Pozitív példák a magyar járműalkatrész-gyártásban. Szerk. Egri Sándor. (Szolnok, 1999).


  Földrajztudomány

 • Havass Rezső: Magyar földrajzi könyvtár. (Bp., 1893).
 • Halász Gyula: Öt világrész magyar vándorai. (Bp., 1936).
 • Ács Tivadar: A földgömb. (Bp., 1938).
 • Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában, 1519–1900. (Buenos Aires, 1944; Bp., 1982).
 • Bendefy László: Az ismeretlen Julianus. A legelső magyar Ázsia-kutató. (Bp., 1945).
 • Halász Gyula: Világjáró magyarok. (Bp., 1945).
 • Fodor Ferenc: A magyar térképírás I–III. (Bp., 1952–1954).
 • Pécsi Márton–Sárfalvi Béla: Magyarország földrajza. (Bp., 1960).
 • Mendöl Tibor: Általános településföldrajz. (Bp., 1963).
 • Applied Geography in Hungary. Írták: Pécsi Márton, Marosi Sándor. (Bp., 1964).
 • Bulla Béla: Válogatott természeti földrajzi tanulmányok. Szerk. Marosi Sándor. (Bp., 1968).
 • Láng Sándor: A földrajzoktatás múltja a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1870–1970 között. (Bp., 1970).
 • Erdősi Ferenc: A kommunikációföldrajzi kutatások 40 éve Magyarországon. (Pécs, 1985).
 • Szabó József: A debreceni egyetem földrajzi tanszékének működése 1914-től 1945-ig. (Bp., 1990).
 • Tövissi József: A magyar nyelvű földrajzoktatás története a kolozsvári egyetemen. (Bp., 1991).
 • Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, 1950–1991. Szerk. Marosi Sándor. (Bp., 1992).
 • Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. (Bp., 1993).
 • Földrajz – Hagyomány és Jövő 1872–1997. Szerk. Nemerkényi Antal. (Bp., 1997).


  Meteorológia

 • Aujeszky László–Béll Béla–Berényi Dénes: Mezőgazdasági meteorológia. (Bp., 1951).
 • Fejezetek a magyar meteorológia történetéből. 1870–1970. Szerk. Szepesiné Lőrincz Anna. (Bp., 1970).
 • {V-517.} Bacsó Nándor: Bevezetés az agrometeorológiába. (Bp., 1973).
 • Probáld Ferenc: Budapest városklímája. (Bp., 1974).
 • Péczely György: Éghajlattan.(Bp., 1979).
 • Czelnai Rudolf–Szepesiné Lőrincz Anna: Meteorológiai, műszaki értelmező szótár. (Bp., 1986).
 • Szász Gábor: Agrometeorológia. (1988).
 • Czelnai Rudolf: Az Országos Meteorológiai Szolgálat 125 éve. (Bp., 1995).
 • Fejezetek a magyar meteorológia történetéből. 1971–1995. Szerk. Simon Antal, Tänczer Tibor. (Bp., 1995).
 • Rákóczi Ferenc: Életterünk a légkör. (Bp., 1998).


  Geodézia és kartográfia

 • Fodor Ferenc: Magyarország gazdaságföldrajzi térképe (Bp., 1920).
 • Detrekői Ákos: Kiegyenlítő számítások. (Bp., 1973).
 • Horváth Kálmán: Geodézia. (Bp., 1973).
 • Hajdú Mihály–Molnár József: Az első magyar térkép helynevei. (Bp., 1978).
 • Csendes László: Térképhistória. (Bp., 1980).
 • Stegena Lajos: Térképtörténet. (Bp., 1980).
 • Kis Papp László: Építészeti fotogrammetria. (Bp., 1981).
 • Magyar geodéziai és kartográfiai irodalom. Szerk. Karsay Ferenc (Bp., 1983).
 • Klinghammer István–Pápay Gyula–Török Zsolt: Kartográfiatörténet. (Bp., 1995).


  Geológia

 • Vadász Elemér: A földtan fejlődésének vázlata. (Bp., 1953).
 • Schmidt Eligius Róbert: Geomechanika. (Bp., 1957).
 • Bartha Ferenc–Kleb Béla: A magyarországi pannonkori képződmények kutatása. (Bp., 1971).
 • Kordos László: A rudabányai koponyalelet. (Magyar Tudomány, 1987).
 • Egerer Frigyes: Bevezetés a kőzetfizikába. (Bp., 1993).
 • Magyarország litosztratigráfiai alapegységei. Szerk. Császár Géza. (Bp., 1993).
 • A földtani térképek jelkulcsa és a rétegtani egységek rövid leírása. Szerk. Gyalog László. (Bp., 1996).
 • Csontos László: Szerkezeti földtan. (Bp., 1998).
 • Korpás László: Paleokarszt. (Bp., 1999).


  Geofizika

 • Lóczy Lajos: Magyarország geofizikai és tektonikai vázlata. (Bp., 1939).
 • Hatvany József: Eötvös Loránd. (Bp., 1951).
 • Renner János: A magyar geofizika története Eötvös Loránd halálától a felszabadulásig. (Geofizika, 1966).
 • Barta György: A fizika és geofizika kölcsönhatása. (Magyar Tudomány, 1988).
 • Verő József: A geomágnesség és kapcsolatai más tudományokkal. (Magyar Tudomány, 1988).
 • Barta György: Földmágneses kutatások Magyarországon. (Geofizika, 1993).
 • {V-518.} Szemerédy Pál: Az ionoszféra és a magnetoszféra kutatásának története. (Geofizika, 1993)
 • Baranyi István–Berta Zsolt–Várhegyi András: Geofizika a hazai uránkutatásban. (Geofizika, 1994).
 • Szeidovitz Győző: A hazai földrengéskutatás rövid története. (Geofizika, 1994).
 • Draskovits Pál: A geofizika alkalmazásának története a magyar vízkutatásban. (Geofizika, 1995).
 • Farkas István: A Magyar Geológiai Szolgálat. (Geofizika, 1995).
 • Ádám Antal–Verő József: A soproni Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézetben végzett elektromágneses indukciós kutatások története. (Geofizika, 1996)
 • Szalay István: A magyar ércgeofizika története. Felszíni vasérc- és szulfidosérc-kutatás. (Geofizika, 1996).
 • Ádám Antal: 25 év és annak előzményei az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet történetében. (Geofizika, 1997)
 • Gerzson István: A magyarországi uránipar égisze alatt végzett földtani kutatási munkák. 1953–1989. (Geofizika, 1997).


