Ökumené

Az ökumenikus szellemiség növekvő fontosságát és aktualitását igazolja, hogy a rendszerváltást túlélte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A tanácshoz jelenleg a következő tagegyházak és megfigyelői státusú egyházak és szervezetek tartoznak:

a) Tagegyházak:

b) Megfigyelői státusú egyházak:

c) Megfigyelői státusú szervezetek:

A Magyarországra áramló menekültek helyzete újabb kihívást jelentett a társadalom egészének, benne az egyházaknak. Válaszként 1991. február 7-én megalakult a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat. Alapítói a Magyarországi {II-446.} Egyházak Ökumenikus Tanácsának 8 tagegyháza, az unitárius egyház, az Üdvhadsereg, a Budapesti Németajkú Evangélikus Egyházközség, valamint bel- és külföldi magánszemélyek mint pártoló tagok. A Szeretetszolgálat gyülekezetekre, egyházakra és világi szervezetekre építő segélyszervezet, fő tevékenységi területe a menekültügyi munka, a hazai szociális munka és a külföldre irányuló gyorssegélyprogramokban való érdemi közreműködés.

Más céllal és mások révén, de szintén az ökumenizmus jegyében alakult meg 1991-ben a Magyar Ökumenikus Tanulmányi Központ. Létrehozói ortodox, protestáns és római katolikus teológusok, elnöke Tóth Károly ny. református püspök. A Tanulmányi Központ célja a keresztény-keresztyén egység munkálása, a valamennyi keresztény egyházban föllelhető közös értékek kutatása és bemutatása, s ezáltal a Magyarországon működő keresztyén-keresztény felekezetek és egyházak közeledésének előmozdítása, egymás kölcsönös megismertetése. Ennek jegyében 1995-ig tizenkét tanulmányt tett közzé az Ökumenikus Füzetek sorozatban.

Az ökumenikus gondolat nemcsak „felülről” érkezik a hívekhez. Különösen a fiatalok között igen népszerű a Taizé Közösség. Ezt az ökumenikus szerzetesközösséget Franciaországban alapította 1940-ben Roger testvér. Rendszeresen megtartott ifjúsági találkozóinak egyikét Budapesten rendezték 1991. december 30. és 1992. január 4. között. A találkozó fő gondolata a belső béke és az emberi szolidaritás volt.

S végül az ökumené tárgyalásánál említhető meg az a karitatív kezdeményezés, amit 1996. november 18-án a történelmi egyházak és az izraelita felekezet, valamint a magyar miniszterelnök közösen tett: Szeretet és Támogatás '96 elnevezéssel közös akciót indítottak a szegénység és a nélkülözés enyhítésére.