{IV-59.} Űrtan


FEJEZETEK

Az űrtan (a nemzetközi szakirodalomban többnyire asztronautika, orosz elnevezéssel kozmonautika) a világűr kutatásának és hasznosításának tudománya és technikája. A kutatási eredményeket általában űrtudomány, a műszaki vonatkozásokat űrtechnika, a bármely – kutatási, hasznosítási stb. – céllal a világűrben végzett munkát űrtevékenység összefoglaló néven szokás említeni. A világűrbe hatoló emberi tevékenység az űrhajózás. Az űrtan összetett diszciplína, szinte minden tudománnyal (anyagtudomány, földtudományok, csillagászat, égi mechanika, fizika, kémia, biológia, élettan), a technika (elektronika, rakétatechnika, energetika, mechanika, aeronautika stb.) és a mindennapi élet legtöbb vonatkozásával kapcsolatban áll. Alkalmazási területei közé tartozik a geodézia, a távközlés, a híradástechnika, a távérzékelés, a meteorológia stb.

Az űrkutatással foglalkozó legfontosabb (tudományos és politikai) nemzetközi szervezetek: COPUOS (A Világűr Békés Felhasználásának Bizottsága, alapítója az ENSZ Közgyűlése, 1961); Nemzetközi Asztronautikai Szövetség (IAF, 1950-től; 1994-ben 127 tagszervezete volt); Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (IAA; Kármán Tódor javaslatára 1960-ban alakult; 65 országból titkosan választott 1133 egyéni tagjából 9 magyar); Nemzetközi Világűrjogi Szervezet (IISL, 1960-tól); COSPAR (az űrkutatók nemzetközi tudományos uniója; a Tudományos Uniók Nemzetközi Tanácsa [ICSU] a Nemzetközi Geofizikai Év folytatásaképpen hozta létre 1958-ban); IAU (Nemzetközi Csillagászati Unió, az ICSU tagszervezete); Űrügynökségek Nemzetközi Fóruma (1993-tól); ESA (az európai országok közös űrügynöksége); stb. Üzleti alapon működő nemzetközi szervezetek: Intelsat (1964-ben alapított, ma már az egész világra kiterjedő szervezet, saját távközlési műholdrendszerrel és földi állomásokkal); Eutelsat (az Intelsat európai megfelelője, 1977-ben alapították); Inmarsat (az űrtevékenységnek a tengerhajózás céljára való hasznosítására 1979-ben alapították); Eumetsat (16 ország kormányközi szervezete, amely meteorológiai műholdak használatát biztosítja a tagországok számára).