  Bányászat

 • Faller Gusztáv: A nagy bányászati programok műszaki-tudományos megalapozása. (MTA X. Osztály Közleményei 15. 1982).
 • Faller Gusztáv: A magyar bányászati műszaki-tudományos kutatás vázlatos fejlődéstörténete és intézményrendszere. (Bányászai és Kohászati Lapok. Bányászat, 1988).
 • Gábori Csánk Vera: Európa legrégibb bányászati emléke Farkasréten. (Magyar Tudomány, 1989).
 • Faller Gusztáv: A hazai ásványvagyon-értékelés fejlődéstörténetének áttekintése. (Bányászai és Kohászati Lapok. Bányászat, 1991).
 • Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület évszázados fennállásának emlékkönyve 1892–1992. Szerk. Zsámboki László. (Miskolc, 1992).
 • A magyar bányászat évezredes története 1–2. kötet. Szerk. Faller Gusztáv, Kun Béla, Zsámboki László. (Bp., 1996–1997).
 • 50 éve Miskolcon. Fejezetek a Miskolci Egyetem történetéből. Szerk. Zsámboki László. (Miskolc, 1999).
 • Zsámboki László: Selmecről indultunk. (Miskoc, 1999).


  Hidrológia

 • Korbély József: A Tisza szabályozása. (Debrecen. 1937).
 • Trummer Árpád: A Tiszántúl öntözése. (Bp., 1937).
 • Németh Endre: A korszerű mezőgazdaság vízi alapjai (Bp., 1942).
 • Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyarországon. (Bp., 1960).
 • Oroszlány István: Vízgazdálkodás a mezőgazdaságban. (Bp., 1965).
 • Dégen Imre: A vízgazdálkodás közgazdasági alapjai. (Bp., 1972).
 • Juhász József: Hidrogeológia. (Bp., 1976).
 • Fejér László–Lászlóffy Woldemár: A hidrometria magyarországi fejlődése. 1700–1945. (Bp., 1986).
 • Öllős Géza: Csatornázás, szennyvíztisztítás. (Bp., 1990)

  {V-519.}
  Növénytan

 • Tuzson János: Rendszeres növénytan I–II. (Bp., 1911–1926).
 • Gombocz Endre: A magyar botanika története. A magyar flóra kutatói. (Bp., 1936).
 • Soó Rezső: Növényföldrajz. (Bp., 1945).
 • Jávorka Sándor–Soó Rezső: A magyar növényvilág kézikönyve. I–II. (Bp., 1951).
 • Soó Rezső: A magyar flóra és vegetáció rendszertani, növényföldrajzi kézikönyve 1–6. (1964–1980).
 • Papp József: Magyarország védett területei. (Bp., 1975).
 • Csapody István: Védett növényeink. (Bp., 1982).


  Állattan

 • Székessy Vilmos–Kaszab Zoltán: Magyarország állatvilága. Fauna Hungariae. (Bp., 1955–).
 • Győrfi János: Erdészeti rovartan. (Bp., 1957).
 • Balás Géza: Kertészeti növények állati kártevői. (Bp., 1963).
 • Móczár László és társai: Állathatározó I–II. (Bp., 1969).
 • Gallé László: Az állatökológia alapja. (Szeged, 1973).
 • Udvardy Miklós: Dinamikus állatföldrajz. Tankönyv. (Bp., 1983).
 • Dudich Endre: Állatrendszertan. (Bp., 1987).
 • A növényvédelmi állattan kézikönyve. Szerk. Jermy Tibor–Balázs Klára. 1–5. köt. (Bp., 1988–1994).
 • Pintér Károly: Magyarország halai. (Bp., 1992).
 • Csányi Vilmos: Etológia. (Bp., 1994).
 • Nagy Emil–Széky Pál–Torday Gábor: Vadászható és védett vadfajainkról. (Bp., 1995).
 • Pannon Enciklopédia: Magyarország állatvilága (Bp., 1996).
 • Varga János–Rácz István: Állatföldrajz. Tankönyv. (Eger, 1996).
 • Magyarország madarai. Szerk. Haraszhy László. (Bp., 1998).


  Antropológia

 • Bartucz Lajos: Emberszármazástan. Egy. jegyz. (Bp., 1954).
 • Bartucz Lajos: Embertan. Egy. jegyz. (Bp., 1954).
 • Allodiatoris Irma: A Kárpát-medence antropológiai bibliográfiája. (Bp., 1958).
 • Malán Mihály: Ikrek és ikerkutatás. (Bp., 1962).
 • Malán Mihály: Az ember szervezete és működése. (Bp., 1965).
 • Lipták Pál: Embertan és emberszármazástan. (Bp., 1969).
 • Antropológiai praktikum I–II. Szerk. Farkas Gyula. (Szeged, 1972–1973).
 • Sozan, Michael: The History of Hungarian Ethnography. (Washington, 1979).
 • Borsányi László: A megfigyelési technikák az etnológiai terepmunkában. (Ethnographia, 1988).
 • Eiben Ottó: History of Human Biology in Hungary. (Occasional Papers, 1988).
 • Mészáros János: Sportantropometria. (Bp., 1990).
 • Sárkány Mihály: Elméletek és korszerűség a magyar etnológiában. Szerk. Balázs Géza. (Bp.–Debrecen, 1991).
 • {V-520.} Farkas L. Gyula–Dezső Gyula: A magyar antropológia története a kezdettől napjainkig. (Szeged, 1994).
 • Boglár Lajos: Vallás és antropológia. (Szimbiózis, 1995).
 • Farkas Gyula: Fejezetek a biológiai antropológiából I–II. (Szeged, 1996).
 • Bodrogi Tibor: Mesterségek, társadalmak születése. (Bp., 1997).


