Kutatási-fejlesztési tevékenység a vasiparban

A Gillemot László professzor által alapított Vas- és Fémipari Kutatóintézet néhány év múlva szétvált és a vasipart érintő kutató-fejlesztő tevékenységet a Fémipari Kutató Intézettel közös épületcsoportban lévő Vasipari Kutató Intézet (VKI) végezte egészen az 1990-es évek elejéig, amikor felszámolták azt.

Verő József

Verő József

A VKI fénykorát Verő József akadémikus alatt élte, akinek már a soproni egyetemi karon jelentős szerepe volt a fémtani kutatások megindításában és a modern metallográfia kidolgozásában. A VKI az általa vezetett kutatógárdával jelentős szerepet foglalt el a magyar vasipar fejlesztésében. Munkatársai közül meg kell említeni Zorkóczy Béla, Mester István, Éles László, Fuchs Erik, Sajó István, Répás Pál eredményes tevékenységét. Az intézet tudományos tanácsadója Cotel Ernő, aki előzőleg a soproni egyetem nemzetközileg ismert nevű vaskohászat-professzora volt, valamint Mika József, a soproni, majd a miskolci egyetem analitikai kémia professzora. Az intézetnek kiterjedt nemzetközi kapcsolata volt, ami lehetővé tette a tájékozódást a nemzetközi fejlődés területén is. Az 1990-es évek elejétől kezdve azonban gazdálkodási és egyéb nehézségek következtében az ipar hanyatlásával együtt a VKI is tönkrement, ugyanúgy, mint a Fémipari Kutató Intézet.