  Biofizika

 • Damjanovich Sándor–ifj. Gáspár Rezső: Újabb lépés a sejtbiológiában: az áramlási citometria alkalmazása. (Magyar Tudomány, 1987).
 • A biomembránok szerkezete és működése. Szerk. Somogyi János. (Bp., 1989).
 • Bán István: Növényi gyakorlati biofizika. (Bp., 1989).
 • Elődi Pál: Biokémia. (Bp., 1989).
 • Gánti Tibor: Kontra Crick avagy Az élet mivolta. (Bp., 1989).
 • PET-különszám. (Magyar Tudomány, 1999).


  Orvostudomány, orvosi biológia

 • Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből I–III. (Bp., 1929–1940; Reprint 1994–1995).
 • Magyar Imre–Petrányi Gyula: A belgyógyászat alapvonalai. (Bp., 1948).
 • Hetényi Géza: Részletes belgyógyászat. (Bp., 1951).
 • Bartók Imre: A magyar szemészet története. (Bp., 1954).
 • Kerpel-Fronius Ödön: Gyermekgyógyászat. (Bp., 1969).
 • Benedek István: A gyógyítás gyógyítása. Orvosi, orvostörténeti tanulmányok. (Bp., 1978).
 • Csaba György: Orvosi biológia. (Bp., 1979).
 • Gergely János: Immunbiológia. (Bp., 1979).
 • Népi gyógyítás Magyarországon. Szerk. Grynaeus Tamás, Sergő Erzsébet. (Bp., 1979).
 • Nász István: A víruskutatás jelene és perspektívái. (Magyar Tudomány, 1980).
 • Sebészeti diagnosztika. Szerk. Ladányi Józsa, Kós Rudolf, Szécsény Andor. (Bp., 1980).
 • Szentágothai János: A neurobiológia jelene és jövője. (Magyar Tudomány, 1980).
 • Boda Domokos: Gyermekgyógyászat. (Bp., 1981).
 • Drobni Sándor: Bélsebészet. (Bp., 1982).
 • Banga Ilona: Szent-Györgyi Albert tudományszeretete. (Magyar Tudomány, 1983).
 • Csányi Vilmos: Etológia, magatartáskutatás. (Magyar Tudomány, 1983).
 • Képek a gyógyítás múltjából. Szerk. Antall József, Buzinkay Géza. (Bp., 1984).
 • Sain Béla–Erdei Sára: Génsebészet. (Bp., 1985).
 • Papp Zoltán: Szülészeti genetika. (Bp., 1986).
 • Wolsky Sándor: Ifj. Entz Géza és a magyar biológia. (Magyar Tudomány, 1988).
 • Birtalan Győző: A Korányiak. (Magyar Tudomány, 1989).
 • Szentágothai János: Az agykutatás jelene és jövő perspektívái. (Magyar Tudomány, 1989).
 • Lampé László: Szülészet-nőgyógyászat I–III. (Bp., 1992–1993).
 • Szentágothai János: Funkcionális anatómia. (7. kiad. Bp., 1996).
 • Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve. (Bp., 1997).
 • {V-521.} Flerkó Béla: Szentágothai János. (Bp., 1998).
 • Fonyó Attila: Élettan. (Bp., 1999).


  Állatorvos-tudomány

 • Tanhoffer Lajos: Az állatorvosi tudomány és állatorvosi tanintézetünk története. (Bp., 1888; Reprint 1979).
 • Karasszon Dénes: Az állatorvostudomány története. (Bp., 1980).
 • Szögi László: Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára. Repertórium (1741) 1787–1972. (Bp., 1985).
 • Állatorvosi sebészet. Szerk. Tamás László. (Bp., 1986).
 • Biographia. Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza. Állatorvostudományi Egyetem. (Bp., 1986).
 • 200 éves a magyar állatorvosi felsőoktatás 1787–1987. (Bp., 1987).
 • Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. (Bp., 1987).
 • Karsai Ferenc: Állatorvosi belgyógyászat. (Bp., 1993).
 • Az állatorvosi élettan alapjai. Szerk. Rudas Péter, Frenyó V. László. (Bp., 1995).
 • Állatorvosi járványtan. (Bp., 1998).
 • Állatorvosi mikrobiológia. Bakteriológia, virológia, immunológia. Szerk.Tuboly Sándor. (Bp., 1998).


  Gyógyszerészet

 • Vondrasek József: A gyógyszerészi gyakorlat és gyógyszerüzemi technika kézikönyve, különös tekintettel a kozmetikára és a kémiai kisipar készítményeire. (Bp., 1925; Reprint 1997).
 • Gyógyszertan és gyógyítás I–III. Szerk. Issekutz Béla. (Bp., 1957).
 • A szegedi gyógyszerészképzés és a Gyógyszerésztudományi Kar. Szerk. Novák István. (Szeged, 1976).
 • Hajduska István: Magyar gyógyszerek, magyar kutatók. (Bp., 1976).
 • Antall József: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei. (Bp., 1981).
 • Szigetváry Ferenc: Patikamúzeum, Kőszeg. (Szombathely, 1982).
 • Kempler Kurt: A gyógyszerek története. (Bp., 1984).
 • Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet a századfordulón 1888–1914. (Bp., 1984).
 • Gecsei Lajos: Gyógyszertárak, gyógyszerészek 1850–1875. Gyógyszerészettörténeti emlékek Békés vármegyéből. (Békéscsaba, 1986).
 • Mészáros Ágnes: Kecskemét, Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Múzeum. (Bp., 1986).
 • Kovács Péter: A Fekete Sas Patikamúzeum. (Székesfehérvár, 1988).
 • Magyar gyógyszerkönyv. Szerk. Végh Antal. (Bp., 1992).
 • Soproni Patikamúzeum 1968–1993. Szerk. Nikolics Károly. (Sopron, 1993).
 • Hermecz István: A gyógyszerkutatás helyzete Magyarországon. (Magyar Kémikusok Lapja, 1994).
 • Gyógyszertan. Szerk. Knoll József. (Bp., 1995).
 • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. Adatok, emlékezések. Szerk. Barabás Béla, Péter Mihály, Péter H. Mária. (Bp., 1996).
 • {V-522.} Új családi patika. Gyógyszerismertető mindenkinek. Szerk. Varró Mihály, Varróné Baditz Márta. (Bp., 1996).
 • Vida Mária: Patikamúzeumok – műemlékpatikák Magyarországon. (Bp., 1996).
 • Kórképek, tünetek, terápia. Gyógyszerészeti kézikönyv. Szerk. Frank Kálmán, Mohr Tamás, Samu Antal. (Bp., 1997).


  Talajtan és agrokémia

 • Fehér Dániel: Talajbiológia. (Bp., 1954).
 • Szabolcs István: Hortobágy talajai. (Bp., 1954).
 • Ballenegger Róbert–Finály István: A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. (Bp., 1963).
 • Fekete Zoltán–Hargitai László–Zsoldos László: Talajtan és agrokémia. (Bp., 1969).
 • Stefanovits Pál: Talajtan. (Bp., 1975; 3. kiad. 1992).
 • Győri Dániel: A talaj termékenysége. (Bp., 1984).
 • Filep György: Talajkémia. (Bp., 1988).
 • Füleky György: A talaj. (Bp., 1988).
 • Szabó István Mihály: A bioszféra mikrobiológiája. I–II. (Bp., 1989–1992).
 • Kádár Imre: A növénytáplálás alapelvei és módszerei. (Bp., 1992).
 • Loch Jakab–Nosticzius Árpád: Agrokémia és növényvédelmi kémia. (Bp., 1992).
 • Szodfridt István: Erdészeti termőhelyismeret-tan. (Bp., 1993).
 • Tápanyaggazdálkodás. Szerk. Füleky György. (Bp., 1999).
 • Stefanovits Pál–Filep György–Füleky György: Talajtan. (Bp., 1999).
 • Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya 50 éve. 1949–1999. Szerk. Kovács Ferenc. (Bp., 1999).


  Erdészettudomány

 • Kaán Károly: A magyar tudományos akadémia és az erdőgazdasági tudományok. (Bp., 1928).
 • Lesenyi Ferenc: A magyar erdőgazdaság története és mai helyzete. (Bp., 1936).
 • Gerlai Arnold Gusztáv: Bibliographia universalis silviculturae, Hungaria. A magyar erdészeti irodalom könyvészete 1934-ig. (Sopron, 1936).
 • Lesenyi Ferenc: Erdészeti szakművelődésünk és felsőbb erdészeti szakoktatásunk történelmi alapjai. (Sopron, 1940).
 • Roth Gyula: A magyar erdészeti kutatásügy története 1898-tól 1940-ig. (Erdészeti Kutatások, 1958).
 • Kolossváry Szabolcsné: A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája. 1945–1964. (Bp., 1966).
 • Kolossváry Szabolcsné: A magyar erdészeti kutatásügy a második világháború előtt. (Agrártörténeti Szemle, 1969).
 • Kolossváryné Perényi Márta: A faipar története Magyarországon. (Agrártörténeti Szemle, 1969).
 • Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián… I. Szerk. Herpay Imre. (Sopron, 1970).
 • Csapody István: Az erdészeti vegetációkutatás története, jelenlegi helyzete és eredményei gyakorlati alkalmazása. (OEE Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei, 1978).
 • {V-523.} Hiller István–Igmándy Zoltán: Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián… II. (Sopron, 1983).
 • Az erdőgazdálkodás és a faipar fejlődésének negyven éve. Szerk. Hiller István, Somkuti Elemér. Az Erdészeti és Faipari Egyetem elméleti ülésszaka felszabadulásunk 40. évfordulóján. (Sopron, 1985).
 • Gólya János: Tudományos iskolák a magyar erdészetben. (OEE Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei, 1987).
 • Magyar agrártörténeti életrajzok. I–II. Szerk. Für Lajos, Pintér János. (Bp., 1987).
 • Oroszi Sándor: Az alföldfásítás a két világháború között Magyarországon. (Szolnok, 1990).
 • Ádámfi Tamás: Vadászbibliográfia. (Bp., 1993).
 • Csőre Pál: A magyar vadászat története. (Bp., 1994).
 • A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája. I. 1935–1944. III. 1965–1990. Szerk. Bartha Dénes, Csapody István, Oroszi Sándor. (Sopron, 1996).
 • Boda István–Nyári István: Az Erdészeti Tudományos Intézet műszaki fejlesztési kutatásának múltja és jelene. (Erdészeti Lapok, 1996).
 • Németh Ferenc: A magyarországi erdőfelmérés története a kezdetektől 1990-ig. (Bp., 1998).
 • Tóth József: Az erdővédelmi kutatás története az ERTI-ben. (Az erdővédelmi figyelő-jelző szolgálati rendszer története. 1961–1998. (Bp., 1998).
 • 100 éves a M. Kir. Erdészeti Kísérleti Állomás – a M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet – az Erdészeti Tudományos Intézet. Szerk. Führer Ernő. (Bp., 1998).
 • Somogyi Zoltán: Ötéves az Európai Erdészeti Intézet. (Erdészeti Lapok, 1999).


  Növénytermesztéstan

 • Növénytermesztési Tanszék 15 éves története. Összeáll. Bocz Ernő, Dezső György. (Debrecen, 1962).
 • A hatodik évtized. Összefoglaló kiadvány a Gabonatermesztési Kutató Intézet 1974–1983 közötti munkájáról. Szerk. Magassy Dániel. (Szeged, 1984).
 • Dinya László: Korszerű döntéselőkészítő módszerek alkalmazása a mezőgazdasági vállalatokban. (Bp., 1987).
 • Bocz Ernő: Szántóföldi növénytermesztés. (Bp., 1992).
 • Gazdászok Zsebkönyve. Szerk. Mucsi Imre, Szabó János. (Bp., 1995).
 • Ivány Károly: Növénytermesztés. (Bp., 1998).


  Kertészet

 • Okályi Iván: Gyümölcstermesztés. (Bp., 1955).
 • Angeli Lambert: Paprikatermesztés. (Bp., 1959).
 • Somos András: Zöldségtermesztés. (Bp., 1967).
 • Dísznövénytermesztés. Szerk. Nagy Béla. (Bp., 1975).
 • Tóth Imre: Lombhullató díszfák, díszcserjék a kertben. (Bp., 1975).
 • Bognár Sándor: Kertészeti növényvédelem. (Bp., 1978).
 • Évelő dísznövények termesztése. Szerk. Nagy Béla. (Bp., 1978).
 • A szántóföldi zöldségtermesztés gyakorlata. Szerk. Zsitvay Attila (Bp., 1980).
 • Díszfák, díszcserjék termesztése, felhasználása. Kertészeti dendrológia. Szerk. Nagy Béla. (Bp., 1980).
 • Balás Géza–Sáringer Gyula: Kertészeti kártevők. (Bp., 1982).
 • {V-524.} Zöldségfajtáink. Szerk. Kapás Sándor. (Bp., 1986).
 • Balázs Sándor–Filius István–Hodossi Sándor: Zöldségkülönlegességek. (Bp., 1987).
 • Horváth György: Különleges kerti növények. (Bp., 1987).
 • Gyümölcstermesztés. Szerk. Gyuró Ferenc. (Bp., 1990).
 • Hornok László: Gyógynövények termesztése és feldolgozása. (Bp., 1990).
 • Rápóti Jenő–Romváry Vilmos: Gyógyító növények. (Bp., 1991).
 • Rácz Gábor–Rácz-Kotilla Erzsébet–Szabó László György: Gyógynövényismeret – a fitoterápia alapjai. (Bp., 1992).
 • Vadon termő és termesztett gyógynövények. Szerk. Bernáth Jenő. (Bp., 1993).
 • Zöldségtermesztők kézikönyve. Szerk. Balázs Sándor. (Bp., 1994).


  Állattenyésztés

 • Kecskés Sándor: A magyarországi állattenyésztő szervezetek története. (Herceghalom, 1991).
 • Gere Tibor: Állattenyésztéstan. 1–2. (Gyöngyös, 1993; 2. kiad. 1994).
 • Ébner Ernő: A magyar állattenyésztés története. (Hasonmás kiad. Bp., 1996).
 • Gere Tibor: A hazai állattenyésztés története. (Gyöngyös, 1996).
 • A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya 50 éve. Szerk. Kovács Ferenc. (Bp., 1999).


  Mezőgazdasági gépészet

 • Kégl János: 75 év a mezőgazdaság szolgálatában. (Járművek és Mezőgazdasági Gépek, 1965).
 • Mészáros István–Sitkei György: Mezőgazdasági gépek vizsgálata. (Bp., 1965).
 • Villányi Miklós–Gerencsér Attila: Csigás gyümölcsprés munkájának elemzése. (Gép, 1965).
 • Mészáros István: Szántóföldi zöldségtermesztés fejlesztése, gépesítése. (Mezőgazdasági Technika, 1973).
 • Bölöni István: 120 év a magyar mezőgazdaság szolgálatában. (Gödöllő, 1990).
 • Mezőgazdasági géptan. Szerk. Szendrő Péter. (Bp., 1993).
 • Beke János: Hőtechnika a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészetben. (Bp., 1994).
 • Élelmiszeripari eljárások és berendezések. Szerk. Fábry György. (Bp., 1995).
 • Estók János: A mezőgazdasági gépgyártás története Magyarországon a kezdetektől 1944-ig. (Bp., 1996).  V. kötet

  Tudomány

  Társadalomtudományok


  Filozófia, jogbölcselet

 • Kornis Gyula: Magyar filozófusok. (Bp., 1930).
 • Szabó Imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. (Bp., 1955).
 • Horváth Zoltán: Magyar századforduló. (Bp., 1961).
 • Sándor Pál: A magyar filozófia története. I–II. 1900–1945. (Bp., 1973).
 • {V-525.} A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn. Szerk. Kiss Endre, Nyíri J. Kristóf. (Bp., 1977).
 • Horkay László: A magyar nyelvű filozófia története a 17. század közepétől a 19. század végéig. (Bp., 1977).
 • Hanák Tibor: Az elmaradt reneszánsz. (Bern–München, 1979).
 • Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében. 1–2. (Bern, 1981–1992).
 • Hanák Tibor: Geschichte der Philosophie in Ungarn. Ein Grundriss. (München, 1990).
 • Fejezetek századunk magyar filozófiájából. Lukács György és a budapesti iskola. Összeáll. Csáki Lajos. (Bp., 1991).
 • Fehér Ferenc: A megfagyott forradalom. Értekezés a jakobinizmusról. (Bp., 1992).
 • Bendl Júlia: Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. (Bp., 1994).
 • Gondolatok gondolatokról. A magyarországi filozófia történetéből c. konferencia előadásai. Szerk. Mezei Balázs, Veres Ildikó. (Miskolc, 1994).
 • Heller Ágnes: Általános etika. Ford. Berényi Gábor. (Bp., 1994; 3. kiad. 1997).
 • Loss Sándor–Szabadfalvi József–Szabó Miklós–H. Szilágyi István–Ződi Zsolt: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből: Pulszky, Pikler, Somló, Moór, Horváth, Bibó. (Miskolc, 1995).
 • Lukács György és a modernitás. Lukács az európai gondolkodás történetében. Szerk. Szabó Tibor. (Szeged, 1996).
 • Vajda Mihály: Nem az örökkévalóságnak. Filozófiai (láb)jegyzetek. (Bp., 1996).
 • Heller Ágnes: Morálfilozófia. (Bp., 1996).
 • A budapesti iskola. Tanulmányok Lukács Györgyről. Szerk. Márkus György, Vajda Mihály. (Bp., 1997).
 • A filozófia keresztútjain. Tanulmányok Lukács Györgyről. Szerk. Szabó Tibor. (Szeged, 1998).
 • Lukács György: Esztétikai kultúra. Szerk. Kardos András. (Bp., 1998).
 • Perecz László: A belátásos elmélettől a mezőelméletig. (Századvég, 1998).
 • Perecz László: A pozitivizmustól a szellemtörténetig. Athenaeum, 1892–1947. (Bp., 1998).
 • Pokol Béla: Jogelméleti vizsgálódások. (Bp., 1998).


  Szociológia

 • Bolgár Elek: A szociológia fejlődése és irodalma Magyarországon. (Monatschrift für Soziologie. 1909).
 • Szalai Sándor: A szociológia helyzete Magyarországon. (Élet és Irodalom, 1961).
 • Horváth Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék története (1896–1914). (Bp., 1974).
 • Tematikus szociológiai bibliográfiák. Szerk. Remete László. (Bp., 1974–).
 • Lackó Miklós: Válságok – Választások. (Bp., 1975).
 • Novák Zoltán: A Vasárnapi Társaság. Lukács Györgynek és csoportosulásának eszmei válsága, kiútkeresésük az első világháború időszakában. (Bp., 1979).
 • A Vasárnapi Kör. Dokumentumok. Összeáll. Karádi Éva, Vezér Erzsébet. (Bp., 1980).
 • Nyíri Kristóf: A Monarchia szellemi életéről. Filozófiatörténeti tanulmányok. (Bp., 1980).
 • {V-526.} Lackó Miklós: Szerep és mű. (Bp., 1981).
 • A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között. (Bp., 1983).
 • Némedi Dénes: A népi szociográfia, 1930–1938. (Bp., 1985).
 • Tanulmányok a magyar szociológia történetéről. Szerk. Nagy Endre. (Bp., 1986).
 • Lackó Miklós: Korszellem és tudomány, 1910–1945. (Bp., 1988).
 • Saád József: Társadalomtudomány. A Magyar Társadalomtudományi Társaság munkássága. (Bp., 1989).
 • „A szociológia a politika felvonulási területe.” Dokumentumok a hetvenes évek szociológiai életéről. (Válogatás Szalai Sándor hagyatékából.) Válogatta Gábor László. (Bp., 1990).
 • Pók Attila: A magyarországi radikális demokrata kialakulása. A „Huszadik század” társadalomszemlélete, 1900–1907. (Bp., 1990).
 • 1963-ban alakult meg a Szociológiai kutatócsoport. Szerk. Kemény István, Gábor László. (Bp., 1994).


  Közgazdaság-tudomány

 • Heller Farkas: Közgazdaságtan. (Bp., 1919).
 • Navratil Ákos: Közgazdaságtan. I–II. (Bp., 1933, 1939).
 • Heller Farkas: A közgazdasági elmélet története. (Bp., 1943).
 • Kornai János: Anti-equilibrium. (Bp., 1971).
 • Kornai János: A hiány. (Bp., 1980).
 • Antal László: Gazdaságirányítási és pénzügyi rendszerünk a reform útján. (Bp., 1985).
 • A magyar közgazdasági gondolat fejlődése, 1954–1978. Szerk. Szamuely László. (Bp., 1986).
 • Zsolnai László: Mit ér az ökonómia, ha magyar? (Bp., 1987).
 • Lengyel László: Végkifejlet. (Bp., 1989).
 • Szalai Erzsébet: Gazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdekek. (Bp., 1989).
 • Magyar közgazdászok a két világháború között. Szerk. Mátyás Antal. (Bp., 1994).
 • Ünnepi dolgozatok Mátyás Antal tanszékvezetői kinevezésének 40. évfordulójára. Szerk. Halász Géza, Mihalik István. (Bp., 1996).
 • Szamuely László–Csaba László: Rendszerváltozás a közgazdaságtanban – közgazdaságtan a rendszerváltozásban. (Bp., 1998).


  Pszichológia

 • Kornis Gyula: A lelki élet. I–III. (Bp., 1917).
 • Harkai Schiller Pál: A lélektan feladata. (Bp., 1940).
 • Harkai Schiller Pál: Bevezetés a pszichológiába: A cselekvés elemzése. (Bp., 1944).
 • Kardos Lajos: A neuropszichikus információ eredete. (Bp., 1976).
 • Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei. (Bp., 1984).
 • Kardos Lajos: Tárgy és árnyék. (Bp., 1984).
 • Révész Géza: Tanulmányok. (Bp., 1985).
 • Nagy László: A gyermek érdeklődésének lélektana. (Bp., 1986).
 • Kardos Lajos: Az állati emlékezet. (Bp., 1988).
 • {V-527.} Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. (2. kiad. Bp., 1994).
 • Pszichológia Magyarországon. Szerk. Kiss György. (Bp., 1995).
 • Vajda Zsuzsanna: A pszichoanalízis budapesti iskolája és a nevelés. (Bp., 1995).
 • Önarckép háttérrel. Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai. Szerk. Bodor Péter, Pléh Csaba, Lányi Gusztáv. (Bp., 1998).
 • Pléh Csaba: Hagyomány és újítás a pszichológiában. (Bp., 1998).


  Néprajztudomány

 • Tálasi István: Néprajzi életünk kibontakozása. (Bp., 1948).
 • Vargyas Lajos: A magyar népzene kutatása. (Bp., 1949).
 • Tálasi István: Eredmények és feladatok az anyagi kultúra kutatásában. (Dissertationes Ethnographicae II., 1976–1978).
 • Tanulmányok a magyar néprajztudomány történetéhez. Szerk. Sándor István. (Bp., 1979).
 • Balassa Iván: A Magyar Néprajzi Társaság száz éve. (Ethnographia, 1989).
 • Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. (Bp., 1989).
 • Kósa László: A Magyar Néprajzi Társaság története, 1889–1989. (Bp., 1989).
 • Paládi-Kovács Attila: Néprajzkutatás Magyarországon az 1970–1980-as években. (Documentatio Ethnographica, 1990).
 • Katona Imre: A folklorisztika és a folklorisztikai kutatás története. A magyar folklór. Szerk. Voigt Vilmos. (Bp., 1998).


  Kulturális antropológia

 • Bartucz Lajos: A magyar ember. A magyarság antropológiája. (Bp., 1938).
 • Történeti antropológia. Szerk. Hofer Tamás. (Bp., 1984).
 • Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. Szerk. Mohay Tamás. (Debrecen, 1992).
 • Antropológia. Szerk. Fejős Zoltán. (Bp., 1996).
 • Etnikai-antropológiai kutatásmódszertan. (Bp., 1996).


  Irodalomtudomány

 • Tolnai Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba. (Bp., 1922; reprint Pécs, 1991).
 • Lakatos András: Irodalomtudomány és nyelvészet, 1945–1979. (Bp., 1981).
 • Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről. Szerk. Fábián Pál, Szathmári István. (Bp., 1989).
 • Bókay Antal: Az irodalomtudomámy alapjai. Irányzatok. (Szombathely, 1992).
 • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. (Bp., 1997).
 • A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Szöveggyűjtemény. Szerk. Bókay Antal, Vilcsek Béla. (Bp., 1998).


  Nyelvtudomány, Uralisztika, Altajisztika

 • Lavotha Ödön: A tárgyas igeragozás mondattana a vogul nyelvben. (Bp., 1943).
 • Bárczi Géza: A magyar nyelvtörténeti kutatások történetének vázlata. (Bárczi Géza–Benkő Loránd–Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp., 1967).
 • {V-528.} Telegdi Zsigmond: Bevezetés a nyelvtudományba. II. köt. (Bp., 1967).
 • Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből. 1850–1920. Szerk. Szathmári István. (Bp., 1970).
 • A nyelvtudomány ma. Szerk. Szépe György. (Bp., 1973).
 • Uralisztikai olvasókönyv. Szerk. Domokos Péter. (Bp., 1977).
 • Altajisztika és magyar őstörténet. Szerk. Zimonyi István. (Szeged, 1978).
 • Temesi Mihály: A magyar nyelvtudomány. Irányok és eredmények a felszabadulás óta. (Bp., 1980).
 • Hungarian Turcology. 1945–1975. (Keleti Tanulmányok, 1981).
 • A magyar nyelv könyve. Főszerk. A. Jászó Anna. (Bp., 1991).
 • A nyelvészetről egyes szám első személyben. Szerk. Sz. Bakró-Nagy Marianne, Kontra Miklós. (Bp., 1991).
 • Herman József: Az elméleti nyitás korszaka a magyar nyelvtudományban. Szerk. Kiss Jenő, Szűts László. (Bp., 1991).
 • A hetvenes évek magyar nyelvészei. Pályaképek és önvallomások. (Bp., 1994–).
 • Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Uralisztikai tanulmányok. Szerk. Bereczki András, Klima László. (Bp., 1996).
 • Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai. (Bp., 1998).
 • Cser András: A magyar nyelvtudomány történetének vázlata. (Robins, R. H.: A nyelvészet rövid története. Bp., 1999).


  Ókortudomány

 • Moravek Endre: A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája. 1901–1925. (Bp., 1930).
 • Borzsák István: A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája. 1926–1950. (Bp., 1952).
 • Szilágyi János György: Trencsényi-Waldapfel Imre. (Antik Tanulmányok, 1970).
 • Szilágyi János György: Kerényi Károly emlékezete. (Antik Tanulmányok, 1973).
 • Borzsák István: Ábel Jenő. (Bp., 1981).
 • Szilágyi János György: Paradigmák. (Bp., 1982).
 • Ritoók Zsigmond: A magyar ókortudomány bibliográfiája. 1951–1975. (Bp., 1986).
 • Ritoók Zsigmond: Ókortudományunk helyzete és lehetőségei. (Magyar Tudomány, 1993).
 • Ritoók Zsigmond: Ponori Thewrewk Emil. (Bp., 1993).
 • Olajos Terézia: A magyarországi bizantinológia a XX. században. Kelet és Nyugat között. Történelmi tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. (Szeged, 1995).
 • Bellus Ibolya: A magyar ókortudomány bibliográfiája. 1976–1990. (Bp., 1996).
 • Ritoók Zsigmond: Az ókortudomány fogalmának változásai. Bevezetés az ókortudományba. (Debrecen, 1998).


  Történetírás

 • Baráth Tibor: L´histoire en Hongrie (1867–1935). (Paris, 1936).
 • Dénes Iván Zoltán: A realitás illúziója. (Bp., 1975).
 • {V-529.} Lackó Miklós: Válságok és választások. (Bp., 1975).
 • R. Várkonyi Ágnes: A pozitivizmus a magyar történetírásban. (Bp., 1975).
 • Várdy Béla: Modern Hungarian Historiography. (New York, 1975).
 • Glatz Ferenc: Történetíró és politika. Szekfű, Steier, Thim és Miskolczy nemzetről és államról. (Bp., 1980).
 • Várdy Béla: Clio´s Art in Hungary and Hungarian America. (Cleveland, 1985).
 • Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra – kulturált nemzet. (Bp., 1988).
 • Lackó Mikós: Szellemtörténet és tudomány. (Bp., 1988).
 • Pók Attila: A Huszadik Század körének történetfelfogása. (Bp., 1990).
 • Gunst Péter: A magyar történetírás története. (Debrecen, 1995).
 • Gyáni Gábor: Fin de siècle történetírás. (Magyar Tudomány, 1998).
 • Glatz Ferenc: Történetírás korszakváltásban. (Bp., 1999).


  Történelem segédtudományai

 • Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1–10. (Bp., 1911–1931).
 • Áldásy Antal: Címertan. (Bp., 1923).
 • Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. (Bp., 1930).
 • Baán Kálmán: Magyar genealógiai és heraldikai forrásmunkák. (Bp., 1932; 2. kiad. 1984).
 • Donászy Ferenc: Nemzeti jelvényeink története. (Bp., 1941).
 • Felszeghy Ferenc–Rátvay Imre–Petrichevich György–Ambrózy György: A rendjelek és kitüntetések történelmünkben. (Bp., 1943).
 • Kubinyi András: A magyar genealógiai kutatás. (Levéltári Közlemények, 1970).
 • Bertényi Iván: A magyar korona története. (Bp., 1978).
 • Bertényi Iván: Kis magyar címertan. (Bp., 1983).
 • Magyar családtörténeti és címertani irodalom, 1561–1944. (Bp., 1984).
 • Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. (Bp., 1985).
 • A történelem segédtudományai. Szerk. Kállay István. (Bp., 1986).
 • Bogdán István: Régi magyar mértékek. (Bp., 1987).
 • A történelem segédtudományai. Szerk. Bertényi Iván. (Bp., 1998).


  Levéltártan

 • Levéltári ismeretek kézikönyve. Szerk. Endrény Ferenc. (Bp., 1980).
 • Magyarország levéltárai. Szerk. Balázs Péter. (Bp., 1983).
 • A Levéltári Közlemények repertóriuma 1923–1981. Összeáll. Hernádi László Mihály. (Pécs, 1985).
 • Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros és a levéltári kezelő tanfolyamok hallgatói részére. Szerk. Dóka Klára. (Bp., 1998).
 • Szögi László: A magyar levéltárosképzés ötven éve, 1949–1999. (Levéltári Szemle, 1999).


  Régészet

 • Magyarország régészeti topográfiája. Szerk. Gerevich László, Patek Erzsébet. (Bp., 1966–).
 • A magyar régészet regénye. Szerk. Szombathy Viktor. (Bp., 1976).
 • Gyapay Gábor: Régészet és történelemtanítás. (Bp., 1976).
 • {V-530.} László Gyula: Régészeti tanulmányok. (Bp., 1977).
 • Régészeti barangolások Magyarországon. Szerk. Szombathy Viktor. (Bp., 1983).
 • A régészet helyzete. (Bp., 1983).
 • Pannónia régészeti kézikönyve. Szerk. Mócsy András, Fitz Jenő. (Bp., 1990).
 • Jankovich B. Dénes: A felszíni leletgyűjtés módszerei és szerepe a régészeti kutatásban. (Bp., 1993).


  Helytörténeti kutatás

 • Fodor Ferenc: A szülőföld és honismeret könyve. (Bp., 1926).
 • Bodor Antal: A falukutatás vezérfonala. (Bp., 1935).
 • Mészár Ottó: A községmonográfiákról. (Bp., 1935).
 • Fekete Nagy Antal: Településtörténet és egyháztörténet. (Századok, 1937).
 • Jakó Zsigmond: Az elpusztult települések kutatása. (Kolozsvár, 1945).
 • Stier Miklós: Legújabbkori helytörténetírásunk elvi-módszertani kérdéseihez. (Századok, 1974).
 • Solymosi László: A helytörténet fontosabb középkori forrásainak kutatása és hasznosítása. (Történelmi Szemle, 1976).
 • Bodor Antal–Gazda István: Magyarország honismereti irodalma, 1527–1944. (Bp., 1984).
 • Bényei Miklós: Helytörténet, iskola, könyvtár. (Bp., 1997).


  Könyvtártudomány

 • Sallai István–Sebestyén Géza: A könyvtárosok kézikönyve. (Bp., 1956, 1965).
 • A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig. Összeáll. Kovács Máté. (Bp., 1970).
 • Csapodi Csaba–Tóth András–Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. (Bp., 1987).
 • Fülöp Géza: Könyvtártudomány és bibliológia. (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1996).
 • Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség. (Bp., 1998).
 • Horváth Tibor: A könyvtár- és információtudomány tartalmi értelmezhetőségének problémái. (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1999).
 • Horváth Tibor–Papp István: Könyvtárosok kézikönyve. (Bp., 1999).
 • Sebestyén György: A Könyvtártudományi-Informatikai Tanszék jelentősége a képzésben. (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1999).


  Oktatásügy

 • Dokumentumok a magyar nevelés történetéből. I–II. (Bp., 1969, 1979).
 • Jóboru Magda: A köznevelés a Horthy korszakban. (Bp., 1972).
 • Veress Judit: A magyar iskolarendszer fejlődésének vázlata. (1945–1969). (Bp., 1972).
 • Horváth Márton: A népi demokrácia közoktatási rendszere (1945–1948). (Bp., 1975).
 • Illés Lajosné: Az oktatásügy a nyolcvanas években és fejlesztési tendenciái nemzetközi összehasonlításban. (Bp., 1984).
 • A magyar nevelés története. I. Szerk. Köte Sándor; II. Szerk. Horváth Márton. (Bp., 1988, 1993).
 • {V-531.} Hagyomány és megújulás a felsőoktatás módszereiben. Szerk. Juhász Ferenc, Fehér Katalin. (Bp., 1988).
 • Nagy Sándor: Mába nyúló történelem. A harmincas évek pedagógiai irányai. (Bp., 1988).
 • A szakmai pedagógusok képzésének története Magyarországon 1945–1988. Szerk. Szövényi Zsolt. (Bp., 1991).
 • Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX–XX. századi történetéből. Szerk. Kiss József Mihály. (Bp., 1991).
 • Gazsó Ferenc–Halász Gábor–Mihály Ottó: Törvény és iskola. (Bp., 1992).
 • Bakos István: A felsőoktatásban 1990 óta zajló folyamatok, eredmények és gondok. (Magyar Felsőoktatás, 1993).
 • Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai. (Bp., 1993).
 • Felkai László: Magyarország oktatásügye a millennium körüli években. (Bp., 1994).
 • Gáspár László: Az iskolaügy modernizációja. Innováció és reform. (Új Pedagógiai Szemle, 1994).
 • Kardos József–Kelemen Elemér: 1000 éves a magyar iskola, 996–1996. (Bp., 1996).
 • Mészáros István: A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája, 996–1996. (Bp., 1996).
 • Pedagógiai Lexikon. Főszerk. Báthory Zoltán, Falus Iván. (Bp., 1997).
 • Pedagógiai Ki Kicsoda. Szerk. Bársony Csaba, Rét Rózsa, Szabolcs Éva. (Bp., 1997).